Sestra Briege Mckenna, írska rehoľná sestra s darom zvláštnej službou uzdravovania kňazov, nedávno navštívila Medžugorie. Nachádzala sa tu v čase zjavení medžugorskej vizionárke Mariji. Marija ju s veľkou radosťou predstavila a požiadala ju, aby sa pomodlila nad preplnenou miestnosťou pútnikov. Sestra Briege sa spájala s Medžugorím od úplného začiatku zjavení ešte predtým, ako sa to všetko začalo.

V máji 1981, iba mesiac pred začiatkom zjavení v Medžugorí, sa v Ríme zúčastnila zvláštneho celosvetového stretnutia členov charizmatickej obnovy, ktorých na svätodušné sviatky pozval svätý pápež Ján Pavol II.

Sestra Briege rozpovedala prítomným príbeh, ako sa počas týchto modlitbových dní stretla so skupinou kňazov z mostarskej diecézy v Juhoslávii. Jeden z kňazov ju požiadal, aby sa s ním modlila za mládež svojho regiónu, ktorá v tom čase podliehala propagande komunistov a strácala vieru. 

Sestra Briege ďalej hovorila, čo sa udialo počas tejto modlitby: „To, čo som videla, bol ten chorvátsky kňaz, ktorý sedel vpredu na stoličke hlavného celebranta, a díval sa do lode kostola preplneného mladými ľuďmi. A spoza neho na oltári vytekali prúdy vody ako rieka a mladí z nej načierali a pili. Keď sa napili vody, vyšli a privádzali ďalších. Povedala som mu: „Viete, otče, nemusíte sa báť, pretože do vášho kostola príde veľa mladých ľudí.“ Toto som s ním zdieľala … povedala som mu, že som videla biely kostol s dvoma obrovskými vežami. Akonáhle som to povedala, takmer okamžite otec Emile Tardif, kňaz Najsvätejšieho Srdca a misionár dostal toto prorocké slovo. Nemohol počuť, čo som práve hovorila, pretože som sa rozprávala s iným kňazom, ktorý do chorvátskeho jazyka prekladal jednému rehoľníkovi. Ale otec Tardif podišiel a povedal: „Viete, otče, Panna Mária príde a navštívi váš kostol.“

O necelý mesiac neskôr sa začali zjavenia v Medžugorí. O desať rokov neskôr padol komunistický režim, ktorý sa pokúšal udusiť vieru ľudí, a nakoniec sa v tomto regióne obnovila náboženská sloboda.

zdroj: MysticPost

Tip na knihu: Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria, Moje srdce zvíťazí, Kniha Božej útechy Angely z Foligna. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.