kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Články

Krátke zamyslenie na Veľký piatok

PIATOK UTRPENIA PÁNA (Veľký piatok) Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Jn 19, 28 – 30 …

Články

5 darov od Zmŕtvychvstalého

Vzkriesený Ježiš k nám prichádza s prebodnutými, ale nie prázdnymi rukami. Prináša dary, ktoré majú moc nás znova zmeniť. Vďaka nim môžeme prežívať Veľkú noc každý deň. Prebodnuté, ale nie prázdneV Evanjeliu podľa Lukáša Ježiš predpovedal svoje veľkonočné víťazstvo nad Satanom takto: „Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale …

Články

Starobylá homília o Pánovom zostúpení do ríše zosnulých

Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.Isto ide hľadať prvého otca ako stratenú ovcu. Určite chce navštíviť …

Články

Vzkriesenie tela – čo to vlastne je?

„Pevne veríme a pevne dúfame, že ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije naveky, aj spravodliví budú po svojej smrti naveky žiť (655) so vzkrieseným Kristom a že on ich vzkriesi v posledný deň. Naše vzkriesenie bude, takisto ako jeho vzkriesenie, dielom Najsvätejšej Trojice. „(648) „Keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša …