Sväté prijímanie je výlučne pre katolíkov v stave Božej milosti a nie niečo, o čo sa delíme s priateľmi, ako pivo alebo koláč, ako zdôraznil kardinál Francis Arinze, bývalý prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

„Každý krok, ktorý robí sväté prijímanie ľahšie dostupné pre znovu zosobášených rozvedených katolíkov alebo pre protestantských manželských partnerov katolíkov by znamenal vážne výzvy pre náuku Cirkvi o Eucharistii,“ varoval kardinál v interview pre Crux, ktoré poskytol počas návštevy v benediktínskom opátstve Buckfastleigh vo Veľkej Británii.

„Najsvätejšia Eucharistia nie je naším súkromným vlastníctvom, s ktorým sa môžeme podeliť s našimi priateľmi.

Svätá omša nie je nijaká ekumenická bohoslužba, ale slávenie tajomstiev Krista, ktorý za nás zomrel na kríži.

On premenil svoje chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv a učeníkov poveril: ´Toto robte na moju pamiatku´“ pripomenul kardinál Arinze.
Slávenie Eucharistie je slávením spoločenstva viery, ktoré je spojené skrze spoločnú vieru s Kristom, so sviatosťami a s Cirkvou. Veriaci sú na svätej omši spojení so svojím kňazom, so svojím biskupom a s pápežom. Ak chcú protestanti prijímať Eucharistiu, musia predtým vstúpiť do Katolíckej cirkvi. Tu niet inej cesty,“ zdôraznil kardinál.
Dňa 23. mája sa kardinál Arinze v interview pre Catholic News Service vyslovil proti pripusteniu znovu zosobášených rozvedených katolíkov k Eucharistii a zdôraznil:
„Títo ľudia páchajú cudzoložstvo. Nie sme to my, kto túto náuku vytvára. Je to Kristus, kto to povedal. My nemôžeme byť milosrdnejší ako Kristus. Zmena nie je možná, ani len keby za to boli biskupi. Táto téma je vážna, pretože sa to dotýka viery v Eucharistie a nerozlučiteľnosť manželstva!“

Ani konsenzus nemeckých biskupov, ktorý by povolil intercommunio protestantských partnerov katolíkov za určitých okolností, nemôže zmeniť náuku Katolíckej cirkvi. Povedal to arcibiskup Terrence Prendergast SJ z kanadskej Ottawy v interview pre kanadské katolícke noviny The Catholic Register.
„Preto je mätúce, keď musíme počúvať, že Svätý Otec nemeckým biskupom povedal, že prijateľný je každý výsledok, pokiaľ ho všetci z nich schvália!
Otázka pripustenia protestantov k svätému prijímaniu je klasickou situáciou rozlišovania prvkov, ktoré sú meniteľné a tých, ktoré sú nemeniteľné. Medzitým je jasné, že mnohí biskupi a katolíci na svete považujú návrh nemeckých biskupov za nemúdry a z hľadiska náuky Cirkvi nemožný.

Prijímanie Eucharistie je hlboko spojené s vierou, mojou osobnou vierou a vierou spoločenstva, do ktorého patrím. Nemecký návrh znamená, že osoba, ktorá nepatrí do Katolíckej cirkvi, smie pravidelne prijímať Eucharistiu. To je proti katolíckej náuke!

Okrem toho podľa mojich skúseností s nekatolíckymi vyznaniami je tento druh otvoreného prijímania duchovne a pastoračne neplodný!“ povedal arcibiskup.

Tip na knihu: 7 tajomstiev Eucharistie21 spôsobov adorácie100 modlitieb k adorácii. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.