Pápež František započal v katolíckej Cirkvi rok svätého Jozefa. Možno ste sa v čase pôstu zamerali na bližšie zoznámenie sa s ním ako univerzálnym patrónom Cirkvi a otcom Krista. Napokon, jeho sviatok 19. marca pripadá na pôstnu sezónu. Možno si mnohí z vás vykonávate zasvätenie sa svätému Jozefovi alebo sa modlíte nejakú konkrétnu pobožnosť k svätému Jozefovi.

Čo tak prežiť krížovú cestu so svätým Jozefom? Možno sa to nezdá byť na mieste, lebo Jozef nebol na Kalvárii a nezažil umučenie Ježiša Krista. Napriek tomu veríme, že môžeme dať do súvislosti život svätej rodiny s krížovou cestou a požiadať o príhovor svätého Jozefa v tradičnej pôstnej pobožnosti.

Ak dáme priestor meditáciám so sv. Jozefom, môžeme si s ním vytvoriť a nadviazať vzťah, a tak spojiť životy Jozefa v čase, keď žil s Ježišom spolu s pamiatkou na Kristove konečné vykupiteľské dielo. 

PRVÉ ZASTAVENIE: Ježiš je odsúdený na smrť
Ježiš sa narodil, aby zomrel, a v tomto zastavení začína prvé kroky k našej spáse a vykúpeniu. Svätý Jozef do istej miery vedel, že sa to jedného dňa stane, pretože Simeon to v chráme prorokoval: „Hľa, toto dieťa je určené na pád a vzostup mnohých v Izraeli a má byť znamením, ktorému sa bude odporovať.“ (Lk 2,34). Viem, že tak ako zomrel Jozef a ako zomrel náš Pán, tak aj ja jedného dňa zavriem oči pred smrťou. 

Drahý svätý Jozef, prosím, odoruj za mňa, aby som bol obdarovaný milosťou šťastnej a svätej smrti. 

DRUHÉ ZASTAVENIE: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia
Ježišovi odovzdali kríž, ktorý teraz ponesie na svojich pleciach až na vrchol Kalvárie. Svätý Jozef bol stolárom. Niektoré umelecké zobrazenia Jozefovej stolárskej dielne zobrazujú Ježiša, ako si vyrába kríž z dreva. Kríž na týchto zastavenia nevyrobil Ježiš, ale je zobrazením toho kríža, ktorý teraz Ježiš berie, prijíma a nesie. 

Drahý svätý Jozef, pomôž mi prijať kríže života, ktoré mám prijať.  

TRETIE ZASTAVENIE: Ježiš padá prvý raz pod krížom
Ako Ježiš kráča s krížom, zrazu pod príliš veľkou váhou padá – prvýkrát. Svätý Jozef, ktorý si vzal Ježiša za svojho, si určite spomenul na prvý Ježišov pád. Ktokoľvek z rodičov si spomenie, keď vidí bolesť a muky svojho dieťaťa. Väčšiu časť svojho života prežil Ježiš s Jozefom, ku ktorému mohol prísť hocikedy na pomoc. A teraz je tu Mária, ktorá sa pozerá na svojho syna. 

Drahý svätý Jozef, v mojich životných zakopnutiach mi buď prostredníkom u Boha.  

ŠTVRTÉ ZASTAVENIE: Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou
Mária nablízku vníma svojho syna. Matka so synom pripútaní pohľadom. Ten Ježišov utešuje chvíľu jej trpiace srdce. Zvestovaním a mocou Ducha Svätého počala Mária Ježiša vo svojom lone a v to prvé vianočné ráno sa matka a syn stretli – oči mala plné radosti pri pohľade na svoje novonarodené dieťa a svätý Jozef s nimi pri jasliach. No teraz je tam sama bez toho, s kým by sa o túto smutnú chvíľu podelila – so svojím manželom.

Drahý svätý Jozef, prebývaj v rodinách, ktoré bojujú s chorobami a trápeniami svojich blízkych.  

PIATE ZASTAVENIE: Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž
Rímski vojaci privádzajú istého okoloidúceho Ježišovi na pomoc. Ježiš potreboval pomoc svojho otca Jozefa, ktorý vo sne počúval slová anjela a utiekol do Egypta. Jozef chránil Ježiša už od útleho detstva, keď ho už vtedy chceli usmrtiť. 

Drahý svätý Jozef, vypros od Pána, aby mi v čase núdze poslal ľudí, ktorých skutočne potrebujem.  

ŠIESTE ZASTAVENIE: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku
Veronika, žena hľadiaca z davu, vidí krv a pot padajúce z Ježišovej tváre. Chcela by niečo urobiť, preto vezme ručník a odtlačí ho na jeho tvár. Len si pomyslite na starostlivosť a lásku svätého Jozefa k Ježiškovi. S otcovskou láskou sa mu venoval, keď sa náhodou zranil. Otcovskými dotykmi utieral jeho slzy. 

Drahý svätý Jozef, oroduj za mňa, aby som viac vnímal tých, ktorí potrebujú pomoc.  

SIEDME ZASTAVENIE: Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom
Aj druhýkrát padá Ježiš, lebo kríž je príliš ťažký. Pomaly a isto zdvíha kríž a opäť pokračuje v ceste. Počas tretej návštevy zvestoval anjel svätému Jozefovi, že je bezpečné vrátiť sa z Egypta domov. Pomyslite na to, ako sa musel cítiť svätý Jozef, keď sa vrátili do Nazareta. Jeho návrat do každodenného života bol prejavom dôvery. Keď v živote padnem, potrebujem väčšiu dôveru v Božie plány.

