Nebeský Otče! V spojení s Ježišovými zásluhami a zásluhami Panny Márie ti za úbohé duše v očistci obetujem všetky dobré skutky a zadosťučinenia celého svojho života, ako aj všetky tie, ktoré budú obetované za mňa po mojej smrti. Vkladám ich do rúk nepoškvrnenej Panny Márie; nech ich rozdelí tým dušiam, ktoré podľa svojej múdrosti a materinskej lásky chce vyslobodiť z očistca ako prvé. Prijmi, nebeský Otče, milostivo túto obetu a mne dožič, aby som denne rástol v tvojej milosti. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Moje rozhovory s dušami v očistci, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.