Ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen sa kedysi vyjadril k mnohým menám a titulom, ktoré by sme mohli dať Ježišovi. Ježiš sa často nazýva Cesta, Pravda, Život, Chlieb života a Živá voda. Môže sa tiež nazývať Baránkom Božím, Alfou a Omegou ako aj Dobrým Pastierom. Avšak meno, ktoré najviac vystihuje dôvod Ježišovho príchodu, jeho smrti a zmŕtvychvstania – je Spasiteľ!

Ježišovým poslaním bolo zachrániť celé ľudstvo, ako aj naše individuálne nesmrteľné duše zo zovretia diabla a ohnivej jamy pekla. Šiel nad rámec jednoduchých skutkov, aby zachránil celé ľudstvo, ako aj duše každého z nás jednotlivo. Išiel do krajných možností! Rozhodol sa podstúpiť všetky neznesiteľné bolesti svojho umučenia a smrti, aby zachránil celé ľudstvo, vrátane našej individuálnej duše. Ó, akí drahí sme my a naša duša v očiach Ježiša Pána!

Svätý Ignác z Loyoly poukazuje na to, že Ježiš šiel do extrému utrpenia vo svojom umučení z dvoch dôvodov:

  1. aby nám ukázal dôležitosť a závažnú realitu hriechu – hriech pribil Boha na drevo.
  2. láska – „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13). Ježiš si vybral tú najviac ponižujúcu a bolestivú smrť – rímske ukrižovanie!

Ako trpel Kristus z lásky k nám

Ježiš dobrovoľne, úplne a z lásky podstúpil všetky tieto neznesiteľné bolesti za nás. Okrem toho všetky tieto utrpenia by dobrovoľne zopakoval, aj keby si bol jediný v celom vesmíre. Aký vzácny v očiach Všemohúceho Boha si ty a spása tvojej nesmrteľnej duše. Zotrvaj nejaký čas v tichu a zamysli sa nad týmito mnohými formami utrpenia Ježiša!

1. Utrpenie

Ježiš potil krv v Getsemanskej záhrade – všetko pre tvoju dušu! Veľké kvapky Jeho drahej Krvi stekali na zem.

2. Opustenosť

Odpadnutie Jeho najlepších priateľov. Toto pretrpel pre tvoju nesmrteľnú dušu. Prežívame horké pocity, keď nás priatelia opúšťajú a odchádzajú od nás – zvlášť, keď najviac potrebujeme ich prítomnosť a priateľstvo.

3. Pripútenie k stĺpu a bičovanie

Ježiš bol brutálne zviazaný, zbavený šiat a nemilosrdne bičovaný až tak, že Jeho sväté telo bola jedna veľká otvorená rana. To všetko pre lásku, čistú lásku! Potoky Jeho drahej krvi stekali na špinavú zem.

4. Tŕňová koruna

Vojaci zatláčali ostré a bodavé tŕne do Jeho čela, lebky, dokonca aj do jeho mozgu. To bola cena nášho nesmrteľného vykúpenia! Pane, zľutuj sa nado mnou pre moje nemravné a hriešne myšlienky!

5. Kríž

Kríž, ktorý niesol, bol naplnený všetkými hriechmi sveta, tvojimi hriechmi i mojimi. Bol tak ťažký, že Ježiš padol viac než len raz pod jeho ťažkou ​​váhou.

6. Zranenie ramena

Svätý Bernard a iní svätí meditovali o veľmi bolestivej rane – krvavej rane na Ježišovom ramene, ktorá sa znova a znova otvárala, keď padal pod ťažkou ​​váhou kríža. Ježiš vzal tvoje hriechy a dovolil, aby sa jeho rameno roztrieštilo a krvácalo, berúc tak na seba všetky naše morálne úpadky. Aká veľká je jeho láska k nám!

7. Váha

Váha kríža, slnka a tepla dňa spôsobila, že Ježiš sa nesmierne potil. Premýšľaj nad potom z Ježišovho tela – všetko pre tvoju i moju spásu. Aká je drahá cena spásy našej nesmrteľnej duše.

8. Strhnutie jeho šiat

Keď Ježiš došiel na vrch Kalvárie, kde ho čakalo ukrižovanie, vojaci ho brutálne schytili a strhli z tela jeho odev. Tým sa rany opäť otvorili a krv znova vytekala. Takto Ježiš trpel za hriechy proti cnosti skromnosti a čistoty! Ó, Pane, daj nám čisté mysle, telá a duše!

