Manželstvo bolo Bohom ustanovené ako požehnanie pre ľudské pokolenie. Istý múdry muž v Písmach pri vymenovaní, ktoré požehnania sú najdôležitejšie, zahrnul aj „manželku a manžela, ktorí žijú v harmónii“ (Sir 25,1).

Boh od počiatku vo svojej prozreteľnosti plánoval toto spojenie muža a ženy. Vložil do srdca človeka schopnosť milovať svoju ženu a do srdca ženy schopnosť milovať svojho manžela. Neexistuje žiadny vzťah medzi ľuďmi tak blízky, akým je vzťah manžel a manželka – ak sú zjednotení tak, ako by to malo byť. 

Božím cieľom v nastolení manželstva je pokoj. Ak sa muž a žena zosobášia, aby uspokojili svoje sexuálne chúťky alebo podporili hmotné ciele pre seba alebo pre svoju rodinu, potom je nepravdepodobné, že by im tento zväzok priniesol požehnanie. Ale ak sa muž a žena zosobášia, aby si boli spoločníkmi na ceste zo zeme do neba, potom ich spojenie prinesie veľkú radosť sebe i ostatným.

Keď hovoríme o tom, že manželka má poslúchať manžela, zvyčajne máme na mysli poslušnosť z pohľadu vojenského alebo politického: manžel vydáva rozkazy manželke a manželka ich poslúcha. Ale zatiaľ čo tento druh poslušnosti môže byť vhodný akurát tak v armáde, v intímnom vzťahu manželstva je to na smiech. Poslušnosť by sa nemala obmedzovať na manželku, ale aj manžel by mal byť rovnako poslušný. Svätý Pavol píše: „Podriaďujte sa jeden druhému z úcty ku Kristovi.“ (Ef 5,22). Dobré manželstvo teda nie je záležitosťou jedného partnera, ktorý sa podriaďuje druhému, ale oboch.

Keď apoštol Pavol hovorí: „Manželia, milujte svoje manželky,“ nezastavuje sa tu, ale dáva nám mieru skutočnej lásky tým, že dodáva „ako Kristus miloval Cirkev“ (Ef 5,25). A ako Kristus miloval Cirkev? “tak, že seba samého vydal za ňu, hovorí apoštol. Takže aj keď by ste mali pre svoju ženu zomrieť, neodmietajte to. 

Láska je najsilnejšie prítomná v manželstve, keď je sprevádzaná úctou. Dobré manželstvo je ako hrad. Keď sa manželia skutočne milujú a rešpektujú, nikto ich nedokáže prekonať. Z Božej prozreteľnosti, ak je manžel duchovne slabý, jeho manželka je duchovne silná; a keď je žena slabá, jej manžel je silný. Nič nemôže zničiť lásku zakorenenú a založenú v Kristovi. Láska manželov je sila, ktorá stmeľuje spoločnosť.

Rada mladomanželom od svätého Jána Zlatoústeho

Rozhovor s manželkou – nikdy so svojou manželkou nehovor všedne, ale s komplimentmi, úctou a s veľkou láskou. Povedz jej, že ju miluješ viac než svoj vlastný život, pretože tento súčasný život nie je ničím a jedinou nádejou je, že keď obidvaja prejdete týmto životom, v budúcom svete budete zjednotení v dokonalej láske.

Povedz jej: ‚Náš čas je krátky a rýchlo vyprchá, ale ak sa Bohu páčime, môžeme tento život vymeniť za budúce Kráľovstvo. Potom budeme dokonale jedno s Kristom a aj navzájom a naša radosť nebude mať hraníc. Vážim si nadovšetko tvoju lásku a nič by pre mňa nebolo také trpké alebo bolestivé, ako to, že by sme si navzájom odporovali. Aj keď o všetko prídem, akékoľvek utrpenie bude pre mňa znesiteľné, ak mi budeš verná.

Ukáž jej, že si vážiš jej spoločnosť a že radšej si s ňou doma ako s niekým iným kdesi preč z domu. Ospevuj ju v prítomnosti svojich priateľov a detí. Chváľ ju a prejavuj jej obdiv za jej dobré skutky. A ak niekedy urobí niečo hlúpe, buď jej trpezlivým radcom. Spoločne sa modlite doma a chodievajte do kostola. Keď sa vrátite domov, navzájom meditujte o význame čítaní a modlite sa. Ak je vaše manželstvo také, vaša dokonalosť bude konkurovať najzbožnejším rehoľníkom.

Tip na knihu: Posledný boj o rodinu, Nebojte sa sexu. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.