Drahý svätý Jozef, pomôž mi dôverovať v Boha tak, ako si mu dôveroval ty.

ÔSME ZASTAVENIE: Pán Ježiš napomína plačúce ženy
Ježiš prehovoril k zhromaždeným ženám a hovorí: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi.“ Keď Ježiš vyjadruje tieto slová počas svojho umučenia, môžem si len predstaviť, čo všetko zdieľal so svätým Jozefom počas tých skrytých rokov. Jeho slová určite učili, uzdravovali a utešovali jeho otca.

Drahý svätý Jozef, oroduj za mňa, aby slová, ktoré mi hovorí Ježiš, mohli zmeniť a obrátiť moje srdcia. 

DEVIATE ZASTAVENIE: Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom
Ježiš padá tretíkrát pod ťarchou kríža. Možno sa svätému Jozefovi zdal život občas ťažký. Možno nerozumel všetkému, čo sa v jeho živote dialo. Keď bol Ježiš stratený v chráme tri dni, povedal svojim rodičom, že išlo o záležitosti jeho Otca. Ježiš sa stratil – Jozef sa snaží pochopiť. Svätý Jozef mal celý život na to, aby premýšľal o tajomstvách nebeského kráľovstva. 

Drahý svätý Jozef, oroduj za mňa, aby som získal múdrosť a pochopenie Božích tajomstiev. 

DESIATE ZASTAVENIE: Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat
Dieťa prichádza na tento svet nahé, aby ho rodičia mohli ošatiť. A teraz Ježiša vyzliekajú zo šiat. Plášť, ktorý nosil, bol možno utkaný jeho matkou Máriou. Keď bol ešte ako dieťa, bolo potrebné sa postarať sa o Ježiška, a určite sa o jeho potreby staral on – svätý Jozef. Teraz, keď sa blíži hodina umučenia a smrti, je pripravený odovzdať svoj život do rúk cudzích ľudí. 

Drahý svätý Jozef, postaraj sa o moje rany, oroduj za mňa, aby som sa obliekol do lásky k Bohu.  

JEDENÁSTE ZASTAVENIE: Pána Ježiša pribíjajú na kríž
Ježišovo telo je prebodnuté klincami. Úder za úderom, až kým ho nevyzdvihnú nad zem. Tieto klince nie sú tesárskymi klincami, ktoré Jozef a Ježiš dôverne poznali. Sú to klince umučenia. Sú to klince našej spásy. 

Drahý svätý Jozef, pomôž mi zostať v tichosti, aby som nikdy nikoho svojimi slovami neukrižoval.  

DVANÁSTA STANICA: Pán Ježiš na kríži umiera
Svätý Ján nám hovorí, že Mária stála pod Ježišovým krížom. Zažíva ďalšiu smrť človeka, ktorého miluje. Najprv jej rodičia, jej príbuzná svätá Alžbeta a Zachariáš, potom svätý Ján Krstiteľ, jej najbližší – svätý Jozef – a teraz jej syn. Ježiš zveril Máriu svätému Jánovi, a tak vieme, že svätý Jozef v tom čase už medzi živými nebol. Ako Ježiš naposledy vydychuje ducha, pripomeňme si posledný výdych svätého Jozefa, ktorý zomrel v náručí Márie a Ježiša. 

Drahý svätý Jozef, bdej nad rodinami, ktoré prežívajú v tomto čase stratu; buď oporou vdovám a vdovcom a potešuj pozostalých.  

TRINÁSTE ZASTAVENIE: Pána Ježiša skladajú z kríža
Keď Ježiša sňali z kríža, zostúpil aj do hlbín podsvetia. Prelomil mreže väzenia smrti a prichádza k prorokom, Adamovi, Eve, Abrahámovi a Mojžišovi, ale predovšetkým k jeho drahému otcovi – svätému Jozefovi. Svojou smrťou dáva život všetkým, čo očakávali spásu a vykúpenie. Teraz sú brány večného raja otvorené. 

Drahý svätý Jozef, prosím, oroduj za moju rodinu a priateľov, ktorí sú stále v očistci. Nech vďaka tvojmu orodovaniu a modlitbám Panny Márie čoskoro uvidia nebo a prežívajú radosť z večného života.  

ŠTRNÁSTE ZASTAVENIE: Pána Ježiša pochovávajú
Už od útleho detstva bola Ježišovi predznačená smrť. Kráľovský dar – myrha – predpovedal tento deň pohrebu. Najprv ho prijali Jozef s Máriou, no teraz bolo Ježišovo telo pomazané a tromi dňami posvätil hrob všetkým, ktorí v neho veria. Nezabúdajme, že kdekoľvek bol pochovaný svätý Jozef, Ježiš určite navštevoval jeho hrob.

Drahý svätý Jozef, prosím, oroduj za mňa, keď naposledy vydýchnem.  

ZÁVEREČNÁ MODLITBA
Ďakujem ti, Ježišu, že si mi dovolil uvažovať o týchto zastaveniach. Ďakujem, že si nás v čase núdze obdaroval svätým Jozefom – naším príhovorcom. Keď budem po zvyšok života kráčať po svojej krížovej ceste, daj, aby som si vždy spomenul, že mám tu svätého Jozefa, na ktorého pomoc sa môžem obrátiť; že môžem napodobňovať teba, môjho drahého Spasiteľa, a tvoju blahoslavenú Matku. Amen.  

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa, Zasvätenie sa svätému Jozefovi, Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.