Prvý umučený svätec Číny bol usmrtený zadusením na kríži vo Wu-chane, epicentre pandémie koronavírusu. Svätý Jean-Gabriel Perboyre, vincentínsky misionár z Francúzska, bol za peniaze zradený jedným zo svojich katechumenov, zviazaný v reťaziach, mučený, priviazaný k drevenému krížu a v roku 1840 vo Wu-chane uškrtený na smrť. Anthony Clark, profesor čínskej histórie, strávil čas vo Wu-chane skúmaním života Perboyra a sv. Františka Regisa Cleta, ďalšieho vincentínskeho kňaza z 19. storočia umučeného vo Wu-chane. Clark tvrdí, že svätí mučeníci z Wu-chanu sú obzvlášť vhodnými orodovníkmi pre tých, ktorí dnes trpia na COVID-19.

Svätí Perboyre a Clet boli obaja zabití uškrtením. Zomreli, lebo nemohli dýchať. Ako by nemohli byť vhodnými sprostredkovateľmi pre túto konkrétnu chorobu? Perboyre si vytrpel okrem iného bitku v spodnej časti chrbta a bol nútený kľačať na rozbitom pohári. Určite poznal protivenstvá fyzického utrpenia a mohol by byť dobrým potešiteľom pre tých, ktorí teraz trpia týmto vírusom.

Wu-chan, neslávne miesto pôvodu koronavírusu, bol kedysi základňou katolíckych misionárov, ktorí v meste založili katolícke nemocnice. Neďaleko centrálnej nemocnice vo Wu-chane, kde zomrel informátor o koronavíruse Dr. Li Wenliang, sa nachádza socha talianskeho misionára Msgr. Eustachia Zanoliho. Pamätná tabuľa pod bustou je napísaná v čínštine a angličtine: „Monsignor Eustachius Zanoli z Talianska bol prvým biskupom rímskokatolíckej cirkvi vo východnom Hubei. V roku 1886 pozval kanadské dcéry lásky do Wu-chanu, aby tu poskytovali sociálne služby, a v roku 1880 založil katolícku nemocnicu Hankou, ktorá položila základy pre rozvoj nemocnice Wu-chan č. 2 (1955) a následne Ústrednú nemocnicu Wu-chan (1999).

Korene ďalšieho blízkeho koronavírusového zariadenia, nemocnice Wu-chan Jinyintan, sú spojené s nemocnicou špecializujúcou sa na infekčné choroby, ktorú založili františkánski misionári v roku 1926. Ide o katolícku nemocnicu otca Meiho v Hankou. 

Bola pomenovaná po o. Pascalovi Angelicovi Melottovi (1864-1923), františkánskom misionárovi z Talianska, ktorý bol umučený vo Wu-chane. Dal si čínske meno Mei Zhanchun. Bol unesený za výkupné a potom v roku 1923 zastrelený do brucha otrávenou guľkou.

Som rád, že môžem zomrieť za Číňanov,” uviedol misionársky kňaz pred svojou smrťou. “Žil som v Číne, pre Číňanov a teraz som za nich šťastný.

Personál katolíckej nemocnice Otca Meiho v Hankou bol tvorený františkánskymi sestrami kresťanskej doktríny až do vylúčenia misionárov z Číny v roku 1952 po čínskej komunistickej revolúcii. Katolícke spoločenstvo Wu-chanu veľmi trpelo počas éry Maa a Kultúrnej revolúcie a v tom čase skrývali náhrobky svätých Perboyrea a Cleta, aby ich uchránili kvôli hlbokej oddanosti k týmto mučeníkom. 

Keď som tam bol, navštívil som seminár, v ktorom sú teraz dva náhrobné kamene vystavené k úcte. Katolíci vo Wu-chane pociťujú veľkú oddanosť k Eucharistii a Vincentínom, ako sú Perboyre a Clet, ktorí za nich zomreli, a ich krv sa vsiakla do pôdy toho mesta,“ dodal Clark. Mnohí misionári odišli do Číny v 19. storočí s vedomím, že sa nikdy nevrátia. „Neviem, čo ma čaká na ceste, ktorá sa otvára predo mnou: bezpochyby kríž, ktorý je každodenným chlebom misionára. V čo lepšie môžeme dúfať, keď budeme kázať ukrižovaného Boha?“ napísal sv. Perboyre v liste počas svojej cesty do Číny. Jeho ostatky boli nakoniec prevezené do Paríža do vincentínskeho materského domu. Dnes je jeho hrobka umiestnená v bočnej kaplnke v tom istom kostole, kde sa nachádza neporušené telo sv. Vincenta de Paul. V roku 1889 ho blahorečil pápež Lev XIII. Sv. Terezka z Lisieux požívala osobitnú úctu k Perboyremu a vo svojej osobnej modlitebnej knižke si držala jeho kartičku.

Pri kanonizácii Perboyra v roku 1996 sv. Ján Pavol II. povedal: „V uliciach, kam bol poslaný, našiel Kristov kríž. Cez denné napodobňovanie svojho Pána s pokorou a nežnosťou sa s ním úplne stotožnil. … Potom, čo bol mučený a odsúdený, keď napodobňoval Ježišovo utrpenie s mimoriadnou podobnosťou, došiel ako On k smrti na kríži.“ Svätý Ján Pavol II. kanonizoval sv. Františka Regisa Cleta v októbri 2000 spolu s ďalšími 33 misionármi a 87 čínskymi katolíkmi umučenými za dynastie Čching (1644-1911). Michael Fu Tieshan, biskup čínskej štátnej cirkvi, Čínskej vlasteneckej katolíckej asociácie, v rozhovore pre štátnu televíziu označil kanonizáciu za „verejnú potupu“.

Prvý „vlastenecký biskup“ menovaný komunistickou vládou v Číne v roku 1958 bol z Wu-chanu. Dong Guangqing, ktorý zomrel v roku 2007, bol prezidentom Vlasteneckej katolíckej asociácie vo Wu-chane a viceprezidentom Národného správneho výboru Čínskej katolíckej cirkvi. Dnes prežívajú katolíci vo Wu-chane osobitnú úctu k sv. Františkovi a k sviatosti pokánia. Je známe, že katolíci vo Wu-chane tvoria dlhé rady pred spovednicami kňazov, ktorí sú tu najvernejší autentickému učeniu Cirkvi; sú nádhernými svedkami.

„Je zriedkavé nájsť kostol bez sochy sv. Františka a niekedy aj sv. Vincenta de Paul. Viera je silná a prekvitala najmä v období prenasledovania.

Počas tohto obdobia skutočne počuť od niektorých katolíkov, ako sa všetci obraciame k Pánovi a jeho milosrdenstvu, keď všetci konfrontujeme svoju vlastnú krehkosť. Istý protestant z Wu-chanu poznamenal, že smútok svedčí o zomieraní starších členov ich zboru. No traume vo Wuhanskej kresťanskej komunite veľmi pomohla silná viera kresťanov z tejto oblasti.

Tip na knihu: UmučeníNovéna a modlitby na pomoc dušiam v očistciSvätá hodinka s Gemmou Galgani. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.