Jedného dňa som si urobila pohodlie na svojom starom gauči. Toľko očakávaná kniha v mojich rukách poriadne vážila. Dobré znamenie, pomyslela som si. Nie som si istá, čo som vlastne očakávala, keď som otvorila prvé stránky, ale zvyčajne mám len málo očakávaní od memoárov. Viem, že ľudia rozprávajú svoje príbehy a ja, čitateľ, môžem alebo ani nemusím vnímať, ako sa ich životy prelínajú s mojím.

Tentokrát som však bola trochu prekvapená a veľmi sklamaná. Autorkou bola žena, ktorá bola vychovávaná v duchu katolíckej viery. Svoju knihu okorenila rozprávaním o energetickom liečení svojho syna v predškolskom veku, čítaní horoskopov, pričom jej budúcnosť prečítala veštica, keď mala desať rokov. (!) Ak vnímala osobne Boha, potom to musela byť ONA, ktorá sa vnímala ako Boh.

Ak vo vyššie uvedenom odseku nič neuvidíte, je čas na zopár slov o tomto. Už toľko zbožných kresťanov upadlo do pascí New Age – s presvedčením, že môžu využívať také praktiky ako jóga alebo kontemplatívna modlitba (vyprázdnenie mysle založené na východných meditačných praktikách). Ako sa chrániť pred tým, čo sa zdá byť dobré, ale v skutočnosti nebezpečné a škodlivé pre naše duchovné blaho? Ako sa potom dokážeme postaviť proti neodvratnému útoku, a to tak od tých, ktorí sú proti nášmu katolíckemu vyznaniu viery, ako aj od samotného protivníka?

Toto sú legitímne otázky, ktoré sa nedajú v krátkom článku úplne preskúmať. Mojím najlepším úsilím je ponúknuť vám niekoľko základných bodov, ktoré vám pomôžu začať, ale verte mi, je to komplikované. Čím hlbší je váš duchovný rast, tým sú útoky nepatrnejšie.

Starostlivosť o myseľ

Duchovný útok vždy začína v mysli, preto je veľmi dôležité modliť sa – často – k nášmu strážnemu anjelovi, aby sme uchránili vlastné myšlienky a predstavy. Akonáhle sa objaví skazená myšlienka alebo obraz, ktoré sa zdajú byť neškodné, pravdepodobne nás začne “baviť”. A potom začína kaskáda: jeden malý vstupný bod sa stáva vstupnou bránou pre očividné zlo.

Chráňte seba praktizovaním starostlivosti o myseľ. To znamená napĺňať svoju myseľ tým, čo je skutočne dobré, krásne a pravdivé. Všetko, čo nás obklopuje a do čoho sa ponárame, tomu priamo veríme, prijímame a nakoniec sa tým stávame. Satan rád útočí na naše emócie, a aj tie sú súčasťou diabolskej posadnutosti. Posadnutosť ovplyvňuje myseľ aj srdce až do bodu, keď sa začnete pohybovať nad rámec jednoduchých pokušení a využijete napríklad alternatívny typ terapie (napr. akupunktúra), pretože tak zúfate od bolesti.

Nie je ľahké definovať postupy New Age, pretože mnohé z nich boli integrované do našich životov. Jedným z príkladov centrovanej modliby je jóga. Stala sa akoby veľmi bežnou a často sa prehliada, toleruje alebo úplne akceptuje. Ľudia sa niekedy hnevajú, keď ju spochybňujú, pretože môžu osobne využiť „výhody“ týchto praktík.

Všeobecne povedané, vyhýbajte sa nasledujúcim: vešteniu, seansám, jasnovidcom, „liečiteľom“, východnej meditácii, reiki, qi gongu, astrológii (vrátane horoskopov), ľuďom, ktorí čítajú z dlaní, tarotovým kartám, akupunktúre, ayurvéde, enneagramu, čomukoľvek okultnému, bosoráctvu či čarodejníctvu.

Moja osobná skúsenosť s New Age

Väčšina ľudí si neuvedomuje spôsoby, ktorými okultné a New Age hnutie preniklo do našej spoločnosti, najmä kvôli plíživému ateizmu, amorálnosti a nedostatku viery v peklo, zlo alebo samotného diabla. Žijeme v kultúrnom prostredí, ktoré prekypuje fascináciou zombíkmi, upírmi, čarodejnicami a čarodejníkmi, ale rovnako táto spoločnosť má tendenciu vnímať sväté, pokojné a Božie veci skôr ako nudné a nezáživné. Ako sa blíži Halloween, vidíme nárast fascinácie kultov a okultizmu, temného umenia a čiernej mágie. Sú lákavé, pretože sú zakázané, strhávajú pozornosť na padlú prírodu a vytrhávajú z vlažných rutín. Keď sa bojíme, musíme byť bdelí a ostražití, a priznajme si to: niektorí z nás si užívajú vzrušenie zo strachu. Sily temnoty sú však tie, pred ktorými nás Boh výslovne varoval, aby sme sa im vyhýbali pre dobro našich duší.

