Počas rozhlasového vysielania 26. januára 1947 prorokoval ctihodný Fulton Sheen, akoby sa díval do 21. storočia. Vo svojich slovách opísal, ako bude vyzerať Antikrist. Možno vôbec nebude taký, ako mnohí očakávajú, že Antikrist bude vyzerať – hlavne spočiatku. 

V jeho slovách krátko po skončení druhej svetovej vojny sme však mohli počuť aj tieto slová: „Odteraz to bude boj za duše ľudí. Ľudia sa začnú rozdeľovať na dve náboženstvá: na jednej strane Boh, ktorý sa stal človekom, a na druhej strane človek, ktorý sa chce stať Bohom. Alebo bratia v Kristovi a súdruhovia v Antikristovi.”

Vylíčenie situácie

Arcibiskup Sheen povedal, že Antikrist sa nebude volať takýmto menom: „inak by nemal žiadnych nasledovníkov.“ Takisto to platí aj pre spôsob, akým bude diabol zobrazovaný – ako napríklad v karikatúrach, pretože „nebude v červenom, ani nebude chŕliť síru, ani trojzubec nebude držať, či mávať chvostom so zaostreným koncom, ako mefistofel vo Faustovi. “Písmo nám nikde nedáva túto predstavu o jeho vzhľade, ale zmení sa na najmenej pravdepodobnú bábku.

Sheen ďalej vykresľuje situáciu: “Táto maškaráda pomáha diablovi presvedčiť ľudí, že neexistuje. Diabol vie, že nikdy nebude tak silný … ibaže by si ľudia mysleli, že neexistuje. Keď ho nikto nespozná, bude môcť využiť väčšiu silu. Boh sa definoval ako: ‘Ja som, kto som.’ a diabol sa definuje ako ‘Ja som, kto nie som.’

Funguje táto maškaráda od roku 1947? Pozrime sa na to, čo v roku 2017 zaznamenalo Centrum pre výskum apoštolátu (CARA). Uvádza, že v roku 1968 sa pýtali dospelých, či veria alebo neveria v existenciu diabla. 60% verilo, 35% neverilo a 5% si nebolo istých. Do roku 1982 uskutočnil Gallup (štatistická organizácia) prieskum na žiadosť CARA. Vtedy verilo 70% opýtaných. Rovnako aj v roku 2007.

CARA sa však opýtala na to, čomu veria. A prieskum o štyri roky neskôr šokujúco zistil, že celkovo 69% všetkých, ktorí verili v Boha, boli zároveň presvedčení, že diabol je iba symbol, zatiaľ čo analýza preukázala ešte šokujúcejšie informácie – odhalila, že až 83% katolíkov si myslí, že Satan je symbol. (Z katolíkov považovaných za konzervatívcov 53% verilo, že diabol je skutočný, zatiaľ čo u katolíkov považovaných za miernych to bolo 49%.)

V rozhovore pre španielske noviny z roku 2017 povedal nový generálny predstaviteľ Spoločnosti Ježišovej: „Vytvorili sme si symbolické postavy, ako napríklad diabol, aby sme vyjadrili zlo. Túto postavu môžu reprezentovať aj sociálne zvyklosti, pretože existujú ľudia, ktorí konajú [zlým spôsobom], pretože sa nachádzajú v prostredí, v ktorom je ťažké konať opačne.

Ale Sheen vedel, že diabol nie je symbol. „Práveže je opisovaný ako padlý anjel z neba a ako knieža tohto sveta, ktorého činnosťou je povedať, že niet iného sveta,“ povedal s odkazom na Písmo. „Jeho logika je jednoduchá: ak nie je nebo, nie je ani peklo; ak nie je peklo, potom niet ani hriechu; ak niet hriechu, potom niet sudcu, a ak niet súdu, potom zlo je dobré a dobro je zlé.

Mali by sme tiež pamätať slová nášho Pána. Ježiš to jasne vysvetlil, keď ho opísal: On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. (Jn 8, 44)

Sheen potom pripomenul, že náš Pán nám povedal, že tento diabol, Antikrist, „sa bude tváriť takmer ako On sám, a tak zvedie aj vyvolených.” Svätý Pavol sa nedal diablom oklamať. Varoval Korinťanov pred falošníkmi, ktorí medzi nich prenikli tak, že satan sa dokonca maskuje ako anjel svetla. Ako teda môže Antikrist vyzerať a ako si získa nasledovníkov svojho protináboženstva?

