kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 8 z 8 VÝSLEDKOV
Knihy

Pravda o očistci

Mnohé knihy o očistci sa zamýšľajú nad tým, ako môžeme pomôcť dušiam, ktoré v ňom trpia. Táto kniha ponúka trochu iný pohľad a prináša praktické tipy, ako sa mu vyhnúť. Dobrou správou je, že nemusíme nevyhnutne znášať mučeníctvo; potrebné je „len“ rásť v cnosti. Čítaním tejto knihy sa ponoríte do reality očistca prostredníctvom zjavení mystikov …

Články

Povaha a rôznorodosť očistcových múk

Povedali sme si, že očistcové muky za spáchané hriechy sú zároveň odčiňujúce aj nápravné. V širšom zmysle slova sú aj očistné. Na časnú bolesť spôsobenú hriechom sa môžeme pozerať ako na druh škvrny, ktorá zostáva na duši očistenej od hriechu kajúcnou láskou. Ale ako sme už opísali, táto bolesť je predovšetkým odčinením, náhradou, ktorá sa Bohu ponúka za jeho urážku: …

Články

Modlitby za mŕtvych

Dogma o očistci sa bezprostredne spája s inou pravdou katolíckej viery. Táto pravda potvrdzuje účinnosť modlitby, prostredníctvom ktorej veriaci zmierňujú utrpenie v očistci. Týmto zmierňovaním utrpenia sa myslí zníženie jeho intenzity, skrátenie jeho trvania, ba dokonca úplné oslobodenie od múk, ktoré duše znášajú, podľa stavu každej z nich, povahy prosebných modlitieb, ktoré prednášajú živí, a …

Články

Všeobecná predstava o očistci

Katolícka dogma o očistci predpokladá nesmrteľnosť ľudskej duše a tiež to, že pre túto dušu existuje ďalší život po smrti, keď sa duša oddelí od svojho „hlineného odevu“. Nebudeme sa tu zaoberať dokazovaním nesmrteľnosti duše. To je pravda racionálneho typu, potvrdená kresťanským zjavením – základná pravda, z ktorej vychádza celý morálny poriadok a ktorá, napriek …

Modlitby

Hrdinský čin lásky na útechu duší v očistci

Nebeský Otče! V spojení s Ježišovými zásluhami a zásluhami Panny Márie ti za úbohé duše v očistci obetujem všetky dobré skutky a zadosťučinenia celého svojho života, ako aj všetky tie, ktoré budú obetované za mňa po mojej smrti. Vkladám ich do rúk nepoškvrnenej Panny Márie; nech ich rozdelí tým dušiam, ktoré podľa svojej múdrosti a …

Články

Som katolík, pretože potrebujem očistec

Aké iné možnosti okrem očistca mám po svojej smrti? (1) Budem vari dosť svätý na to, aby som vydržal nebo, priame videnie nekonečne svätého ohňa Božej spravodlivosti? To sa skôr v starobe pokolenačky vyšplhám na Mount Everest.(2) Pôjdem do pekla, hoci milujem Ježiša a Ježiš miluje mňa? Prečo by dopustil niečo také?(3) Reinkarnujem sa? Ale …

Články

Výstup duše z času do večnosti

Nevieme, kde je očistec; ale keďže čas očisťovania sa naisto meria pozemským časom, ako to vyplýva zo zjavení svätých, môžeme predpokladať, že je v zemi alebo v zemskej sfére. Duša vystupuje do neba… Aká radosť, vidieť sa ďaleko od zeme, kde toľko trpela, vidieť sa ďaleko od očistca, kde sa očisťovala! Všetko okolo nej, čo …

Články

Radosť duše pri odchode z očistca

Dohrou súboja lásky medzi Bohom a dušou je víťazstvo lásky. Duša si po mnohých trestoch znášaných s láskou, keď je mimo tela a mimo sveta, nesmierne cení Boha, najvyššie Dobro, najvyššiu svätosť, najvyššiu dobrotu, a Boh ju víta s nekonečnou láskou v objatí nevýslovnej radosti. Duša dosiahla nebeskú vlasť, raj, na celú večnosť. Žiadna ľudská …