kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Modlitby

Hrdinský čin lásky na útechu duší v očistci

Nebeský Otče! V spojení s Ježišovými zásluhami a zásluhami Panny Márie ti za úbohé duše v očistci obetujem všetky dobré skutky a zadosťučinenia celého svojho života, ako aj všetky tie, ktoré budú obetované za mňa po mojej smrti. Vkladám ich do rúk nepoškvrnenej Panny Márie; nech ich rozdelí tým dušiam, ktoré podľa svojej múdrosti a …

Články

Som katolík, pretože potrebujem očistec

Aké iné možnosti okrem očistca mám po svojej smrti? (1) Budem vari dosť svätý na to, aby som vydržal nebo, priame videnie nekonečne svätého ohňa Božej spravodlivosti? To sa skôr v starobe pokolenačky vyšplhám na Mount Everest.(2) Pôjdem do pekla, hoci milujem Ježiša a Ježiš miluje mňa? Prečo by dopustil niečo také?(3) Reinkarnujem sa? Ale …

Články

Výstup duše z času do večnosti

Nevieme, kde je očistec; ale keďže čas očisťovania sa naisto meria pozemským časom, ako to vyplýva zo zjavení svätých, môžeme predpokladať, že je v zemi alebo v zemskej sfére. Duša vystupuje do neba… Aká radosť, vidieť sa ďaleko od zeme, kde toľko trpela, vidieť sa ďaleko od očistca, kde sa očisťovala! Všetko okolo nej, čo …

Články

Radosť duše pri odchode z očistca

Dohrou súboja lásky medzi Bohom a dušou je víťazstvo lásky. Duša si po mnohých trestoch znášaných s láskou, keď je mimo tela a mimo sveta, nesmierne cení Boha, najvyššie Dobro, najvyššiu svätosť, najvyššiu dobrotu, a Boh ju víta s nekonečnou láskou v objatí nevýslovnej radosti. Duša dosiahla nebeskú vlasť, raj, na celú večnosť. Žiadna ľudská …