Otec Yvon Fillebeen je mladým kňazom na zahraničných misiách v Paríži (MEP). Vysvätený 24. júna 2017 slúži v súčasnosti vo farnosti Saint-Luc v Paríži v 19. obvode. A Boha našiel cez televíziu. Pôvodom z Pas-de-Calais sa Yvon narodil v neveriacej rodine, ktorá „opustila vieru“, a preto nedostal žiadne náboženské vzdelanie. Prvýkrát si na strednej škole začal klásť otázky týkajúce sa zmyslu života: „Je niečo, pre čo sa oplatí žiť?“ Premýšľal. V tomto duchu sa rozhodol študovať filozofiu. 

Na chvíľu študoval aj čínštinu, aby sa dozvedel viac o novej kultúre, no ani to neuhasilo jeho smäd po zmysle života. Krátko nato, keď bol pridelený do centra pre problematických študentov v Clichy-sous-Bois ako učiteľ, objavil tu Kristovo posolstvo. 

Jedného rána zapol televíziu a zbadal omšu, ktorú vysielali počas programu Pánov deň. Otec Fillebeen rozpráva, že jeho srdce bolo hlboko dojaté po tom, čo započul slová Písma: „Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých …“ (Mt 20,28).

Zrodenie povolania

Hlboko zasiahnutý týmto Božím posolstvom o službe ľuďom sa rozhodol, že odteraz bude v nedeľu sledovať televíziu. Yvon sa spočiatku bál a nevedel, s kým o tom hovoriť. Prozreteľnosť ho doviedla k jeho prvej omši v kostole. Na nedeľnú večernú liturgiu zašiel do katedrály Notre-Dame v Paríži. Fascinovaný tým, čo prežíval, pocítil vo svojej duši rastúcu istotu: „Buď je to zmysel života a je to pravda, alebo vôbec nie.

Keď znovu šiel do kostola, jeden z kňazov ho priviedol ku katechumenátu. „Chcel som počkať, kým to nebude jasné, ale cítil som, že by som mal urobiť prvý krok ja a zapojiť sa.“ Na Veľkú noc 2008 bol Yvon pokrstený. „Ježiš naplnil môj život , takže som mu to chcel opätovať v plnom rozsahu, miloval som omšu, pravidelne som sa jej zúčastňoval a veľa veciam som rozumel. Takto sa zrodilo moje povolanie,“ hovorí.

Výber kňazstva

O niečo neskôr sa dozvedel o tragickom príbehu vraždy siedmich mníchov z Tibhirinu v Alžírsku. Táto skúsenosť ho prinútila uvedomiť si, že je povolaný stať sa kňazom pre katolícke misie. Po roku Pánovho volania sa pripojil k semináru.

Tip na knihu: Modlitby za kňazovIn sinu JesuSvätec, ktorý čítal v dušiach (Ján Mária Vianney). Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.