Arcibiskup Henryk Hoser, pápežský vyslanec, ktorý dozerá na pastoračnú situáciu v Medžugorí, hovorí, že miesto mariánskych zjavení je preniknuté „démonickými aktivitami“ zo strany mafie. Vo svojej homílii hovorí o boji medzi dobrom a zlom. Dodáva, že „zlé sily“ pôsobia v pútnickom meste v Bosne a Hercegovine. Slová, ktoré vyhlásil vo Varšave 4. júla, boli najprv uverejnené poľskými katolíckymi médiami a neskôr v Taliansku.

Kde dochádza k masívnym obráteniam, kde sa spovedá obrovské množstvo ľudí a kde sú neustále spovedajúci kňazi, tam existujú aj démonické aktivity, ktoré robia všetko pre to, aby zničili toto miesto,“ zdôraznil arcibiskup.

Podľa Hosera „mafie už prenikajú“ na pútnické miesto, najmä neapolská mafia (Camorra). Odkazuje na prebiehajúce vyšetrovanie v Neapole týkajúce sa možných vzťahov medzi Camorrou a organizáciou pútí. Toto je doslovný preklad celej relevantnej časti homílie:

A môžeme vidieť, ako sa zhromažďujú zhubné sily, aby všetko pošpinili. Budem musieť čeliť týmto silám v Medžugorí.  Mafie už prenikajú na tieto miesta, a to nielen cez prúdenie pútnikov, ale aj cez ich obete, ktorí musia platiť, aby sa tam mohli dostať… dopočul som sa, že mafia, tak ju poznáme z Neapola, je už tu a takisto aj ďalšie. A tak, ako sa to stalo v Czestochowej, keď bol komunistický režim pri moci, vedľa hlavného vstupu do svätyne Jasná Gora bola klinika potratov. Gynekologický tím tu okrem iného vykonával prerušenia tehotenstva. To je realita a nemali by sme pred tým utekať.

Po tom, ako bol osobitným vyslancom pápeža v Medžugorí, bola pôsobnosť poľského arcibiskupa ako apoštolského vizitátora rozšírená 31. mája. Pápež ho vymenoval, aby pokračoval v pastoračnej misii v Medžugorí –  nie pre to, aby sa vyjadril k pravdivosti zjavení, ale aby zabezpečil „stabilnú a nepretržitú púť“ pre 2,5 miliónov pútnikov ročne.

Vatikán nikdy nevydal oficiálne vyhlásenie o možnom nadprirodzenom charaktere udalostí: Panna Mária sa má zjavovať od júna 1981. Pre túto chvíľu sú povolené len súkromné púte na tieto mariánske miesta.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov, Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria, Moje srdce zvíťazí. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.