O tejto téme hovorím odvážne a horlivo, pretože mám z nej osobnú skúsenosť. Navštevovala som katolícku školu v ôsmom ročníku a bola som hroznou zvedavosťou priťahovaná spoznávať všetky nadprirodzené veci – ale nie také, ktoré by boli výhradne sväté. Chcela som sa ponoriť do priepasti neznáma, zažiť levitáciu a mať „dar“ jasnovidectva. Chcela som médium, ktoré by vyliečilo moju minulosť a vešticu, ktorá by mi predpovedala budúcnosť. Vnímala som astrológiu ako „vedu“. Brala som Ouiju dosku a iné „party“ hry ako neškodnú zábavu. Moja fascinácia duchovným svetom sa zintenzívnila, keď som čítala knihy o strašidlách a príšerách. Bol to tajný život, v ktorom bola čistá tma, ale ja som to vnímala ako formu svetla – osvietenia.

Čím viac som sa zdokonaľovala, tým viac som túžila po ďalších skúsenostiach. Bola to špirála do diabolskej ríše, o ktorej som sa nemala ako dozvedieť. Ale keď sa do môjho života vkradli duchovné „deje“ – najprv pomaly, potom viac a viac a otvorenejšie – premýšľala som, či som sa náhodou nezaplietla do svetského pohľadu na spiritualitu, a nie do skutočnej spirituality osobného Boha. Na ilustráciu dávam niekoľko príkladov: pravidelne som zažívala diabolské nočné mory a časom ich sprevádzalo prudké trasenie mojej postele. Môj brat bol počas nocí vo svojej izbe terorizovaný levitáciou, a takisto aj môj otec. Každý člen mojej rodiny počul kroky v dome, hoci nikto nebol doma; dvere na poschodí búchali a nejaké hlasy volali na každého z nás. Keď som videla, ako moja rodina trpela, pocítila som hanbu a priznala som sa rodičom, čo som urobila, keď som u kamarátok prespávala. Na druhej strane ma povzbudili, aby som hneď pristúpila k svätej spovedi a zriekla sa tohto zla; aký originálny nápad! Poslúchla som a objavila som bránu k autentickému uzdraveniu a svätosti než k záhadnej fascinácii neznámym.

V Písme sa dozvedáme, že Boh je žiarlivým Bohom. Tieto starozákonné verše mi vždy vŕtali hlavou. Ako by mohol Boh sám žiarliť? Zdalo sa, že je to protirečenie a zmätok: Boh ukazuje, že žiarlivosť je hriech, keď čítame Nový zákon, ale v Starom zákone sám tvrdí, že je žiarlivý! “Dvojaký štandard!”, predpokladala som vo svojej vlastnej arogancii. Časom som však vnímala, že Božia žiarlivosť je v tom, že nás miluje a chce nás len pre seba. Nechce nič iné, iba obsiahnuť naše životy – žiadne svetské lákadlá, žiadne falošné ideológie alebo kacírske filozofie, ani ľudské náklonnosti. Chce úplne naplniť naše srdcia, aby sme mohli skutočne pochopiť plnosť Pravdy a krásu Jeho bezpodmienečnej a neochvejnej Lásky.

Keď hľadáme odpovede na životné tajomstvá spôsobmi, ktoré sú jasne zakázané v Písme, nielenže neposlúchame Božie prikázania, ale hrešíme proti Jeho láske. V Knihe Deuteronómium 18,10-11 sa hovorí: „Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu.“ Skúšame Boha a pokúšame ho, keď si vo vlastnej pýche určíme, že k uzdraveniu môže dôjsť rozprávaním sa s mŕtvymi alebo hľadaním nádeje v poznaní udalostí našej budúcnosti alebo dokonca v predpovedaní nášho života. Skúmame vlastné osobnosti alebo osobnosti iných ľudí prostredníctvom astrologických znakov. Všetky tieto veci nás odvracajú od Boha. Dní týchto časov sú zabalené vo forme „bielej mágie“ alebo „kontemplatívnych modlitieb“. Sú prezentované ako proroctvo alebo predpovede. Ale nakoniec to všetko vychádza z toho istého zdroja: od diabla, protivníka, nášho konečného nepriateľa.

