Sv. Terézia z Avily videla kňaza napadnutého démonmi počas sv. omše

Sv. Terézia z Avily bola španielska mystička zo 16. storočia a dnes je vyznamenaná ako Učiteľka Cirkvi za jej neuveriteľný náhľad do duchovného života. Vo svojich modlitbách a meditáciách pravidelne prichádzala do styku s démonmi.

„Je to odporná forma bytia,“ píše o tom, ako sa jej zjavil diabol, „jeho ústa boli hrozné. Z jeho tela sa zdalo, že prichádza veľký plameň, ktorý nevrhá žiadny tieň.“

Najneuveriteľnejšie bolo, keď mala víziu kňaza napadnutého démonmi, ktorý slúžil svätú omšu. „Očami duše [videla] dvoch diablov príšerného vzhľadu, ktorí akoby mali rohy okolo hrdla kňaza, keď slávil sv. omšu.“

Napriek tomu boli tieto vizuálne prejavy relatívne zriedkavé. „Zriedka som ho videla v telesnej podobe,“ píše, „ale často som ho videla bez akejkoľvek podoby, ako je to v prípade druhu vízie, ktoré som opísala, v ktorej nie je videná žiadna forma, ale o objekte je známe, že tam je. “

Jej zbrane proti týmto zlým silám? Modlitba, pokora a – čo je zaujímavé – svätená voda, o ktorej vydávala svedectvo vždy z vlastnej skúsenosti, bola obzvlášť účinná duchovná zbraň.

Modlime sa za našich kňazov!

Zdroj: churchpop, Obrázok: tamtiež

Zdieľajte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •