Pápež František pred dvomi rokmi zavesil na dvere svojej domácej kancelárie jasne červenú značku, na ktorej je napísané: „Stažovať sa tu nie je dovolené.“ Na jednej z jeho obľúbených pozvánok je zasa napísaná stručná pripomienka pre hostí prichádzajúcich do jeho rezidencie: “Zanechaj výraz jedovatého človeka a nech z teba vyžaruje skutočná radosť, ktorá pochádza z lásky k Bohu.

Dokonca aj návštevníci, ktorí prichádzajú na formálnu návštevu, dostávajú podobnú, krátku správu pri vstupe do apoštolského paláca, kde pápež prijíma biskupov a hlavy štátov a organizuje ďalšie dôležité zhromaždenia. V blízkosti výťahov, kde ľudia prichádzajú do pápežskej študovne alebo do rokovacích sál, zavesil pápež kópiu ikony Panny Márie tichej – obraz Panny Márie s ukazovákom jemne natiahnutým pred jej zatvorené ústa.

Keď si len pomyslíme, koľko mariánskych ikon dostáva do daru a rozhodol sa tu umiestniť práve túto podobizeň. Na jeho stole sa nachádza aj jej menšia kópia, ako to uviedol kapucín Emiliano Antenucci, ktorý túto ikonu objednával a pápežovi spomenutú kópiu poskytol. Podľa jeho slov to poukazuje na pápežovo hlboké pochopenie dôležitosti svätého a pokorného ticha. Otec Antenucci strávil posledných 10 rokov špeciálnymi kurzami o mlčaní, ktoré je dôležitou súčasťou kresťanskej spirituality a duchovnej pohody. Podľa jeho slov je ticho čoraz viac vzácnejšie – zvlášť v tomto rušnom a hlučnom prostredí – v médiami nasýtenom svete.

Spolu s množstvom kníh, ktoré napísal, učí ľudí nájsť si každý deň okamih vnútorného a vonkajšieho pokoja, aby sme lepšie vnímali a prijali Božiu prítomnosť. „Ticho je revolúcia,“ povedal. Ticho „je lono, kde sa rodia pravdivé slová”. Otec Antenucci povedal, že pápeža dojalo, keď v roku 2016 uzrel ikonu Panny Márie tichej, ktorú mu kňaz prvýkrát priniesol na požehnanie. Pápež dokonca na zadnú stranu dreveného panela napísal zlatým perom: „Neubližuj nikomu svojimi ústami!“ čo sa napokon dostalo aj do titulu najnovšej brožúry otca Antenucciho. Uvádza tu zoznam rôznych citácií pápeža a ponúka 12-krokový program na vykopnutie zvyku klebetenia, ktorý je obľúbeným “športom” po celom svete.

Pápežova výzva pre ľudí, aby sa zastavili, zamysleli a nevypúšťali bomby svojim jazykom, odráža kresťanské chápanie, že ľudia sú stvorení Bohom na jeho obraz, takže pošpinenie povesti človeka ušpiní i Božiu tvár a robí zo sveta znečistenejšie miesto.

Mlčanie si od ľudí vyžaduje, aby zastavili odsudzovanie a boli milosrdnejší, pretože nevieme, čo sa deje s druhou osobou alebo aké zranenia nosí. Od ignorácie môžeme dôjsť ku kritike. Nie každá kritika alebo odsúdenie je klebetou.

Mlčanie, podobne ako slová, môže byť použité ako zbraň, rovnako ako mafiánsky kód „omerta“ alebo manipulatívne ticho medzi rodinami, priateľmi a spolupracovníkmi, keď sa treba vyhnúť potrebám, problémom alebo obavám alebo ich odmietnuť či ignorovať. Od Krista osloboditeľa pochádza schopnosť hovoriť a vystupovať proti nespravodlivosti, nezákonnosti a hriechu. To sú slová kňaza Antenucciho, ktorý slúži vo väzniciach a povzbudzuje mladých i dospelých, aby bojovali proti zlu. Pretože ako slová aj ticho sa dajú použiť ako „liek či jed“, je potrebné správne rozlíšiť, kedy je najlepšie hovoriť a kedy je najlepšie mlčať. Uistite sa, že láska je motív, ako povedal sv. Augustín, buďte „ticho z lásky“ a „vždy hovorte z lásky“.

Ďalší tip pochádza od Sokratesa, ktorý povedal: „Ak to, čo chceš povedať, nie je ani pravdivé, ani dobré ani láskavé ani užitočné či potrebné, prosím, nehovor vôbec nič.“ 

Vraždy, závisť a ohováranie sú zakorenené v rovnakej filozofii: „Mors tua vita mea“ („Tvoja smrť, môj život“), čo znamená, „chceme ponížiť druhého, aby sme sa sami oslávili,“ povedal. „Ak osobu odsúdime, vzdáme sa jej. Každý, kto sa napraví, ten miluje. Ak poviete: ‘Som tu pre teba’, je to je milosrdenstvo. Toto je cesta kresťana. Odsúďme hriech, zachraňujme hriešnikov,” dodal.

Otec Antenucci hovorí: „Vo svete, ktorý je bombardovaný hlukom, by sme mali denne prežiť v tichosti najmenej 30 minút.” Je to dobré pre našu hlavu, pre očistenie mysle i srdca. Kresťanské ticho  nie je o hľadaní zmyslu prázdna alebo ničoty, ale o prežívaní prítomnosti. Je to stretnutie s Ježišom. 

Duchovnosť ticha sa dá najlepšie zhrnúť pomocou „istého veľmi múdreho dievčaťa“, ktoré sa príznačne nazýva Sofia. Svojej matke povedala: „Ak nás Panna Mária žiada, aby sme boli ticho, je to preto, že nám má jej Syn chce niečo povedať.

Modlitba k Márii, Matke ticha

Mária, Ty počuješ náš hlas, aj keď nehovoríme, pretože rozumieš pohybom našich rúk, jazyka, nášho srdca.
Neprosíme Ťa, Pani, aby si dala hlas a sluch našim telám, ale daj nám porozumieť Slovu Tvojho Syna a prichádzať k Nemu s láskou pre spásu našej duše.
Chceme milovať ticho, aby sme sa vyhli ohováraniu, nenávisti a hriechu a v mlčaní mohli svedčiť o našej viere.
Chceme Ti obetovať ticho, v ktorom žijeme, aby sme Ťa všetci mohli volať Matka, a aby sme boli pravými bratmi a sestrami, ako Tvoje deti.
Prosíme Ťa, prednes našu prosbu svojmu nebeskému Synovi v hodine našej smrti, aby sme Vám vo večnosti mohli zaspievať na slávu
.

Tipy na knihy: