„Pôvod ruženca je dobre známy. Rozpráva o tom vtedajší svedok (svätého Dominika), otec Teodor z Alpoly (žil v rokoch 1228 −1297). Hovorí, že keď svätý Dominik nemohol v istej lokalite obrátiť heretikov, obrátil sa na Pannu Máriu, ktorú si od detstva veľmi ctil, a prosil ju o pomoc. Nato sa mu zjavila Kráľovná neba, ukázala mu ruženec a prikázala mu, aby ho šíril. Horlivo sa pustil do práce a odvtedy s ľahkosťou obrodil veľké množstvo duší, ktoré zblúdili, takže ich počet čoskoro presiahol stotisíc. Celý katolícky svet horlivo prijal posvätný ruženec a nespočetné milosti a zázraky obrátenia svedčili o jeho nadprirodzenom pôvode.“

~ svätý Maximilián Kolbe

„Pápeži ho (ruženec) veľmi odporúčali. Ako tvrdí pápež Hadrián VI.: ‚Ruženec poráža satana.‘ Pápež Pavol III. povedal: ‚Vďaka ružencu svätého Dominika bol zadržaný Boží hnev voči Francúzsku a Taliansku.‘ A pápež Július III. vyhlásil: ‚Ruženec je ozdobou Rímskej cirkvi.‘ Pápež Gregor XIV. povedal: ‚Ruženec je odstránením hriechu, obnovením milosti, zväčšením Božej slávy.‘ Pápež Pavol V.: ‚Ruženec je pokladom milostí.‘ Pápež Urban VIII.: ‚Vďaka ružencu sa zvyšuje počet najhorlivejších kresťanov.‘ Blahoslavený pápež Pius IX.: ‚Ak túžite, aby vo vašich srdciach a rodinách zavládol pokoj, schádzajte sa každý večer, aby ste sa spoločne modlili ruženec.‘ Pápež Lev XIII. vo svojej encyklike o ruženci píše: ‚Dôrazne vyzývame všetkých veriacich, aby sa, či už verejne v kostoloch alebo v súkromných domoch a v rodinách, modlili ruženec a podľa možnosti v tomto svätom cvičení nepoľavovali.‘“

~ svätý Maximilián Kolbe

„Okrem Modlitby Pána a Anjelského pozdravenia je podstatou ruženca rozjímanie o tajomstvách života Ježiša Krista a najsvätejšej Božej Matky.“

~ svätý Maximilián Kolbe

„Škapuliar, ruženec a Zázračná medaila: toto sú tri veci, ktoré sa sama Nepoškvrnená rozhodla ponúknuť pre spásu ľudstva.“

~ svätý Maximilián Kolbe

„Rytieri a dámy Nepoškvrnenej a vy všetci, ktorí čítate tieto slová… Modlite sa denne tretinu (päť desiatkov) ruženca.“

~ svätý Maximilián Kolbe

„Je pravda, že nikto nehreší, pokiaľ ide o modlitbu ruženca – ale aká by to bola láska, keby sa obmedzovala len na prísne povinnosti, ktorých zanedbanie by bolo vážnym priestupkom? Takéto správanie by vyzeralo skôr ako služba otroka než ako láska dieťaťa k jeho najlepšiemu Otcovi v nebi a najláskavejšej Matke. Nie! Je to nehodné toho, kto miluje Máriu. Takýto človek skôr hľadá príležitosť, aby k nej mohol prichádzať čo najčastejšie, aby mohol čo najdlhšie zostať pri jej nohách.“

~ svätý Maximilián Kolbe

„Môže sa neveriaci modliť ruženec? A prečo nie? V takom prípade môže ľahšie preniknúť do pravdy našej viery. Modlitbou môže získať milosť poznať pravdu v náboženských otázkach a silu oveľa ľahšie prijať takéto náboženstvo. Bude ho uznávať za pravdivé bez ohľadu na neúspechy alebo odsudzovanie zo strany iných, ktorí sa vo veciach viery ešte nevyznajú.“

~ svätý Maximilián Kolbe

„Ruženec je taký zrozumiteľný, že ho ako prostriedok modlitby môžu používať aj deti a jednoduchí ľudia, ktorí nevedia čítať.“

~ svätý Maximilián Kolbe

„Človek musí mať veľkú trpezlivosť a dôveru. Okrem toho je v čase ťažkostí a utrpenia potrebné veľa sa modliť. Treba vzývať najsladšie meno Mária alebo sa modliť Zdravas’, Mária a v najťažších a najzávažnejších chvíľach nezaškodí modliť sa celý ruženec.“

~ svätý Maximilián Kolbe

Tento úryvok pochádza z knihy 26 apoštolov ruženca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.