kresťanský blog

Zobrazujú sa: 17 - 32 z 37 VÝSLEDKOV
Modlitby

Novéna na vyprosenie ochrany anjela strážcu

Celá modlitba sa opakuje počas deviatich dní: Môj anjel strážca, ty si ma, úbohého hriešnika, uznal za hodného toho, aby si sa ma ujal. Pokorne ťa prosím, vzkries vo mne ducha živej viery, pevnej nádeje a nekonečnej lásky, aby ma poháňala len jediná túžba – milovať a slúžiť svojmu Bohu. Anjel Boží… Najvznešenejšie knieža nebeských …

Modlitby

Pozdravy svätému Jozefovi

Buď pozdravený, Jozef, obraz Boha Otca.Buď pozdravený, Jozef, otec Boha Syna.Buď pozdravený, Jozef, chrám Ducha Svätého. Buď pozdravený, Jozef, milovaný Najsvätejšou Trojicou.Buď pozdravený, Jozef, najdôstojnejší manžel Panny Márie.Buď pozdravený, Jozef, otec všetkých veriacich.Buď pozdravený, Jozef, verný obdivovateľ posvätného ticha.Buď pozdravený, Jozef, milovník svätej chudoby.Buď pozdravený, Jozef, vzor miernosti a trpezlivosti.Buď pozdravený, Jozef, zrkadlo pokory a …

Modlitby

Modlitba blahoslaveného pápeža Pia IX. k Ježišovi, Márii a Jozefovi

Ježišu, náš dobrotivý Spasiteľ, ty si sa z lásky k nám rozhodol prísť na svet ako dieťa panenskej matky, daj, aby sme neprestajne uctievali nežné tajomstvá tvojho detstva. Aby sme boli v duchu opäť ako deti, hodní napodobňovať pokoru, čistotu, nevinnosť a všetky ostatné cnosti, v ktorých si nám, drahé božské dieťa, dalo príklad ešte …

Modlitby

Ako sa modliť ruženec siedmich bolestí

Na veľkej medaile ruženca:Prežehnajte sa.Vyslovte úvodnú modlitbu.Vykonajte úkon kajúcnosti.Na každom z troch zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária. Na prvej malej medaile:Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka vždy nám pripomínaj bolesti svojho Syna Ježiša.“Rozjímajte o prvom bolestnom tajomstve.Pomodlite sa modlitbu Pána.Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária. Na druhej malej medaile:Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka…“Rozjímajte o druhom …

Modlitby

Vianočná novéna k Pražskému Jezuliatku

Modlíme sa deväť dní za sebou celú modlitbu: • Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu tajomstvo narodenia božského Spasiteľa, na svoju spásu i spásu celého sveta.Sláva Otcu… • Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu utrpenie presvätej Panny a svätého Jozefa, ktoré prežili na dlhej a namáhavej ceste z Nazareta do Betlehema, …

Modlitby

Modlitba k Jezuliatku

Klaniame sa ti, najmilší Pane, Ježišu Kriste, ako svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi, lebo ty si sa narodil v jaskyni, aby si nás vyslobodil z temnoty hriechu, privinul k sebe a roznietil v nás svoju lásku. Uznávame a volíme si ťa za svojho Kráľa a Pána a obetujeme ti všetky city svojho úbohého srdca. Drahý Ježišu, …

Modlitby

Príbeh kríža

Teraz, milý môj priateľu,v krátkosti sám posúďako môj Pán Boh ovplyvnilmojich dejín osud. V kraji kol Jeruzalema,kde mnoho mojich bratov jest,vybral si ma sám Pán Boh,by Syna mohol niesť. Už oddávna si ma vybral,by som do služby šiel,ja som sa mu neubránil,veď kto by odoprel? Boh ich ku mne sám zaviedol,tam, kde ma zasadil,korene mi …

Modlitby

Šnúrka / pás sv. Jozefa (význam a pobožnosť)

