Dobrotivý Bože! Pretože je tvojou svätou vôľou, aby sme sa modlili za duše v očistci, obetujeme ti skrze najčistejšie ruky Panny Márie všetky sväté omše, ktoré sa dnes slúžia na tvoju slávu a česť a za spásu duší v očistci. Pokorne ťa prosíme, pre hojné zásluhy tvojho milovaného Syna zotri ich vinu a zmiluj sa nad nimi. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Moje rozhovory s dušami v očistci, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.