Satan a jeho prisluhovači môžu často vyrobiť skvelú show a premeniť sa na najväčšieho nepriateľa, no v skutočnosti sú veľmi slabí, pokiaľ ide o čistotu, dobrotu a Boží majestát.

Dokonca aj tínedžer môže poraziť Satana prostredníctvom Božej moci a zahnať ho späť do hlbín pekla. Taký bol prípad svätej Margaréty z Antiochie, svätice a zbožnej 15-ročnej dievčiny, ktorá žila v 4. storočí. Jej otec bol pohanským kňazom, ale výchovu v duchu kresťanstva získala od svojej sestry, ktorá ju naučila žiť podľa evanjelia. Margaréta zasvätila svoje panenstvo Bohu už v ranom veku. Svoj život žila zbožne a v modlitbe. Po tom, čo odmietla ponuku na sobáš s rímskym guvernérom, zatkli ju a mučili. Počas väznenia sa zúrivý démon snažil nasilne zmocniť jej duše.

Podľa Zlatej legendy Margaréta prosila Pána, aby jej dovoliť vidieť nepriateľa, ktorý s ňou bojoval. Vtom sa zjavil hrozivo vyzerajúci drak, ale keď zaútočil na ňu, aby ju zožral, svätica urobila znamenie kríža a drak zmizol. Alebo, ako sa môžeme inde dočítať, drak otvoril svoju papuľu nad jej hlavou, položil jazyk pod jej nohy a v jednom glgu ju prehltol. Ale keď ju chcel stráviť, zachránila sa znakom kríža, sila kríža draka roztrhla a panna sa vynorila z útrob bez zranení.“ Démon však prišiel aj neskôr, tentoraz v podobe človeka. Margarétu ale neoklamal a jej nadprirodzená schopnosť poraziť démona sa preňho stala zdrojom veľkých nepríjemností.

Videla ho a uchýlila sa vtom k modlitbe. A keď sa postavila, diabol sa priblížil k nej, vzal ju za ruku a povedal: „Nech ti stačí všetko, čo si mi urobila, len ma nechaj na pokoji!“ Ona ho ale chytila za hlavu, stlačila k zemi, položila mu na ňu svoju pravú nohu a povedala: „Tak už zostaň ležať, pyšný démon, pod nohou ženy!“ Démon vykríkol: „Požehnaná Margaréta, som porazený! Keby ma porazil mladý muž, nevadilo by mi to, ale krehké dievča?! A cítim sa ešte horšie, lebo tvoj otec a matka boli mojimi priateľmi!“

Zaujímavé je, že tento úžasný príbeh sa pravdepodobne stal zdrojom inšpirácie katolíckeho spisovateľa J.R.R. Tolkiena v jednej z najpamätnejších scén série Pán prsteňov. V záverečnej bitke v časti Návrat kráľa sa zamaskovaný bojovník približuje k stvoreniu podobnému démonovi (nazývanému „pán temnoty“), ktorý jazdí na akomsi okrídlenom stvorení podobnému drakovi.

Démon: „Zastaviť ma? Ty blázon. Žiadny muž ma nemôže zastaviť!“
Bojovník: „Ale ja nie som muž! Pozeráš sa na ženu. Éowyn, som, Eomundova dcéra. Stojíš medzi mnou, pánom a potomstvom. Odíď, ak si nesmrteľný! Živý alebo nemŕtvy, pobijem ťa, ak sa ho dotkneš (Théodena).“

S malou pomocou priateľa Merry zasiahla Éowyn pána temnoty priamo do tváre svojím mečom a poslala ho zo Stredozeme.

Ako stredoveký učenec bol Tolkien veľmi dobre oboznámený s textami, ako je napríklad Zlatá legenda, a Judy Ann Ford to potvrdzuje v jednej eseji z knihy Tolkien a štúdium jeho prameňov. Podobnosti medzi týmito epizódami sú nápadné a niektorí tvrdia, že Tolkien bol inšpirovaný sv. Margarétou z Antiochie pri písaní tejto sekvencie.

Nech už je to čokoľvek, oba príbehy zdôrazňujú slabosť zla tvárou v tvár pravde, kráse a dobrote potvrdzujúc pritom skutočnosť, že Boh je nekonečne silnejší ako ktorýkoľvek iný démon, bez ohľadu na to, ako ohavní alebo silní sa môžu zdať.

Tip na knihu: Odvážna v Bohu, Bohom vyslobodená, Vzbura anjelov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.