Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa slávi každý rok 19 dní po Turícach (vždy vychádza na piatok). Tu je 6 faktov, o ktorých ste pravdepodobne netušili:

1) Úcta pochádza minimálne z 12. storočia

Hoci nie je možné povedať, kedy presne vznikla táto úcta, dôkazy o nej sa prvýkrát objavujú v čase prvých františkánov v 12. storočí. Prví františkáni nasledujúc svojho zakladateľa sv. Františka z Assisi prechovávali osobitnú úctu k Ježišovým ranám. Uctievali si teda aj Jeho srdce prebodnuté kopijou v čase ukrižovania.

2) Prvý hymnus k Srdcu Ježišovmu sa datuje do 13. storočia

Začiatkom 13. storočia norbertín bl. Herman Jozef zložil hymnus „Summi Regis Cor Aveto“, čo znamená „Pozdravujem Ťa, Srdce Najvyššieho Kráľa“ (prvé slová piesne).

3) Sviatok bol po prvýkrát slávený v 17. storočí

Svätý Ján Eudes, ktorý založil Kongregáciu Ježiša a Márie, spísal súbor k ofíciu a omšové texty na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Tieto modlitby sa začali v tento sviatok aj používať a postupne sa rozšírili do celého sveta. V 19. storočí ho pápež Lev XIII. poctil titulom „Autor liturgickej úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Márie”.

4) Podrobnosti o modernej úcte boli zjavené mníške v 17. storočí

Sv. Margita Mária Alacoque bola mníškou rádu Navštívenia Panny Márie. V polovici 17. storočia zažila počas 18 mesiacov niekoľko vízií Ježiša. Ježiš jej dal presné inštrukcie opisujúce plnú, novodobú úctu k Jeho Najsvätejšiemu Srdcu. Zahŕňa prijatie Eucharistie na prvé piatky, štvrtkovú eucharistickú adoráciu a slávenie sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po poslednej vízii oznámila kňazovi všetko, čo videla. Sám ju povzbudzoval, aby spísala záznam, čo aj urobila. Jej knihu distribuovali do celého Francúzska a Anglicka a časom ju čítali už široké masy ľudí.

5) V 19. storočí posiela mníška listy pápežovi Levovi XIII.

Bl. Mária od Božského Srdca, mníška Kongregácie Panny Márie Dobrého Pastiera, zažila na konci 19. storočia víziu Ježiša. Tvrdila, že Ježiš ju poveril, aby napísala list pápežovi Levovi XIII. V ňom ho mala požiadať, aby celý svet zasvätil Božskému Srdcu Ježišovmu. Keď Lev XIII. dostal prvý list, zostal skeptický voči jej tvrdeniam a všetko zamietol. O niekoľko mesiacov neskôr poslala mníška ďalší. Tentokrát spomínala pápežovo zlé zdravie a tvrdila, že Kristus ju uistil, že bude žiť, až dokým svet nezasvätí. O niekoľko mesiacov neskôr vydáva pápež encykliku, kde informuje, že celý svet bude zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu a tak sa i stalo o mesiac neskôr v nedeľu 11. júna 1899. Bl. Mária od Božského Srdca zomrela tri dni pred zasvätením v piatok 8. júna 1899 na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

6) Aj niektorí východní katolíci prevzali túto prax

Niektorí východní kresťania vnímajú túto prax kontroverzne, nazývajú ju latinizáciou (východné kresťanstvo majú za príliš ovplyvnené tradíciami Západu). Mnoho východných ortodoxných kresťanov je tiež proti tejto úcte kvôli obave, že by úcta mohla spôsobiť christologickú herézu. V reakcii na tieto kritiky pápež Pius XII. v roku 1956 oponuje, že Najsvätejšie Srdce je uctievané len v zmysle, že patrí Božskej osobe – Bohu Synovi, a tak má charakter legitímnej úcty.

Tip na knihu: Margita Mária Alacoque, Skroť svoje nepokojné srdce, Milovaná taká, aká si. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.