Tento eucharistický zázrak sa udial 5. mája 2001 v Trivandreme v Indii. Na povrchu svätej hostie sa objavila tvár muža pripomínajúceho tŕním korunovaného Krista. Otec Johnson Karoor, správca farnosti, kde došlo k zázraku, opisuje toto vo svojej správe:

“28. apríla 2001 sme vo farskom kostole Panny Márie v Chirattakoname začali novénu k sv. Júdovi Tadeášovi, tak ako zvykneme každý rok. O 8:49 ráno som vystavil Najsvätejšiu sviatosť v monštrancii k verejnej adorácii. Po niekoľkých minútach som zbadal na svätej eucharistii akési tri bodky. Vtedy som sa prestal modliť a začal sa pozerať na monštranciu prosiac veriacich, aby sa tiež zamerali na tie tri farebné miesta. Následne som vyzval veriacich, aby sa modlili. Potom som schoval monštranciu späť do svätostánku.

30. apríla sme oslávili svätú omšu a deň nato som odcestoval do mesta Trivandrum. Po návrate 5. mája 2001 som otvoril kostol a pripravil všetko na omšu. Keď som otvoril svätostánok, aby som pozrel, čo sa stalo s eucharistiou v monštrancii, všimol som si, že na nej bola vyobrazená podoba ľudskej tváre. Bol som týmto veľmi zasiahnutý a požiadal som veriacich, aby si kľakli a začali sa modliť. Myslel som si, že len ja som videl tú tvár, ale opýtal som sa jedného z miništrantov, čo vidí v monštrancii. Odpovedal mi: “Vidím portrét človeka.” Všimol som si, že zvyšok veriacich sa tiež pozorne díval na monštranciu. Začali sme s adoráciou a po chvíli sa tvár ešte viac vyjasnila. Nemal som odvahu nič povedať, len som plakal.

Počas adorácie sme mali vždy zvyk čítať pasáž zo Svätého písma. Pasáž, ktorá pripadla na tento deň, bola z kapitoly 20 evanjelia sv. Jána, kde sa popisuje epizóda zjavenia vzkrieseného Ježiša sv. Tomášovi. Ježiš ho požiadal, aby sa pozrel na jeho rany. Podarilo sa mi povedať len pár slov počas homílie, lebo som sa musel ponáhľať na svätú omšu do susednej farnosti Kokkodu. Zabezpečil som však fotografa, aby hneď prišiel a urobil obrázky svätej eucharistie s ľudskou tvárou. Fotografie boli k dispozícii o dve hodiny a na každej z nich sa tvár javila jasnejšie a jasnejšie.”

Arcibiskup z Trivandra Cyril Mar Baselice napísal o tomto zázraku nasledovné:

“Pre nás veriacich je to, čo sme videli, niečo, v čo sme vždy verili… Ak nám náš Pán hovorí skrze toto znamenie, určite si vyžaduje odpoveď z našej strany.”

Monštrancia so zázračnou hostiou je stále uchovaná v tomto kostole.

Tip na knihu: Modlitby ku Kristovej krvi, 7 tajomstiev Eucharistie, 100 modlitieb k adorácii