kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Modlitby

Modlitba k dieťaťu Ježišovi

Túto modlitbu sa veriaci modlia každý večer v chráme Pražského Jezuliatka v Arenzane v Taliansku. Sväté dieťa Ježiš, ty udeľuješ svoje milosti tým, ktorí ťa vzývajú, zhliadni na nás, ktorí kľačíme pred tebou, a vyslyš našu modlitbu. Zverujeme ti všetkých svojich úbohých, ktorí sú v núdzi a dôverujú tvojmu božskému Srdcu. Vztiahni k nim svoju …