Podľa mexického kňaza, ktorý bol asistentom rímskeho exorcistu o. Gabriela Amortha po dobu štyroch rokov, nikto nikdy nezabudne na prvý prípad autentického posadnutia. Prvý posadnutý človek, ktorého videl, bol Charles, istý francúzsky šľachtic, ktorý sa začal cítiť zle po duchovných cvičeniach v Dijone, v Burgundsku (Francúzsko). Dostal sa nevysvetliteľne do tranzu a nič a nikto ho nemohol vyslobodiť.

V knihe Professione esorcista autori Cesare Truqui a Chiara Santomiero, novinári špecializujúci sa na Vatikán, vysvetľujú, ako exorcista nadviaže dialóg s domnelou obeťou zlého. Akonáhle sa preukáže, že skutočnosť je jasná, s vylúčením možnosti, že ide o striktne psychiatrický alebo zdravotný problém, exorcista zaväzuje diabla prostredníctvom modlitby a otázok, aby sa prejavil.

Taký bol prípad Charlesa – 192 cm vysokého muža, šťastne ženatého, otca jedného dieťaťa, ktorého Benedikt XVI. vyslobodil od diabla práve mocou modlitby. Hlas, ktorý vyšiel z tela posadnutého človeka, zreval: “Ja som knieža sveta.” Arogantne a s povýšeneckým výrazom tvárou v tvár skúsenému exorcistovi Francescovi Bamontem vyhlásil: “Ty nie si pre mňa súper!” “Kto, potom?” spýtal sa exorcista. “Pápež alebo biskup,” odpovedal pekelný hlas.

Charles bol normálny a úspešný muž z bohatej rodiny a šľachtického rodu. Ráno počas duchovných cvičení napadol nezvyčajnou silou istého človeka, ktorý bol s ním na cvičeniach. Priblížil sa k nemu z obavy z jeho reakcie na modlitbu. Prešiel nekonečnými stretnutiami s psychiatrami, odborníkmi a kňazmi. Nikto nemohol vysvetliť jeho situáciu a už aj jeho rodina si začala myslieť, že je blázon.

O. Bamonte cítil, že prehral duchovnú bitku so Satanom na bojovom poli Charlesovho utrápeného tela, a tak sa poradil s o. Gabrielom Amorthom, ktorý ho povzbudzoval, aby sa nenechal zmiasť alebo vystrašiť. Napriek tomu Satan trval na tom, že len pápež ho môže vyhnať z Charlesovho tela. Charlesova situácia sa pritom zhoršila. V dôsledku toho mu poradili, aby napísal priamo pápežovi Benediktovi XVI. List zaslal pápežovi cez dôveryhodného kňaza prostredníctvom štátneho sekretariátu. Odpoveď prišla o týždeň neskôr podpísaná tajomníkom pápeža Ratzingera sľubujúc, že pápež sa za posadnutého muža pomodlí.

Benedikt XVI. obetoval na úmysel oslobodenia človeka aj omše. Truqui hovorí, že o tri mesiace neskôr telefonoval s o. Bamontem: “Otče, nebudeš mi veriť, ale myslím, že Charles bol oslobodený!” Počas posledného exorcizmu zaznel z úst Charlesa výkrik slobody a on vstal konečne šťastný.

Jediné vysvetlenie podľa Truquiho je silná modlitba pápeža, ktorá prinútila Satana padnúť na kolená. Ukazuje sa, že Charlesovi rodičia, ktorých nepoznal, urobili zmluvu s diablom a ponúkli mu dieťa na výmenu za moc a peniaze spolu s jeho dvojčaťom, ktoré sa však narodilo mŕtve.

Truqui, ktorý dnes organizuje každoročné kurzy o exorcizme a modlitbách za oslobodenie organizovanej Regina Apostolorum v Ríme, opisuje, že nebol počas prvého kontaktu s posadnutím vystrašený. Skôr to bolo preňho poučné, aby mohol rozpoznať skutočnosť duchovného zla opísaného v evanjeliu.

Podobná epizóda, ktorá rozpráva o pápežovi Benediktovi XVI., sa stala v máji 2009 a opísal ju sám Gabriel Amorth The Last Exorcist (Posledný exorcista). Pri tejto príležitosti nemecký pápež pomohol vyliečiť dvoch posadnutých mladých mužov, Marca a Giovanniho, ktorí boli privezení na námestie sv. Petra, pretože sa zdalo, že sa ich stav nezlepší ani napriek modlitbám a exorcizmom.

Počas generálnej audience sa k nim priblížil papamobil a oni v tom momente začali mať kŕče a v očiach zvláštny výzor. Ešte predtým jeden z dvoch pomocníkov o. Amortha, ktorí sprevádzali týchto dvoch mladých mužov, sa spýtal Giovanniho, ako sa má. On zavrčal: “Nie som Giovanni.”. Asistent nereagoval, pretože vedel, že iba exorcista môže hovoriť s diablom.

Pápež vystúpil z džípu a pozdravil dav. Posadnutí mladí ľudia sa triasli a triasli. Jedna zo žien, ktorá im pomáhala, zakričala: “Vaša svätosť, vaša svätosť, tu sme!” Pápež sa obrátil k nim a pozoroval ich z diaľky. S pokojom zdvihol ruku a požehnal ich. Dvaja posadnutí muži sa začali zrazu hrozne chvieť a odhodilo ich asi tri metre, opisuje Amorth, nato začali plakať. Keď sa papamobil vzdialil, obaja sa vrátili k sebe. V knihe, ktorú napísal Amorth spolu so Santomierom, sa píše, že diabol sa bojí Ježiša a Panny Márie – najmä Kristovej matky – ale že Lucifer zvlášť bojuje proti jedinej Cirkvi založenej Kristom.

Biskupi sú jediní môžu ordinovať kňazov za exorcistov k vykonávaniu tejto špeciálnej služby. Týmto postupom oslobodzovania však dlhý čas pohŕdala veda a dokonca aj niektoré cirkvi, ktoré považujú vieru v posadnutie za povery a zastaralý prístup. A to vyústilo do nedostatku pripravených kňazov v niektorých diecézach severnej Európy a iných častí sveta.

Podľa odborníkov v tejto oblasti, aby sme sa vyhli publikovaniu falošných prípadov posadnutia, ktoré podporujú tvrdenie, že ide v skutočnosti len o duševné alebo fyzické ochorenie, musíme mať na pamäti, že skutočné démonické posadnutie sa vyskytuje zriedka. Sante Babolin, ďalší uznávaný exorcista, poznamenáva, že z tisícov prípadov, ktoré sa riešili v diecéze v Padove v Taliansku, iba málo – veľmi málo – je autentickým posadnutím. V dôsledku toho ide o problém, s ktorým sa musí zaobchádzať s obozretnosťou, odbornosťou a diskrétnosťou.

Tip na knihu: Benediktov čas, Diabolské posadnutia a exorcizmus, Vzbura anjelov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.