Bruna Cornacchiolu vychovali v katolíckej rodine, ale keď dospel, začal nenávidieť všetko katolícke. Vo svojom vnútri prechovával hlbokú nenávisť voči Cirkvi a sľúbil, že ju rozloží. Takisto sľúbil, že jedného dňa zabije pápeža a v rámci tejto svojej prípravy si dokoncal kúpil dýku. Nebol ani dobrým manželom, neustále bil svoju manželku a tiež aj deti.

Dožadoval sa, aby jeho manželka opustila katolícku cirkev a pripojila sa k protestantizmu. Pod veľkým tlakom tak aj učinila, ale len za určitých podmienok – aby si Bruno urobil pobožnosť deviatich prvých piatkov. Tejto “výzve” sa len vysmial, no jej požiadavku splnil . Pobožnosť nemala naňho žiadny vplyv (tak si to myslel), a tak Iolanda opustila Katolícku cirkev a s veľkým zármutkom sa pripojila k manželovi v protestantskej cirkvi.

Jedného dňa vzal Bruno svoje deti do parku, kde si sadol a pripravoval reč proti Katolíckej cirkvi. Jeho deti sa hrali s loptou. Ako tam tak pracoval, začul krik detí, že stratili loptu. S veľkým podráždením zanechal svoju prácu a začal pomáhať svojim deťom hľadať loptu. Zatiaľ čo všetci hľadali, Bruno započul, ako jeho syn Gianfranco opakuje, „Ó, krásna pani, krásna pani.“. Vo veľkom strachu o svojho syna ho začal hľadať. Napokon zistil, že kľačí akoby v hypnóze pred malou jaskyňou. Čoskoro si všetky tri Brunove deti pokľakli v úžase pred zrakom tejto nádhernej pani.

Plný hnevu sa okamžite pokúsil odohnať svoje deti od jaskyne, ale bezvýsledne. Nedokázal ich zdvihnúť. V strachu kričal: „Bože, pomôž nám!“ Nakoniec zbadal, čo videli jeho deti. Dve ruky sa natiahli a dotkli sa jeho očí. Postupne uvidel túto nádhernú pani. Cítil veľkú vnútornú radosť, ktorá sa v ňom zdvihla pri pohľade na túto najmilšiu ženu. Nemohol odtrhnúť oči od tejto krásnej dámy, ktorá mala na sebe zelený plášť s bielymi šatami a ružovou šerpou uviazanou okolo pása. Pozrela sa na Bruna s výrazom hlbokého smútku.

Keď Bruno prišiel k sebe, zbadal, že krásna pani má v rukách knihu, ktorú držala blízko svojho srdca a pod jej nohami bol zlomený kríž na čiernej tkanine. Ťažko mohol uveriť vlastným očiam, ale nedokázal sa pohnúť, keď počúval, že s ním hovorí Panna Mária. Povedala mu tieto slová: „Ja som tá, ktorá je spojená s Božskou Trojicou. Som Panna Zjavenia. Prenasledoval si ma, teraz je čas prestať! Poď a staň sa súčasťou Svätého spoločenstva, ktoré sa stane nebeským súdom na zemi. Božie zasľúbenie je nemenné a tým aj zostane. Zachránilo ťa deväť prvých piatkov na počesť Najsvätejšieho Srdca, ku ktorým ťa presvedčila tvoja verná žen, zatiaľ čo ty si kráčal po ceste klamstiev.“ Pokračovala: „Ži Božie učenie. Vyznávaj kresťanstvo. Ži vieru …. Modlitba Zdravas’ Mária, ktorú sa pomodlíš s vierou a láskou, bude ako zlaté šípy, ktoré doletia priamo do Ježišovho srdca. A modli sa ruženec za obrátenie hriešnikov, za neveriacich a za všetkých kresťanov.

V Brunovi sa začala diať premena, jeho srdce začalo biť láskou a nie nenávisťou a v jeho duši sa udial zázrak. Panna Mária mala aj ďalšie odkazy pre Bruna: „Sľubujem túto zvláštnu láskavosť: Na tejto hriešnej pôde (pôda jaskyne) vykonám veľké zázraky, aby som obrátila neveriacich a hriešnikov … Veda odmietne Boha a odmietne Jeho volania.“ Panna Mária potom hovorila o svojom nanebovzatí: „Moje telo nemohlo podľahnúť rozkladu a ani sa tak nestalo. Bol som vzatá do neba skrze môjho Syna a anjelov.“ Blahoslavená matka dala Brunovi aj pokyn so špeciálnym posolstvom pre samotného Svätého Otca: „Chcem ti dať absolútny dôkaz o Božej realite, ktorú prežívaš, aby si vylúčil akýkoľvek iný motív tohto stretnutia, vrátane zlých podnetov. Toto je znamenie: Vždy, keď sa stretneš s kňazom v kostole alebo na ulici, priblíž sa k nemu a oslov ho týmito slovami: ‘Otče, musím s vami hovoriť.’ Ak odpovie: ‘Ave Maria! – Môj synu, čo chceš?’ popros ho, aby prestal, pretože je vyvolený. Povedz mu, čo ti nadiktuje tvoje srdce, a poslúchaj ho.

V skutočnosti ťa nasmeruje k inému kňazovi tým, že povie: ‘On je ten pravý pre teba.’ Potom pôjdeš k Svätému Otcovi, najvyššiemu pastierovi všetkých kresťanov, a osobne mu odovzdáš moje posolstvo. Ten, na ktorého ťa upozorním, ťa zavedie k pápežovi. Niektorí ľudia, s ktorými sa podelíš o túto víziu, ti neuveria, ale nech ťa to nevyruší.”

Panna Mária potom zmizla a zanechala krásnu vôňu ruží, Bruno už nikdy nebol ten istý. Po návrate domov cítila Iolanda vôňu ruží a keď sa vypytovala detí, čo videli, so slzami v očiach odpustila manželovi jeho zlé správanie voči nej i deťom. Celá rodina sa znova vrátila ku katolíckej viere, ktorá napĺňala srdce jeho manželky veľkou radosťou. Bruno už nikdy nezvýšil ruku proti svojej rodine.

Trvalo dva roky, kým Bruno dokázal naplniť žiadosť Panny Márie, pretože spolu so skupinou boli pozvaní na súkromnú audienciu u pápeža Pia XII. Pápež sa pýtal, či s ním niekto chce hovoriť. Bruno zdvihol ruku a so skutočným zármutkom prosil pápeža o odpustenie za roky nenávisti voči nemu a za úmysel zabiť ho. Pápež mu okamžite odpustil. Bruno tiež ukázal pápežovi dýku, ktorou ho chcel zabiť.

Aj keď sa mnohí pokúšali tohto jednoduchého muža časom zneužiť na svoje vlastné účely, Bruno si zachovával to, čo videl a čo mu zjavila Panna Mária. Aj naďalej zostal zbožným katolíkom a úprimne si ctil Matku Božiu.

Tip na knihu: Pod ochranným plášťom MárieTajný denník Alžbety Leseurovej61 minút k zázraku. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.