Toto je príbeh o tom, ako sa malá Terezka uzdravila úsmevom Panny Márie. Taktiež tu uverejňujeme špeciálnu modlitbu pre Usmievajúcu sa Madonu, ktorá je vrúcnou prosbou ľudí trpiacich úzkosťou, depresiou a duševnými chorobami.

Svätá Terezka od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre raz rozprávala o tom, ako bola v detstve uzdravená z ochorenia, ktoré je dnes s najväčšou pravdepodobnosťou diagnostikované ako panický strach alebo syndróm paniky, či úzkosť.

Napísala takto:

“13. mája 1883, sviatok Turíc. Ležala som v posteli, otočila som pohľad na tvár Matky Božej a zrazu sa mi zjavila veľká Panna, veľmi pekná – nikdy som nič podobné nezažila. Jej tvár vyžarovala dobrotu a neodolateľnú citlivosť, ale najkrajší bol úsmev Panny Márie, ktorým sa úplne ponorila do mojej duše.

V tom okamihu zmizli všetky moje bolesti a z mojich očí vypadli dve obrovské slzy a stiekli mi po tvári. Boli to slzy čistej radosti… Ach, myslela som si, požehnaná Panna Mária sa usmiala, som šťastná (…). Práve kvôli jej prosbám, vďaka jej intenzívnym modlitbám, som dostala milosť uzdravenia úsmevom Kráľovnej nebies.”

Terezka nazvala Máriu z tejto vízie “Usmievajúca sa Panna Mária” a samotný kult bol iniciovaný aj členmi jej rodiny. Potom Terezka vzala tento kult so sebou na Karmel v Lisieux. Nakoniec získal popularitu v celom karmelitánskom kláštore a rozšíril sa po celom svete. Vďaka tomuto kultu mnohí ľudia, podobne ako Terezka, získali uzdravenie z depresie a iných chorôb duše.

Modlitba k Usmievajúcej sa Madone

(pre súkromnú potrebu)

Mária, Ježišova Matka a naša Matka, ktorá sa svojím žiarivým úsmevom rozhodla uzdraviť svoju dcéru, svätú Terezku od Dieťaťa Ježiša, darovať jej radosť zo života a vieru vo vzkrieseného Krista. Pozri sa s materskou nežnosťou na mnohých synov a dcéry, ktorí trpia depresiou, psychickými chorobami a psychosomatickým ochorením.

Nech Ježiš Kristus uzdravuje a obnovuje zmysel života tým ľuďom, ktorých existenciu tak často ničia vážne duševné choroby.

Mária, nech tvoj krásny úsmev nenechá udusiť nášho chorého ducha životnými problémami. Vieme, že len tvoj Syn Ježiš, dokáže naplniť najhlbšie túžby nášho srdca.

Mária, Božie milosrdenstvo svieti vo svetle, ktoré plynie z tvojej tváre. Príď a zhliadni na nás svojimi očami, aby sme tak boli presvedčení a uverili, že nás Boh miluje a nikdy nenechá samých. Nech tvoja citlivosť prebuduje našu sebaúctu, dôveru vo vlastné schopnosti, zvedavosť i túžby pre budúci šťastný život.

Pomôž rodinám, v ktorých niekto trpí depresiou, aby boli užitočné v procese ich liečby. Nech ich nikdy nepovažujú za chorých, ktorí podvádzajú, ktorí hľadajú vlastné pohodlie pri chorobe, ale, aby ich vedeli oceniť, počúvať, porozumieť im a pomôcť im utíšiť ich bolesti.

Usmievavá Panna Mária, daj nám milosť dosiahnuť ozajstné uzdravenie od Ježiša a nechať ho oslobodiť nás od dočasnej a iluzórnej útechy. Sľubujeme, že budeme slúžiť hojne Ježišovi s radosťou, obetavosťou a nadšením, ako učeníci-misionári a ohlasovať svedectvo nášho obnoveného života. Amen.

Potom sa pomodlite dvakrát, Zdravas’ Mária, na počesť dvoch sĺz radosti, ktoré padli na tvár svätej Terezky Ježiškovej vo chvíli, keď bola uzdravená Usmievajúcou sa Pannou Máriou.

Tip na knihu: 120 zamyslení s Teréziou z Lisieux, 365 dní s Máriou, Účinná novéna troch Zdravasov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.