Pri hľadaní a prijímaní Božieho povolania existujú podľa pápeža Františka 3 kroky. Túto tému načrtol v Lorete v pondelok 25. marca 2019. Podľa neho nám Pán skrze Zvestovanie zjavuje „mariánsky spôsob“ rozlišovania povolania.

Počúvanie

Prvým momentom je počúvanie. Prejavuje slovami anjela: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ (Lk 1,30). Podľa svätého otca je to vždy Boh, ktorý v nás učiní prvý krok, keď nás zavolá, aby sme ho nasledovali.

Vždy nás predchádza, On nás predchádza. Udáva cestu nášho života. Boh nás nenápadne vyzýva nielen na vieru a jednotnú cestu kresťanského života či k zvláštnemu zasväteniu, ale silno buráca v živote mladého človeka, aby mu ponúkol svoju lásku ako dar. Avšak cestu načúvania a uvítania Božieho hlasu nám často narúša hluk a nepokoj.

Rozlišovanie

Druhým momentom typickým pre každé povolanie je rozlišovanie vyjadrené v Máriiných slovách: „Ako sa to stane?“ (Lk 1, 34). Panna Mária tu nepochybuje, ale vyjadruje svoju „túžbu objaviť prekvapenie Boha“.

Venuje pozornosť pochopeniu všetkých požiadaviek Božieho plánu pre svoj život, spoznávať ho vo všetkých jeho aspektoch, aby bola spolupráca zodpovednejšia a úplnejšia. Je to postoj typický pre správneho učeníka: Každá ľudská spolupráca v Božej iniciatíve musí byť inšpirovaná prehlbovaním vlastných schopností a postojov spojených s vedomím, že je to vždy Boh, ktorý dáva a ktorý koná.

Rozhodnutie

Rozhodnutie je tretí krok, ktorý charakterizuje každé kresťanské povolanie, a je jasne vyjadrené v Máriinej odpovedi smerom k anjelovi: „Nech sa mi stane podľa Tvojho slova“ (Lk 1, 38). Pápež povedal, že toto áno dalo súhlas vteleniu Boha do jej lona a znamenalo aj odovzdanie celého jej života do Božích rúk.

Je to „áno“ plné dôvery a úplnej odovzdanosti do Božej vôle. Mária je vzorom každého povolania. Mládež, ktorá sa usiluje o svoju budúcnosť alebo sa na ňu pýta, môže v Márii nájsť osobnosť, ktorá im pomôže rozoznať Boží plán pre seba a silu, ktorá ich má v tomto smere udržať.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia, Mystické mesto Božie, Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.