V Ettiswile sa nachádza svätyňa na pamiatku eucharistického zázraku, ktorý sa stal v roku 1447. Ann Vögtli, členka satanistickej sekty, ukradla z farského chrámu krabičku s veľkou hostiou. Hostiu našli v blízkosti plotu uprostred žihľavy vyzdvihnutú do výšky a obklopenú živým svetlom. Bola rozdelená na sedem kusov spojených tak, aby vyzerali ako kvet. Mnoho pápežov priznalo návštevníkom svätyne odpustky. Veľká slávnosť kaplnky zázraku sa koná v nedeľu Laetare (4. pôstna nedeľa) nasledujúce dva dni.

Najdôležitejším dokumentom, ktorý popisuje zázrak, je “Protokol pravdivosti”. Zostavil ho 16. júla 1447 Herman von Russeg, Lord z Buronu.

V preklade sa hovorí: “V stredu 23. mája 1447 ukradli svätú hostiu z farského kostola Ettiswil, no krátko nato ju našla Margaret Schulmeisterová, mladá dáma, ktorá pásla stádo ošípaných. Svätá Eucharistia nebola ďaleko od farského kostola, v blízkosti plotu pohodená na zemi medzi žihľavami a vyzerala ako jasná kvetina.

Po dôkladnom vyšetrovaní zatkla polícia mladú ženu, Annu Vögtli z Bischoffingenu, ktorá sa z vlastnej iniciatívy čoskoro sama priznala k všetkému: “Keď som prekĺzla úzkou železnou bránou držala som veľkú hostiu. Ale hneď ako som prešla za stenu cintorína, hostia oťažela tak, že som ju už nedokázala uniesť. Keďže som sa nemohla pohnúť dopredu alebo späť, odhodila som ju  v blízkosti plotu do žihľavy.

Svätú hostiu objavila Margaret Schulmeisterová. Povedala: “Keď som prišla s mojimi ošípanými k tomu miestu, kde bola hodená Najsvätejšia sviatosť, moje zvieratá zastavili a nechceli sa pohnúť. Požiadala som o pomoc dvoch mužov, ktorí prechádzali na koňoch. Dvaja muži však zbadali v tráve ukradnutú hostiu rozdelenú na sedem častí. Šesť častí tvorilo kvet podobný ruži a obklopovalo ich veľké svetlo.

O situácii informovali miestneho farára. Prišiel hneď spolu so všetkými farníkmi, aby hostiu zobral a preniesol späť do kostola. Zobral všetkých šesť častí, ale keď chcel zdvihnúť siedmu časť zo stredu kvetiny, ostala prilepená na zemi pred očami všetkých. Situáciu interpretovali ako znamenie a rozhodli sa na tom mieste vybudovať kaplnku.

Šesť častí uložili v kostole v Ettiswil a stali sa posvätným objektom veľkej úcty obyvateľov obce i cudzincov. Boh tu vykonal veľa zázrakov. Kaplnka a oltár boli konsekrované 28. decembra 1448, teda rok a pol po udalostiach.

Tip na knihu: 7 tajomstiev Eucharistie, Duša Kristova, posväť ma, 100 modlitieb k adorácii. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.