Pápež František v sobotu poslal list, v ktorom vyzval katolíkov, aby sa počas mája modlili ruženec. K tomu ponúkol dve nové modlitby, aby sme nimi využili pomoc Panny Márie počas pandémie koronavírusu. „Keď premýšľame o Kristovej tvári srdcom Márie, naša Matka nás ešte viac zjednocuje v duchovnej rodine a pomáha nám prekonávať tento čas skúšky,“ uviedol pápež v liste z 25. apríla. Zároveň vyzval rodiny a jednotlivcov, aby „v máji znovu objavili krásu domácej modlitby ruženca“, čo je tradične doba väčšej úcty k Panne Márii.

Vo svojom liste pápež zahrnul dve modlitby k Panne Márii, ktoré sa odporúča pomodliť na konci ruženca: “Takto sa budem modliť počas mája v duchovnej jednote s vami všetkými“. V prvej modlitbe sa dovolávame pomoci Panny Márie, aby sme sa prispôsobili vôli Otca a robili to, čo nám hovorí Ježiš. V druhej, dlhšej modlitbe, prosíme Pannu Máriu, aby k nám obrátila svoje milosrdné oči uprostred tejto pandémie koronavírusu a žiadame ju o príhovor, aby sa mohlo toto veľké utrpenie skončiť a mohli sme uzrieť úsvit nádeje a pokoja.

V modlitbe prosíme o útechu od Márie pre tých, ktorí smútia, a pre tých, ktorí majú obavy z budúcnosti. Okrem toho sa modlíme za zdravotníckych pracovníkov, vedcov a predstaviteľov jednotlivých krajín. Modlitbou tiež prosíme Máriu, aby bola blízko tých, ktorí pomáhajú chorým dňom i nocou, a kňazom, ktorí sa vo svojej pastoračnej starostlivosti a oddanosti evanjeliu snažia všetkým pomáhať a podporovať ich.

Mária, útecha sužovaných, v núdzi objímaj všetky svoje deti a pros, aby Boh podal svoju všemocnú ruku a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa mohol náš život pokojne obnoviť do svojho normálneho behu.” To sú slová modlitby. Pápež František vo svojom liste povedal, že ľudia sa môžu modliť ruženec v skupine alebo jednotlivo, podľa toho, čo im najviac vyhovuje. Zdôrazňuje pritom, že kľúčom k tomu je vždy jednoduchosť. Zároveň dodáva, že internet je dobrým zdrojom, kde si môžeme nájsť modlitby. V máji máme tradíciu modliť sa ruženec doma v rodine. Obmedzenia pandémie COVID-19 nás prinútili o to viac doceniť tento aspekt rodiny a to aj z duchovného hľadiska. Pápež uzavrel svoj list vyhlásením: „Všetkých vás nosím vo svojich modlitbách, najmä tých, ktorí najviac trpia, a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem vám a s veľkou láskou vám posielam svoje požehnanie.” Ponúkame vám úplné znenie modlitieb ponúkaných pápežom Františkom:

Prvá modlitba

Ó, Mária, ty neprestajne svietiš na našich cestách ako znak spásy a nádeje. Zerujeme ti samých seba, ty, Uzdravenie chorých, ktorá si sa pri päte kríža zjednotila s Ježišom a vytrvala vo svojej viere. Ochrankyňa rímskeho ľudu, ty poznáš naše potreby a my vieme, že tak ako v Káne v Galilejskej nám i v týchto dňoch vyprosíš, aby sme po tejto skúške mohli nanovo prežívať radosť a oslavu. Pomôž nám, Matka Božej lásky, prispôsobiť sa vôli Otca a robiť to, čo nám hovorí Ježiš. Lebo On vzal na seba naše utrpenie a niesol naše bolesti, aby nás skrze kríž priviedol k radosti zo zmŕtvychvstania. Amen.
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Druhá modlitba

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. V súčasnej tragickej situácii, keď celý svet sužuje utrpenie a úzkosť, utiekame sa k tebe, Matka Božia a naša matka, a hľadáme útočisko v tvojej ochrane. Panna Mária, obráť svoje milosrdné oči k nám uprostred tejto pandémie koronavírusu. Poteš tých, ktorí sú vydesení a smútia nad smrťou svojich blízkych, ako aj tých, ktorých hlboko trápi, akým spôsobom sú pochovávaní. Buď nablízku tým, ktorí sa zaujímajú o svojich blízkych; a tým, ktorí nemôžu byť s nimi kvôli tomu, aby sa zabránilo šíreniu choroby. Napĺňaj nádejou tých, ktorí sú znepokojení neistotou budúcnosti a dôsledkami pre hospodárstvo a zamestnanosť.
Matka Božia a naša Matka, pros sa za nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby sa mohlo toto veľké utrpenie skončiť a nám nanovo svitla nádej a pokoj. Pros u svojho Božského Syna, ako si urobila aj v Káne, aby potešil rodiny chorých a obetí a aby sa ich srdce otvoril viere a dôvere.
Chráň lekárov, zdravotné sestry, zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí sú v prvej línii tejto núdzovej situácie, a riskujú svoje životy, aby zachraňovali iných. Podporuj ich hrdinské úsilie a obdaruj ich silou, štedrosťou a trvalým zdravím.
Buď nablízku tým, ktorí pomáhajú chorým dňom i nocou, a kňazom, ktorí sa vo svojej pastoračnej starostlivosti a oddanosti evanjeliu snažia všetkým pomáhať a podporovať ich.
Blahoslavená Panna, osvieť mysle mužov a žien zaoberajúcich sa vedeckým výskumom, aby našli účinné riešenia na prekonanie tohto vírusu. Podporuj predstaviteľov krajín, aby svojou múdrosťou, starostlivosťou a veľkodušnosťou mohli pomôcť tým, ktorým chýbajú základné životné potreby, a aby navrhli sociálne a ekonomické riešenia inšpirované prezieravosťou a solidaritou.
Najsvätejšia Panna Mária, rozvír naše svedomie, aby sa obrovské prostriedky investované do vývoja a skladovania zbraní vynaložili na podporu efektívneho výskumu, ktorým by sa zabránilo tomu, aby sa podobné tragédie objavili aj v budúcnosti. Milovaná Matka, pomôž nám uvedomiť si, že sme všetci členmi jednej veľkej rodiny. Daj, aby sme spoznali puto, ktoré nás spája, a aby sme v duchu bratstva a solidarity mohli pomôcť zmierniť obrovskú chudobu a núdzu. Urob nás silnými vo viere, vytrvalými v službe, stálymi v modlitbe.
Mária, útecha sužovaných, v núdzi objímaj všetky svoje deti a pros, nech Boh podá svoju všemocnú ruku a oslobodí nás od tejto hroznej pandémie, aby sa mohol náš život pokojne obnoviť do svojho normálneho behu.
Ty, ktorá neprestajne svietiš na našich cestách ako znak spásy a nádeje, zverujeme ti samých seba, ó, milostivá, ó, milujúca, ó, sladká Panna Mária. Amen.

zdroj: CNA

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec, Ruženec – záchrana pre svet, Prečo ruženec? Prečo dnes?. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.