Čo sa myslí pod mimoriadnym pôsobením zlého ducha?

Pod mimoriadnym pôsobením zlého ducha sa myslí jeho špecifická intervencia do matérie. Keď ide o pôsobenie na miesta, domy, predmety, označujeme ho ako „lokálne diabolské zamorenie, infikovanie“ (infestácia), no keď ide o pôsobenie na telo alebo v tele človeka, definujeme ho podľa rôznych foriem, ako sú diabolské „obťažovanie, útlak“ (vexácia), „sužovanie“ (obsesia) alebo „posadnutie“ (posesia); avšak hranice medzi jednou a druhou formou nie sú vždy jasné: môžu sa prelínať alebo spájať u tej istej osoby s celým radom sužovaní rôzneho stupňa závažnosti a povahy. Pôsobenie zlých duchov na matériu je zriedkavé, čo je dôvod, prečo sa označuje ako „mimoriadne“. Musíme však uznať, že v našej dobe neustále stúpa z dôvodu stále častejších kontaktov ľudí so svetom okultizmu, so všetkým, čo sa točí okolo neho.

Aké môžu byť príčiny mimoriadneho pôsobenia zlého ducha?

Mimoriadne pôsobenie zlého ducha na ľudí je jedným z neblahých následkov, ktoré postihli ľudstvo po prvotnom hriechu. Je to jedna z mnohých možností moci, ktoré zlí duchovia získali nad svetom a nad ľuďmi po hriechu našich prvých rodičov. Toto pôsobenie možno zažiť buď z vlastnej viny, alebo ak niekto vykoná rituály počarovania (malefícia), aby spôsobil škodu niekomu inému, alebo ešte aj ako súčasť zvláštneho povolania obetovať vlastné utrpenie Bohu.

Aký je cieľ mimoriadneho pôsobenia zlého ducha?

Cieľ, ktorý sleduje zlý duch svojím násilím, je zastrašovať a znepokojovať dušu, aby ju priviedol do zúfalstva alebo k hriechu a vzal ju so sebou do večného zatratenia v pekle. Ujma na tele je iba podriadená duchovnej ujme, je to len prostriedok na dosiahnutie jeho cieľov. Veľmi dobre si uvedomuje, že keď telo trpí, je ľahšie priviesť človeka k vzbure proti Bohu. Boh však nenechá svoje stvorenie napospas zlému duchovi a poskytne mu prostriedky nevyhnutné k tomu, aby vydržalo, bojovalo a zvíťazilo nad ním.

Tento úryvok pochádza z knihy Diabolské posadnutia a exorcizmus, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.