Mária, pozdravujeme ťa, Kráľovná predrahej krvi, lebo Božia krv je najvyšší titul tvojej kráľovskej dôstojnosti nad celým svetom. Ty si ju darovala Božiemu Synovi. Ty si sa zjednotila s obetou krvi, ktorú nepoškvrnený Baránok Ježiš prelial ako zmierenie Boha s ľuďmi a medzi sebou. Preto si pre nás Matkou v poriadku milosti a Rozdávateľkou dobrodení vykúpenia pre všetky svoje deti tu na zemi a pre sväté duše v očistci.

Prosíme ťa, Matka, svojím príhovorom nám vypros hojnejšie vyliatie Ježišovej krvi na pápeža, na biskupov, na kňazov, na zasvätené osoby, na trpiacich, na veriacich Božieho ľudu, na všetkých, aby, očistení a obnovení v Kristovej Krvi, dosiahli plné spoločenstvo s Bohom a slávili triumf Baránkovej krvi v nebeskom Jeruzaleme. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby ku Kristovej krvi, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.