Sv. Gertrúda sa narodila 6. januára 1256 v Durínsku. O jej rodičoch nevieme nič. Ako päťročná vstúpila do cisterciánskeho kláštora v Helfte pri Eislebene, ktorý bol pravdepodobne aj miestom jej narodenia. V tomto kláštore zostala potom celý život. Do opatery ju zverili opátke Gertrúde von Hackeborn a jej sestre sv. Mechtilde, ktorá bola v tom čase riaditeľkou školy a učiteľkou noviciek. Gertrúda s obľubou študovala a modlila sa. Kedy sa stala mníškou, nevieme. Koncom roka 1280 doľahla na ňu hlboká kríza, mala pocit osamelosti a pokorenia. Tento pocit pretrvával niekoľko týždňov. Keď toto obdobie prešlo, definitívne sa rozhodla, že všetko vo svojom živote venuje len Bohu. Premena sa začala 27. októbra 1281, keď mala svoje prvé zjavenie. V ňom sa jej zjavil Božský Spasiteľ v podobe mladíka. Prišiel ju potešiť a sľúbil jej spásu. O tomto všetkom píše Gertrúda vo svojom diele Zjavenia. Odvtedy opustila svetské učebné odbory a začala sa venovať výlučne štúdiu Svätého písma, diel svätých otcov a teológie.

Napísala niekoľko spisov, z ktorých dva sa nám zachovali: Zjavenia (Revelationes – Legatus Divinae Pietatis) a Duchovné cvičenia (Exercitia spiritualia). Často bývala chorá, no nesťažovala sa. Naopak, jej slová boli útechou pre mnohých. Dokázala zmierovať protivníkov, posilňovať bezradných a tešiť zarmútených. Mala mnoho mystických zážitkov. Veľa sa modlila a bdela. Dobrovoľne podstupovala pôst. Začiatkom februára 1288 ochorela. Z tejto choroby sa už nedostala. Jej zdravotný stav sa pomaly, ale neustále zhoršoval. Nakoniec zomrela na ľadvinové komplikácie. Presný dátum smrti nevieme určiť, bolo to možno 17. novembra 1302, kedy sa končia zjavenia, opísané v jej knihe. Keďže v roku 1346 bol kláštor v Helfte zničený, zničili sa aj jej telesné pozostatky. Je jedinou svätou nemeckou ženou, ktorá má titul „Veľká“, ktorý oceňuje jej duchovnú veľkosť, mimoriadnu osobnosť, zázračné duchovné zážitky a mystické spisy. Do zoznamu svätých bola zapísaná v roku 1678.

Učená sestra benediktínskeho rádu prežívala za svojho života mnohé mystické zážitky a extázy. Prijímala vízie a počula hlas nášho Pána Ježiša, ako aj iných svätých. Bola veľkou milovníčkou duší v očistci. Titul „Veľká“, ktorý jej udelil pápež Benedikt XIV. 

Vízia svätého Jozefa
Raz, na sviatok Zvestovania, mala svätá Gertrúda videnie, počas ktorého jej Nebeská Matka odhalila slávu svojho manžela, svätého Jozefa, aby v nej vzbudila ešte väčšiu lásku k nemu a povzbudila ju v dôvere v jeho príhovor. O tomto videní napísala:
Na sviatok Zvestovania Pána som videla otvorené nebo a svätého Jozefa sedieť na nádhernom tróne. Cítila som sa tým úžasne zasiahnutá, lebo zakaždým, keď bolo spomenuté jeho meno, všetci svätí sa mu hlboko uklonili. Ich vzhľad sa pritom naplnil pokojom a sladkosťou, lebo sa radovali z jeho vznešenej dôstojnosti.

Modlitba
Ó, svätý Jozef, ty Ježišov panenský otec a najčistejší manžel Najsvätejšej Panny Márie, oroduj za nás každý deň u toho istého Ježiša, Božieho Syna, aby sme boli chránení mocou Jeho milosti, žili svedomitým životom, a tak boli Ním v hodine smrti korunovaní. Amen.

zdroj: Životopisy svätých; Apostolate St. Joseph

Tip na knihu: Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa, Zasvätenie sa svätému Jozefovi. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.