Poznáte niečo viac o vizionárovi sv. Františkovi Martovi? 4. apríla 2019 si pripomíname 100. výročie jeho smrti. Tak veľmi miloval Ježiša! Ponúkame vám šesť málo známych faktov o tomto úžasnom mystikovi z Fatimy:

1. Sv. František nemohol počuť Pannu Máriu, keď sa zjavila
Svätý František mal iba 8 rokov, keď sa vo Fatime zjavila Panna Mária. Napriek tomu, že videl a cítil jej prítomnosť, nemohol ju počuť. Len jeho sestra Jacinta a sesternica Lucia počuli Máriine slová. Lucia (teraz božia služobníčka Lucia Santos) mu však správy odovzdala. Po tom, ako 13. mája 1917 požiadala Máriu, aby ju vzala do neba počas prvého zjavenia, Mária jej povedala, že Lucia musí čakať, ale že Boh čoskoro vezme Františka a Jacintu. Dodala, že ak sa bude František „modliť veľa ružencov“, odíde do neba, keď zomrie.

2. Svätý František bol šiesty zo siedmich detí
Bol synom Manuela a Olimpie Martovcov. Okrem mladšej sestry Jacinty mal František päť starších súrodencov.

3. Nechodil do školy, len aby sa mohol modliť pred Eucharistiou
František často chodil poza školu, aby sa prekĺzol k Eucharistickému Ježišovi. O Eucharistii hovoril ako o Ježišovi, ktorý sa skrýva akoby v príbytku. Veľmi túžil potešiť Jeho smutné srdce a Nepoškvrnené Srdce Márie. On, Jacinta a Lucia sa modlili a často sa postili, aby odčinili za hriešnikov a potešili srdcia Ježiša a Márie. Svoj obed nechali zožrať ovciam alebo deťom v núdzi a v dôvere sa modlievali ruženec. František sa tiež v čase horúcich dní postil od jedla a vody a okolo pása si natesno uviazal lano. Jeho najhorlivejším cieľom bolo nebo. Raz povedal: „Čoskoro príde Ježiš a vezme ma do neba so sebou a potom ho budem môcť stále potešovať.“ Na otázku, čím by chcel byť, keď vyrastie, povedal: „Nechcem byť ničím. Chcem zomrieť a ísť do neba.

4. Všetky peniaze, ktoré mal, obetoval na záchranu vtáčika
František raz ponúkol kamarátovi peniaze ako výmenu za chyteného vtáčika, len aby ho vyslobodil.

5. Svätý František prijal svoje prvé sväté prijímanie deň predtým, ako zomrel na chrípku
Väčšina členov rodiny Martovcov (s výnimkou otca Manuela) ochorela na španielsku chrípku rok po slnečnom zázraku vo Fatime. František sa nikdy nesťažoval na chorobu. Vedel, že Panna Mária ho čoskoro vezme do neba. Spolu s Jacintou chodili do kostola na omšu a uctievali si Ježiša v Eucharistii. Kľačali a celé hodiny sa modlili pred Eucharistiou s hlavami sklopenými k zemi, ako im povedala Mária. S vedomím, že jeho smrť bola blízko, prosil František, aby mohol prijať „skrytého Ježiša“ vo svätom prijímaní 3. apríla 1909. Na druhý deň ráno zomrel s nebeskou žiarou v tvári.

6. Po tom, čo pápež Pius XI. odmietol kanonizáciu, požiadalo o ňu viac než 300 biskupov
Pápež Pius XI. v roku 1937 uviedol, že kauzy neplnoletých nemožno akceptovať, pretože neveril, že deti môžu plne pochopiť hrdinskú cnosť alebo ju opakovane praktizovať. V roku 1979 však 300 biskupov podpísalo petíciu adresovanú svätému Jánovi Pavlovi II., v ktorej sa vyjadrili, že František a Jacinta boli známi, obdivovaní a priťahovali ľudí na cestu svätosti. Aj mnohé prosby boli vyslyšané prostredníctvom ich príhovoru. Dodali, že kanonizácia fatimských detí je pastoračnou potrebou pre dnešné deti a mládež.
Svätý Ján Pavol II. v máji 2000 blahoslavil Františka a Jacintu. Pápež František ich 13. mája 2017 v Bazilike Panny Márie Ružencovej v portugalskej Fatime vyhlásil za svätých.

Tip na knihu: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom, Fatima – celá pravda. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.