Ó, najsvätejšie Srdce Panny Márie, Srdce teba, ktorá si bola vždy nepoškvrnená, vždy Panna, najsvätejší, najčistejší, najušľachtilejší, najslávnejší a nevyčerpateľný prameň dobroty, ľúbeznosti, milosrdenstva a lásky; vzor každej čnosti, obraz úctyhodného Srdca Ježiša Krista, Srdce, ktoré horí tou najvrúcnejšou láskou a miluje Boha viac než všetci serafíni dohromady; Srdce Matky Vykupiteľa, sídlo pokoja, v ktorom sa snúbi milosrdenstvo so spravodlivosťou, miesto, z ktorého sa začal nastoľovať pokoj medzi nebom a zemou; Srdce, ktoré tak intenzívne cítilo naše biedy, ktoré tak trpelo pre našu spásu, a predsa nás zároveň vrúcne milovalo a stále miluje, a tak si plným právom zaslúžilo úctu, lásku a dôveru všetkých ľudí: ráč prijať môj úbohý, no láskyplný prejav úcty.

Obrátený tvárou k zemi pred tebou kľačím a vzdávam ti najhlbšiu úctu, akej som schopný. Ďakujem ti za lásku a milosrdenstvo, ktoré tak hlboko dojímajú tvoje srdce pri pohľade na našu biedu. Pokorne ti vzdávam vďaky za všetky dary, ktoré som dostal z tvojej dobroty, a spájam sa so všetkými čistými dušami, ktoré sa tešia z toho, že ťa uctievajú, chvália a milujú. Oni sa od Ducha Svätého, ktorý ich vedie, naučili, že k Ježišovi Kristovi treba prichádzať skrze teba a že prostredníctvom teba majú jemu, Bohočlovekovi, prednášať svoju túžbu klaňať sa mu.

Preto ty, najláskavejšie Srdce, buď predmetom mojej úcty, lásky a najnežnejšej oddanosti. Ty buď cestou, po ktorej pôjdem k svojmu Spasiteľovi, pretože skrze teba ku mne prichádza jeho milosť. Ty buď mojím útočiskom v každej núdzi, mojou útechou v každom zármutku. Ty ma uč čistote, pokore, miernosti a predovšetkým láske k Ježišovi. Prosím o tieto čnosti pre tvoje zásluhy, a tak viem, že ich určite dostanem. Odvažujem sa ti dať svoje srdce pošpinené tisíckami hriechov. Aj keď je nanajvýš nehodné, predsa verím, že ho neodvrhneš. Daj, aby sa na tvoj mocný príhovor očistilo a odpútalo do všetkých stvorení. Prenikni ho bolesťou nad vlastnými hriechmi; naplň ho láskou Božského Srdca Ježišovho, Srdca tvojho Syna, aby sa raz v nebi mohlo naveky spojiť s tvojím Srdcom a po celú večnosť milovať Boha. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Srdce podľa Márie, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.