Dnes jednoznačne vnímam prestupy okultizmu do modernej kultúry a spoločnosti, aj keď často sú šikovne a tajne zamaskované v odeve kresťanstva alebo dokonca katolicizmu. Možno je to spôsobené tým, že ma rozsiahle pohltil výskum v tejto oblasti z autenticky katolíckej perspektívy, keď som bola ešte mladá. Priala by som si, aby som vtedy poznala pravdu o zahrávaní sa so zlom len tak „pre zábavu“ v spoločenských hrách, ktoré skutočne a doslova otvárajú bránu zlému. V našej modernej kultúre je mnoho ľudí, ktorí otvorili túto bránu a úplne si neuvedomujú, čo vykonávajú. Je smutné, že existuje mnoho katolíkov, ktorí boli dovedení na scestie myšlienkami a praktikami New Age, ako je napríklad kontemplatívna modlitba a joga. Uvedomujem si, že existujú nespočetné argumenty v prospech týchto praktík, ale pri konzultácii s cirkevnými expertmi, ktorí hľadajú svätosť vo svojich životoch, je zrejmé, že mnohé aspekty našej modernej kultúry, ktorú poľahky prijímame, sú v skutočnosti hlboko omylné a dokonca zamorené herézami všetkých druhov.

Môj manžel a ja sme pred pár rokmi prednášali na túto tému v našej farskej mládežníckej skupine. Diskutovali sme o násilných videohrách, ako sú Warcraft alebo Grand Theft Auto, v ktorých sa nachádzajú rôzne okultné odkazy. Priniesli sme na svetlo zjavné gnostické odkazy v hudbe a videách Lady Gaga. A, áno, dokonca sme sa odvážili hovoriť aj proti Harrymu Potterovi. Prirodzene, ako sme predpokladali, objavili sa ruky vo vzduchu s otázkami, obvineniami a všetkým druhmi obrany z úst dospievajúcich.

Je smutné, že všetci sme v určitej forme prijali nejakú podobu neustálou infiltráciou zla do našej kultúry. Naši starí rodičia by zinfarktovali zo šokovej hodnoty súčasných médií. Pravda, ak sa neoddelíme od modernej kultúry – hoc len na krátky čas – neuvedomíme si jej vplyv na našu osobnú desenzibilizáciu (proces znižovania pocitu zo senzácií) na jasnú morálku.

Mojou výzvou pre čitateľa je toto: si dostatočne otvorený na to, aby si objavil pravdu o tom, ako môže byť okultizmus viditeľný v tvojom dome alebo v živote (možno cez filmy, videohry a všetky druhy popkultúry)? Si ochotný hľadať pravdu, často ťažkú ​​pravdu, ktorá je potrebná na to, aby si videl jasný vplyv okultizmu vo svojej rodine? „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.” (Mt 6,33).

Vzdajte sa nezdravej zvedavosti

Písmo nás varuje pred vyššie uvedeným a dôvod je jednoduchý: odvraciame sa od Boha a pravdy. Ideme aj proti prvému z desiatich prikázaní, pretože veríme v niečo iné ako Boh a robíme si idol z niečoho, čo nás odvádza od pravdy.

Katechizmus to vysvetľuje takto: “Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu.“ (KKC, 2116). Ďalej sa hovorí: „Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídavosť však môže byť nedostatkom zodpovednosti.” (KKC, 2115).

Čoraz viac mladých sa nechá zlákať do okultizmu a New Age, práve preto, že chcú vedieť viac o sebe, o svojej budúcnosti a o čomkoľvek ezoterickom. Je ťažšie nasledovať neznámu cestu a akceptovať tajomstvá života, ako hľadať lákavé vízie do budúcnosti a objavovať skryté kódy a významy, ktoré fungujú ako vodidlo k životnej trajektórii.

Duchovný rast a zrelosť zahŕňajú obrátenie všetkej nezdravej zvedavosti a túžby po istote smerom k Bohu, ktorý sám pozná naše plány pre budúcnosť plnú nádeje. Ako sa píše v Jeremiášovej knihe: “Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.” (Jer 29,11). Toto odovzdanie sa Božej prozreteľnosti znamená, že chápeme a akceptujeme, že Boh je aktívny v každom aspekte nášho života – v minulosti, prítomnosti a budúcnosti – a nemusíme sa báť, čo by mohlo alebo nemuselo byť.

Keď trávime viac času v autentickom rozhovore s Bohom skrze kresťanskú meditáciu a kontempláciu, už viac nemusíme hľadať odpovede. Namiesto toho sme spokojní len s Bohom, ktorý nás napĺňa svojou prítomnosťou a láskou.

Tip na knihu: Zhubný špiritizmus, Diabolské posadnutia a exorcizmus, 100 modlitieb k anjelom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.