Falošná bitka

F. J. Sheen hovorí: “Zamaskuje sa za veľkého humanistu. Bude hovoriť o mieri, prosperite a hojnosti, nie ako o prostriedkoch, ktoré by nás viedli k Bohu, ale ktoré nás dovedú k sebe samým. Napíše knihy o nových predstavách o Bohu, aby vyhovovali spôsobu života ľudí. Roznieti vieru v astrológiu tak, aby to už nebolo o vôli človeka, ale o hviezdách, ktoré budú zodpovedné za hriechy. Psychologicky vysvetlí vinu (alebo pocit viny) ako potláčanú erotiku, prinúti ľudí, aby sa hanbili, ak ich spolubratia tvrdia, že nie sú tolerantní a liberálni. Natoľko sa stane tolerantný, že identifikuje toleranciu s rozdieľnosťou ako dobré so zlým, pravdu s omylom. Rozšíri lož o tom, že ľudia nikdy nebudú lepší, kým nebude lepšia spoločnosť, a tým pádom využije sebectvo ako pomocnú zbraň do ďalšej revolúcie. Bude podporovať vedu, ale len tak, aby výrobcovia zbraní používali jeden zázrak vedy na zničenie druhého. Bude podporovať viac rozvodov pod maskou toho, že ten druhý partner je osudový. Zväčší lásku k láske a zmenší lásku k človeku. Bude sa odvolávať na náboženstvo, aby zničil náboženstvo. Bude dokonca hovoriť o Kristovi a bude hovoriť, že bol najväčším človekom, ktorý kedy žil. Jeho misiou bude hovoriť, že oslobodzuje ľudí od otroctva povier a fašizmu, ktoré ale nikdy nezadefinuje.

Neznie to v dnešných časoch akosi povedome? To slovo ‘tolerancia’ bude zadúšať spoločnosť. Spoločnosť Pew Research vlani v októbri uviedla, že 33% katolíkov verilo v astrológiu, 36% verilo v reinkarnáciu a 46% vo veštenie.

Aj v októbri minulého roka Pew informoval, že 76% katolíkov chce, aby cirkev umožňovala antikoncepciu, 61% chcelo povoliť nemanželským párom pristupovať k prijímaniu, 62% chcelo povoliť rozvedeným a vydatým ženám bez anulovania prijímať prijímanie, 46% uznať homosexuálne a lesbické manželstvá. Láska upadla k definiciám z hollywoodských filmov. Prirovnajme si to všetko k tomu, čo práve opísal F. J. Sheen.

Stále tie isté pokušenia

Prorocké slová biskupa Sheena ukázali, ako sa my služobníci podobáme na Majstra, keď opísal Antikristove tri pokušenia, ktorými pokúšal Krista na púšti. Mimochodom, Ježiš nebol na púšti pokúšaný symbolickou postavou, ako tomu niektorí uverili.

Prvé pokušenie – pokušenie premeniť kamene na chlieb tak, ako sa pozemský Mesiáš stane pokušením zapredať slobodu za bezpečie, pretože chlieb sa stal politickou zbraňou, a len tí, ktorí zmýšľajú ako on, ho môžu jesť. Niektoré diktatúry na tom položili základy. Alebo pomôžeme vašej krajine, ak prijmete tieto nemorálne prostriedky, systémy a spôsoby alebo sa obracajte na vládu, aby vám dala všetko.

Druhé pokušenie – pokušenie urobiť zázrak bezohľadným skokom z veže sa stane prosbou opustiť vznešené vrcholy pravdy, kde vládne viera a rozum do tých najspodnejších hĺbok, kde masy prežívajú na sloganoch a propagande. Antikrist nechce ohlasovanie nemenných princípov zo vznešených výšok cirkvi, ale masovú organizáciu prostredníctvom propagandy … Názory, ale nie pravdy, komentátori, ale nie učitelia, ankety, ale nie princípy, prírodzenosť, ale nie milosť – a týmto zlatým teľatám sa budú ľudia podhadzovať a nie svojmu Kristovi.

Tretie pokušenie – prosba Ježišovi, aby sa klaňal pokušiteľovi a vtedy bude Kristovi patriť jeho kráľovstvo všetkého – bude nové náboženstvo bez kríža, liturgia bez človeka, ľudské mestá bez prítomnosti Boha, náboženstvo, ktoré vyvoláva náboženstvo, alebo politika, ktorá je náboženstvom – takým, ktoré platí cisárovi aj za to, čo je Božie. Koľko ľudí dnes hľadá spásu v politike alebo prostredníctvom nej? Pomohol snáď Herodes mudrcom nájsť Ježiša? Alebo dokonca chcel im pomôcť?