9. Ukrižovanie

Nakoniec Ježiš prichádza k svojmu osudu na vrchole kopca zvaného Kalvária. Jeho sväté ruky sú pribité na kríž, krváca. Jeho nohy sú pribité na kríž a opäť krváca. To všetko ako náprava za to, že sme užívali naše ruky, nohy a údy k urážaniu Boha rôznymi spôsobmi. Pane, zľutuj sa nad nami a odpusť nám! Ó, Pane, dávam Ti svoje ruky a nohy, aby som Ti mohol slúžiť.

10. Urážky

Keď Ježiš visel medzi nebom a zemou, trpel posledné hodiny svojho života v trpkej agónii a stále naňho zostupovalo viac a viac utrpenia. Boli to aj tí, ktorí boli blízko kríža a ktorí sa vyhrážali horkými slovami a urážkami. Ježiš nielenže trpí fyzickým týraním, ale stále viac verbálnymi urážkami. Tieto hnevlivé a horké slová sa vrývali do Jeho srdca a duše. Ježiš však nezatrpkol. Odpovedá týmito slovami: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.

11. Zjavné, úplné opustenie

Jedným z najhorších utrpení, ktoré si možno predstaviť, je predstava, že nás Boh opustil alebo sa nás vzdal! Svätý Ján z Kríža to vysvetľuje vo svojich mystických spisoch s názvom Temná noc duše. Ježiš v tejto temnej noci zažil zjavnú neprítomnosť tváre svojho večného Otca – aspoň vo svojej ľudskej povahe, keď vykríkol: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil.“ Ježiš dobrovoľne trpel za tých, ktorí opustili Boha tým, že ho odmietli alebo tým, že sa dopustili vážneho hriechu – spôsobom, ktorým odmietame Božiu prítomnosť.

12. Nekajúci zločinec

Ježiš pracoval až do posledného momentu, aby nás zachránil. Ale jeden zo zločincov, napriek prekypujúcemu milosrdenstvu Ježiša, ešte viac zatvrdil svoje srdce. V skutočnosti jedným z najväčších utrpení Ježiša bolo, že Jeho nekonečná láska bola odmietnutá.

13. Vyčerpanie

Ježiš fyzicky stratil veľa svojej svätej krvi, takže dýchal stále viac a viac s väčšou namáhou. Jeho vyčerpanie bolo extrémne. Až do konca odovzdal všetko za spásu duše. Aká veľká je Ježišova láska k nám!

14. Ľahostajnosť

Pod krížom si vojaci hodili kocky, aby si rozdelili Ježišove odevy. Aká ľahostajnosť voči osobe a poslaniu Ježiša. Koľko musí Ježiš trpieť tento deň kvôli náboženskej nevšímavosti, apatii a ľahostajnému postoju života štýlom “… čo ma po tom … “? Ježiš prišiel zapáliť oheň do sveta zahaleného v hustom oblaku ľahostajnosti! Bože, buď k nám milosrdný, pretože si Ťa nevážime. Pane Ježišu, zapáľ moje srdce ohňom lásky k tebe a spáse nesmrteľných duší.

15. Láska, ale nemilovaná

Pravdepodobne najväčšou vnútornou agóniou Ježiša bola tvrdá a krutá skutočnosť, že Jeho poslanie lásky bolo odmietnuté. Ježiš dáva slobodu každému jedincovi na zemi. Nenúti nikoho. Jeho láska nebola prijatá, najmä Jeho láska, ktorá sa prejavila v Jeho utrpení. To všetko spôsobilo Ježišovi smrteľnú úzkosť.

Záver

Na záver pomaly a vrúcne meditujme nad všetkými rôznymi utrpeniami, ktoré Ježiš ochotne za nás pretrpel za nás a večnú spásu našej nesmrteľnej duše. Meditujme o slovách svätého Ignáca z Loyoly a konajme podľa týchto slov: „Čo som urobil pre Ježiša Krista? Čo robím pre Ježiša Krista? Čo urobím pre Ježiša Krista?” Nech nám Panna Mária, ktorá trpela a obetovala Ježiša za spásu nespočetného množstva duší, čoraz viac pomáha doceniť tú nekonečnú lásku, ktorú Boh zjavuje našej duši. Sme vykúpení nie zlatom ani striebrom ani krvou zvierat, ale drahou krvou Ježiša, Baránka Božieho, ktorý sníma hriechy sveta.

zdroj: CatholicExchange

Tip na knihu: Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety, Modlitby ku Kristovej krvi, Zjavenia sv. Brigity Švédskej. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.