Údy svätej Cirkvi Ježiša Krista alebo víťazia na nebi, alebo bojujú na zemi, alebo trpia v očistci. Odtiaľ pochádza označenie víťazná, bojujúca a trpiaca Cirkev. Láska nás spája s celým duchovným telom Ježiša Krista a robí nás účastnými na biede a súžení, šťastí a poteche všetkých, ktorých hlavou je Ježiš Kristus. Spoločenstvo svätých, ktoré vyznávame v Apoštolskom vyznaní viery, je teda založené na tom, že všetky údy Ježiša Krista majú spoločný podiel na duchovných pokladoch.

Tak prebývame so svätými v nebi, keď ďakujeme Bohu za ich víťazstvá a dosiahnutú odmenu, ako aj keď ich vzývame a skrze ich príhovor dostávame pomoc. Rovnako prebývame aj s dušami v očistci, keď im modlitbou a dobrými skutkami vyprosujeme Božie milosrdenstvo, čím zároveň zmierňujeme ich muky.

Koľko teda máme prostriedkov, aby sme získali milosti a zásluhy sami sebe, toľkými prostriedkami môžeme prispieť i verným zosnulým, keď im obetujeme svoje bohumilé skutky, aby sa za nich prihovárali.

Svätí otcovia uvádzajú štvoro dobrých skutkov: modlitba, pôst alebo kajúci skutok, almužna alebo kajúci skutok milosrdenstva a obeta svätej omše.

Podľa nasledujúcich výkladov a príkladov ich ale môžeme narátať oveľa viac: modlitba, vzývanie Matky Božej, anjelov a svätých, skutky kajúcnosti, skutky milosrdenstva, obetovanie vlastných zásluh, sväté odpustky, svätená voda, pálenie sviec, púť, sväté prijímanie, obeta svätej omše.

Tento úryvok pochádza z knihy Útecha verných duší v očistci, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.