Anticirkev

Biskup Sheen videl Antikrista, ktorý založil Anticirkev, opicou Cirkvi, pretože on, diabol, je Božou opicou. Bude mať všetky charakteristiky Cirkvi, ale bude zbavená božského obsahu. Bude to mystické telo Antikrista, ktoré bude vo všetkých vonkajších vzťahoch pripomínať mystické telo Kristovo.

Osamelí a frustrovaní ľudia budú zúfalo potrebovať Boha, no odmietnu ho uctievať, tak budú trpieť hladom po ešte väčších životných cieľoch. A tak akceptujú Anticirkev. Cirkev bola v posledných niekoľkých rokoch zavrhovaná, pretože tvrdila, že je katolícka a univerzálna, spájajúca všetkých ľudí na základe jedného Pána, jednej viery a jedného krstu. Ale v novej dobe bude moderná stratená duša čiastočne vnímať Anticirkev ako katolícku alebo medzinárodnú. Zrúti všetky národné hranice, bude sa vysmievať vlastenectvu, rozpráši ľudí od zbožnosti do krajiny, ktorú Kristus zakázal. Bude utvrdzovať ľudí hrdosťou, že nie sú Američanmi, Francúzmi alebo Britmi, ale že sú členmi revolučnej triedy pod vedením svojho vikára, ktorý vládne nie z Vatikánu, ale z Kremľa.

Tak ako nám hovorí sv. Ján: „Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina.“ (1 Jn 2, 18), Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. (1Jn 4, 3). Sheen tu hovorí o Kremli a považoval diabolský komunizmus za jedného z už prítomných Antikristov.

Sheen pokračoval: „Uprostred všetkej svojej zdanlivej lásky k ľudstvu a jeho rečiach o slobode a rovnosti, bude mať Antikrist jedno veľké tajomstvo, ktoré nikomu nepovie. Nebude veriť v Boha, pretože jeho náboženstvo bude bratstvo bez Božieho otcovstva … “ 

Skúšky a neochvejná nádej

Sheen opakoval Kristove slová na ceste na Kalváriu: Neplačte nado mnou; ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi (Lk 23,28). Ale ctihodný biskup sa pevne nádejal, nikdy neustúpil a nedovolil, aby sme upadli do úzkosti a nečinnosti. Povedal nám, aby sme si nemysleli, že keď hovoríme o povstaní Antikrista, máme sa obávať o Cirkev. Zdôraznil: “Nie!

A pokračuje: “Je to svet, pre ktorý sa máme strachovať. Nie je to neomylnosť, o ktorú sa máme báť, ale pád sveta do omylu. Nebojme sa, že Boh môže byť zosadený, ale skôr to, že môžu vládnuť barbari. Nebojme sa, že premenenie pominie, ale skôr, že naše domovy sa rozplynú. Nebojme sa, že sa vytratia sviatosti, ale skôr, že sa vytratí morálny zákon.

To všetko povedal v dňoch zdravšej morálky a slušnosti vo väčšine rodín a kruhov. “Cirkev prežila iné veľké krízy v priebehu storočí a bude žiť, aby zaspievala rekviem súčasnému zlu. Cirkev má svoje veľké piatky, ale toto sú iba úvodné obdobia k veľkonočným nedeliam, pretože Božie zasľúbenie sa nikdy nezruší, a pekelné brány Cirkev nikdy neprekonajú. Hľa, som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mt 28,20)

Antikrist, ktorý prichádza so svojou Anticirkvou, nikdy nevyhrá, hoci Cirkev bude čeliť ťažkým časom a bude sa javiť ako zatmená. Takže Sheen varoval: „Svätý Peter povedal Rimanom v dňoch delíria: ‘A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy.’ (2Pt  3,11)

Ako sme mohli vidieť, dobrý biskup odporučil udržať sa v stave milosti, prosiť o vieru, ak ju nemáme, modliť sa, pretože „najdôležitejším problémom dnešného sveta je naša duša. Ona je tou, o ktorú sa vedie boj. A prosme o pomoc sv. Michala Archanjela a Pannu Máriu. Pretože ten čas je bližšie, než si myslíme.

zdroj: NCRegister

Tip na knihu: Duchovný boj a rozlišovanie duchov, 40 dní duchovného boja, Vzbura anjelov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.