Trval pôst vždy 40 dní? Boli za jeho založenie zodpovední apoštoli? Ak nie oni, kto to takto vymyslel?
Počas niekoľkých prvých storočí Cirkvi boli kresťania často prenasledovaní a pre biskupov Cirkvi bolo ťažké vytvoriť komplexný liturgický kalendár. Vo všeobecnosti boli biskupi poverení miestnou cirkvou a bolo na nich, aby viedli kresťanský ľud v úcte k Bohu. To malo za následok rôzne rozdiely v spôsobe, akým by kresťania slávili pôst. Svätý Irenej v priebehu 2. storočia napísal pápežovi list o rozmanitosti pôstov pred Veľkou nocou.

Polemika sa totiž netýka iba dňa [Veľkej noci], ale aj samotného spôsobu pôstu. Niektorí si myslia, že by sa mali postiť jeden deň, iní dva, iní viac; niektorí navyše počítajú svoj deň ako deň pozostávajúci zo štyridsiatich hodín. A táto rozmanitosť v zachovávaní pôstu nevznikla v našej dobe; ale dávno predtým – v časoch našich predkov. Je pravdepodobné, že ho nedržali v striktnej správnosti, a tak vytvorili zvyk svojmu potomstvu podľa svojej vlastnej jednoduchosti a svojrázneho spôsobu. Napriek tomu všetci žili vtedy v pokoji a aj teraz žijeme vo vzájomnom pokoji; a nezhoda ohľadom pôstu potvrdzuje zhodu vo viere.
Prví kresťania sa zhodli, že pôst by mal predchádzať sviatok Veľkej noci, ale trvanie 40 dní nebolo hneď “vytesané do kameňa”.

Pôvod 40-dňového pôstu
Vedci zistili, že niektorí kresťania v egyptskej púšti držali postteofánny pôst 40 dní. Sviatok Teofánie pripomínal Ježišov krst a tradične sa konal 6. januára. Preto sa títo kresťania začali postiť deň po Teofánii, aby napodobňovali Ježiša, ktorý sa vydal do púšte na 40 dní bezprostredne po svojom krste. Tento pôst sa nekončil Veľkou nocou, ale skončil sa obradom krstu, ktorý zasvätil nových členov do kresťanskej viery.
Niektorí vedci sa domnievajú, že tradícia postteofánneho pôstu sa neskôr spojila s inými tradíciami a vznikla pôstna sezóna, ako ju poznáme dnes. Až po Nicejskom koncile v roku 325 sa pôst všeobecne rozšíril ako 40-dňový pôst. Legalizácia kresťanstva umožnila verejnejšie slávenie pôstu a biskupi boli konečne schopní zahájiť proces zjednocovania sa pod rímskym biskupom vo všetkých veciach vrátane liturgických disciplín.
Zatiaľ čo sa pôstne obdobie od začiatku Cirkvi menilo, korene pôstneho obdobia siahajú hlboko, a tak má pôst s dobou 40 dní starodávny pôvod.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Pôstny navigátor, Prelomový pôst, Bezstarostný pôst. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.