Aké sú skúsenosti Márie Anny s dušami v očistci? Akým spôsobom sa jej zjavili? Bol to Barnabáš Kirchhuber, františkán a spovedník klarisiek v kláštore v Angeri, ktorý v roku 1704 podrobil Máriu Annu podrobnej previerke. Urobil ju na základe poverenia zo strany kniežaťa biskupa. A práve biskupovi vo Freisingu v liste zo 6. júna napísal o dušiach v očistci toto: „Už v piatok pred Vianocami (čiže 22. decembra 1690) začali za Máriou Annou často prichádzať úbohé duše. V noci ich vídavala aj zo dve hodiny, ako horia v plameňoch. Na vlastné uši počula hlboké vzdychanie a stony, dokonca na vlastné uši počula praskanie plápolajúceho ohňa. Počas dňa zasa videla duše v iskierkach, ktoré jej vyletúvali na krk, ruky alebo iné časti tela.“

Samotná Mária Anna o tejto udalosti píše toto: „V izbe mi zvykol horieť obrovský oheň. Oheň som nemohla uzrieť svojimi telesnými očami, pretože spovedník mi zakázal obzerať sa za seba. Ale ani by som sa nevedela obzrieť, pretože by ma to ihneď hnalo k modlitbe. Pri modlitbe na kolenách som hneď upadala do vytrženia. Cítila som, že Boh ma tak pevne drží svojou milosťou, že som nedokázala pohnúť ani rukami, ani nohami. Dokonca ani očami. Aj keď som sa chystala, že musím povinne zapísať všetko, čo som zažila, na ruku a papier mi občas vyfrklo veľké množstvo ohnivých iskier, ktorými sa mi duše z očistca chceli pripomenúť.“ Pri niektorých dušiach ju pochytila triaška. Pocítila chlad, keď sa k nim priblížila, a zdalo sa jej, že i samotné duše sa chvejú chladom a mrazom. Mnohých duší sa nemohla opýtať ani na meno, nieto ešte písať o hriechoch, ktoré spáchali.

Zlý sa jej zjavoval aj počas modlitby v rôznych podobách. Chcel ju buď zmiasť, alebo odradiť od pomoci dušiam v očistci. Preto jej spovedník prikázal, aby v takomto prípade vyslovovala Najsvätejšie meno Ježiš alebo aby vždy vytiahla kríž a pokropila všetko vôkol seba svätenou vodou. Keď sa jej prihlásia duše v očistci, nech zapáli posvätené sviečky. Tak to uvádza páter Barnabáš Kirchhuber vo svojej správe. V prípade, že šlo o dobrú dušu, ešte väčšmi sa k Márii priblížila. Ale ak to bol zlý duch, sama pocítila nepokoj, či už navonok, alebo vnútri. Zlý duch v takomto prípade musel cúvnuť.

Tento úryvok pochádza z knihy Stretnutia s dušami z očistca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.