kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 7 z 7 VÝSLEDKOV
Články

Sestra Jozefína zostupuje do pekla

Od toho dňa Jozefína Menéndézová často podstupovala mystické mučenie. Všetko o tých dlhých, temných a pochmúrnych obdobiach, ktoré tam trávievala, je opradené tajomstvom. Na príchod nepriateľa bola zakaždým upozornená rinčaním reťazí a vzdialeným krikom, ktorý sa stále približoval, až nakoniec bola obkľúčená a ovládnutá. Pokúšala sa utiecť a rozptýliť svoju myseľ prácou, aby unikla krupobitiu …

Články

Svätá smrť Margity Márie Alacoque

Keď pútnik príde k vrcholu vysokej hory, nevníma už diaľavy nížiny, ani si nespomína na mnohé nebezpečenstvá, ktoré musel prekonať. Upiera zrak na nebesia a pozoruje ďaleký obzor. Tak aj Margita Mária hľadela z vrcholu svojej dokonalosti len na Pánovo srdce a jeho nekonečnú lásku. Všetko ostatné, i tie najsvätejšie priania, stratili pre ňu význam. …

Články

Zjavenia Božského Srdca Margite Márii Alacoque

Margita hovorí: „Videla som Pánovo srdce akoby na plamennom tróne, žiarilo ako slnko a bolo priehľadné ako krištáľ. Malo na sebe viditeľnú ranu. Bolo ovinuté tŕním a ozdobené krížom. Môj božský Učiteľ mi povedal, že tieto mučiace nástroje sú znakmi jeho nekonečnej lásky k ľuďom, pretože jedine láska bola prameňom jeho utrpenia. Od okamihu vtelenia …

Články

6 faktov o Sviatku Božského Srdca, o ktorých ste možno netušili

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa slávi každý rok 19 dní po Turícach (vždy vychádza na piatok). Tu je 6 faktov, o ktorých ste pravdepodobne netušili: 1) Úcta pochádza minimálne z 12. storočia Hoci nie je možné povedať, kedy presne vznikla táto úcta, dôkazy o nej sa prvýkrát objavujú v čase prvých františkánov v 12. storočí. …

Články

8 zaujímavých faktov o Božskom Srdci Ježišovom

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu obsahuje dvanásť prisľúbení Božské Srdce je „súčasťou hlavnej línie našej viery“.Otec William G. Most povedal: „Bez tejto Božskej lásky by sme vôbec neexistovali, ani by sme neboli vykúpení. Lebo milovať znamená mať vôľu konať z lásky k druhému. Boh nás miluje svojím Svätým Srdcom, a tak úcta k Srdcu Ježišovmu preniká …