1. Modlitba

Modlite sa, aby ste sa zbavili jedu závisti a očistili si svoje oči a srdce.

2. Vzdávanie vďaky

Každý z nás môže chváliť Pána za nespočetné dary vo svojom živote, ale musíme sa naučiť ďakovať aj za dary druhých. Modlitba vďakyvzdania je dobrým cvičením, vďaka ktorému sa môžeme oslobodiť od spoliehania sa len a len na vlastné schopnosti. „Modli sa, akoby všetko záviselo od Boha, a pracuj, akoby všetko záviselo od teba.“ (svätý Ignác z Loyoly)

3. Rešpekt

Latinské respectus pochádza zo slovesa respicere, čo znamená „obzrieť sa späť“. Rešpekt je pocit a postoj úcty voči niekomu, koho človek považuje za hodného uznania. Učení a svätí sú ľudia, ktorí nám dávajú pocítiť, že sme výnimoční a dôležití, a to nie z dôvodu potreby získať si našu náklonnosť (captatio benevolentiae), ale preto, že pred Bohom takí skutočne sme.

4. Úcta k druhým

„Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní“ (Rim 12, 9 − 13).

Úcta znamená pozerať sa na druhého s potešením, s  ktorým sa na nás pozerá aj Boh; dať druhému dôveru v seba. V tom je trik zrelej a zodpovednej výchovy.

5. Zodpovednosť

Ruky zopnuté k modlitbe a pripravené „zašpiniť sa“ pri konaní dobra. Jazyk pomazaný Duchom Svätým a srdce naplnené radosťou a pokojom. Kresťan musí dýchať dvoma pľúcami: tichom a láskou. Niet tu miesta pre zbytočné rozprávanie, pretože budeme súdení podľa milosrdenstva, ktoré sme preukázali druhým.

Tento úryvok pochádza z knihy Panna Mária, Matka ticha: Úskalia ohovárania a závisti, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.