V nedeľu 25. februára 2018 povedal pápež František v jednej zo svojich homílií, že Ježiš nikdy neopúšťa svojich nasledovníkov, ale vždy ich pripravuje na skúšky, ktorým budú čeliť. Rovnako ako počas svojho premenenia, ktorým pomohol svojim učeníkom porozumieť a zvládnuť Jeho utrpenie a smrť.

“V premenení sa Ježiš necháva vidieť, ako by bol v nebi oslávený, v žiari svetla, triumfálny. Ježiš tak pripravil svojich na škandál kríža, pretože učeníci sami nemohli pochopiť, že by Ježiš mohol zomrieť ako zločinec. V tom čase považovali učeníci Ježiša za pozemskú autoritu, ktorá vždy víťazí, avšak viera je iná: Ježiš víťazí v ponížení kríža. On dáva vidieť, čo príde po kríži, čo nás všetkých čaká. Vždy pripravuje každého človeka na skúšky, ktorým bude čeliť, a dáva mu silu v nich napredovať a prekonať ich vlastnými silami.”

Pápež František slávil druhú pôstnu nedeľu omšou v rímskej farnosti San Gelasio I Papa v rímskej  štvrti Ponte Mammolo. Farnosť je domovom asi 250 chudobných z tejto oblasti a každý štvrtok tu 50 z nich ponúkajú raňajky i obed.

Po príchode sa pápež stretol s deťmi, mladými ľuďmi, rodinami, staršími a chorými z farnosti, ako aj s tými, ktorí pracujú vo farskom programe Caritas. Po stretnutí s každou skupinou sa súkromne stretol s dvomi mladými z Gambie vo veku 18 a 25 rokov, ktorí sú tu ubytovaní. Vypočul si priznania niekoľkých farníkov pred svätou omšou. Vo svojej krátkej, mimoriadnej homílii povedal, že v evanjeliovom čítaní od Marka, ktorý hovorí o premenení Ježiša na hore, posiela Boh jasné posolstvo, keď hovorí: ‘Toto je môj milovaný Syn, počúvajte Ho.’

“Neexistuje taký okamih života, ktorý by sa nedal žiť úplne v počúvaní Ježiša.” Farníkov vyzval, aby pokračovali v pôste pamätajúc na “slávu Ježiša, ktorý je pripravený dávať silu a hovoriť k nám.”

“Keď každý deň prežívame problémy, položme si otázku: Čo dnes odo mňa chce Ježiš? Na svadobnej hostine v Káne Mária tiež poskytla veľmi špecifickú radu: ‘… urobte, čo vám povie.’ To je istá cesta. Počúvajte a robte to, čo hovorí Ježiš.”

Pred svätou omšou sa pápež zastavil, aby pozdravil farníkov, ktorí čakali vonku v daždi. Opýtal sa ich: “Kedy ste prišli? Ty si mokrý, čo?” Ďakoval im za trpezlivosť, že vydržali nepriaznivé počasie a povedal im, že život je často ako počasie: “.. niekedy je slnko, inokedy je dážď … viete, že v živote sú i dobré aj zlé časy. Kresťan musí vždy odvážne kráčať vpred. Budú búrky, ale vy choďte vpred, Ježiš nás vedie. To je to, čo kresťan musí robiť – ísť dopredu v dobrých i zlých časoch.”

Počas stretnutia so staršími z farnosti poďakoval pápež všetkým, ktorí pracujú pre Cirkev aj svet a povedal, že ich svedectvo viery a lásky “je ako udržiavanie ohňa: vy ste uhlím sveta. Vy ste si vedomí toho, že ste povolaní, aby ste prinášali skrytý oheň. Vy ste uhlím Cirkvi.” Prítomných vyzval, aby sa rozprávali s mladými ľuďmi a počúvali ich. Dodal: “Nie je to vždy jednoduché, potrebujú vaše skúsenosti.”

Tip na knihu: Uzdravený mocou Ježiša, Chlapec, ktorý sa stretol s Ježišom, Čo chce Boh?