Pobožnosť nosenia tejto šnúrky na počesť svätého Jozefa schválila Posvätná kongregácia obradov 19. septembra 1859 a požehnal a schválil ju aj pápež Pius IX. Milosti získané nosením tejto šnúrky sú: Tradícia šnúrky svätého Jozefa vznikla v belgických Antverpách v roku 1637 po zázračnom uzdravení veľmi zbožnej augustiniánskej mníšky sestry Alžbety, ktorá tri roky trpela neznesiteľnými …

Modlitby

Ježišu, zavolaj ma…

Dnes sa mi, Pane, prihováraš opäť jedinečným spôsobom. Pred očami sa mi vynára príbeh priateľstva. Nádherného priateľstva medzi Bohom a človekom. Vzťahu, ktorý dovádza Ježiša k slzám a mňa do nesmiernej radosti, že prelievaš za mňa vlastnú krv, ale i slzy. Do tejto scény vniká tvoj výkrik výzvy: “Vyjdi von!” Čo mi chceš, Pane, týmto …

Modlitby

Krížová cesta so svätým Jozefom

Pápež František započal v katolíckej Cirkvi rok svätého Jozefa. Možno ste sa v čase pôstu zamerali na bližšie zoznámenie sa s ním ako univerzálnym patrónom Cirkvi a otcom Krista. Napokon, jeho sviatok 19. marca pripadá na pôstnu sezónu. Možno si mnohí z vás vykonávate zasvätenie sa svätému Jozefovi alebo sa modlíte nejakú konkrétnu pobožnosť k …

Modlitby

Pobožnosť prvých štvrtkov

Čo robiť v tento deň a ako ho sláviť? V cirkevnom kalendári sa niekedy vyskytne situácia, že jeden deň na oslavu najdôležitejších právd viery “nepostačí”. A preto sa pripravujeme deväťdňovou novénou, slávime oktávy či prvé štvrtky, piatky a soboty v mesiaci. Zatiaľ čo prvé piatky a soboty v mesiaci sú dosť dobre známe a praktizované, …

Modlitby

10 spôsobov, ako žehnať

“Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené Jeho Sväté meno, nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek …” Na konci Svätej hodinky, keď je Najsvätejšia Sviatosť vystavená k úcte, nám udeľuje kňaz alebo diakon takéto požehnanie. Eucharistia je sám Ježiš. Potom, pred uložením Najsvätejšej Sviatosti do svätostánku, predsedajúci vyzve ľud, aby chválil Boha. …

Modlitby

Májový ruženec ako zbraň v koronakríze

Pápež František povzbudzuje veriacich, aby sa počas mája modlili ruženec. V liste z 25. apríla odkazuje: „Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.“ Prosí, aby počas mesiaca máj rodiny a jednotlivci objavili krásu ružencovej modlitby v …

Modlitby

Pápež pozýva k májovej modlitbe ruženca

Pápež František v sobotu poslal list, v ktorom vyzval katolíkov, aby sa počas mája modlili ruženec. K tomu ponúkol dve nové modlitby, aby sme nimi využili pomoc Panny Márie počas pandémie koronavírusu. „Keď premýšľame o Kristovej tvári srdcom Márie, naša Matka nás ešte viac zjednocuje v duchovnej rodine a pomáha nám prekonávať tento čas skúšky,“ …

Modlitby

Krátke modlitby k predrahej krvi od svätého Gašpara del Bufalo

Presväté rany, drahá krv môjho Pána, chcem ťa zvelebovať naveky! Láska môjho Pána pokrytého ranami! Ako ďaleko sme od podobnosti s tvojím životom! Predrahá krv Ježiša Krista, balzam na naše duše, zdroj milosrdenstva; daj, aby ti môj jazyk sfarbený krvou pri každodennom slávení omše dobrorečil teraz i naveky! Môj Pane, kto by ťa nemiloval? Kto …

Články Modlitby

Nepremeškajte obrovské milosti – už túto nedeľu!

Nenechajte si ujsť túto mocnú príležitosť získať milosti! Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 19. apríla. Ako môžeme získať nadprirodzené milosti spojené s týmto zvláštnym dňom v uzavretých rodinných cirkvách? Otcovia milosrdenstva vysvetľujú, ako získať úplné odpustky, aj keď ste v karanténe. Ježišov sľub Ježiš sľubuje v denníku Sv. Faustiny, 699: „Dcéra moja, …