Svedectvá ukazujú, že P. Pio počul  hlas svojich duchovných detí, aj keď boli ďaleko od neho.

„Koľkokrát si na mňa kričal?!“

Otec Valentino bol kapucínskym bratom zo San Marca v Lamise, ktorý bol duchovným synom Pátra Pia a bol mu veľmi oddaný. Počas druhej svetovej vojny bol v Emilia Romagna, zatiaľ čo bojová línia nemeckej armády bola rozložená na Apeninách, čím sa región rozdelil na dve časti. Kvôli tejto separácii nepočul nič o svojej rodine. Takže jeden deň sa konečne rozhodol pokúsiť sa prejsť a nájsť svoju rodinu na juhu. Bolo však samozrejme potrebné prekonať vojenskú frontu a bolo to veľmi, veľmi riskantné. Poznal niektorých ľudí, ktorí bojovali proti Nemcom, a preto im požiadal o pomoc a rady o tom, čo robiť. Označili mu cestu cez hory, ale varovali ho, že je to veľmi nebezpečné. Navyše to bolo uprostred zimy a bolo veľmi mrazivo. Bolo aj niekoľko ďalších ľudí, ktorí túžili byť so svojimi odlúčenými blízkymi, takže spoločne si skupina stanovila dátum. Prišiel deň riskantnej cesty a Fr. Valentino si povedal: „Teraz alebo nikdy.“

Takže spolu s niekoľkými ďalšími sa vydali na cestu. Modlil sa k Bohu za bezpečnosť skupiny a v modlitbe prosil aj o príhovor a pomoc Pátra Pia. Nakoniec sa skupina dostala na veľmi vysoké miesto v horách, kde cesta bola úzka a pokrytá snehom. V tomto bode cesta klesala po strmom svahu. Keď Fr. Valentino bolo asi v polovici svahu, položil nesprávne jednu nohu a náhle začal padať.

„Páter Pio, pomôž mi, Páter Pio pomáhaj!” silno plakal a volal, keď klesal stále hlbšie. Zrazu sa však objavil kameň, ktorý zastavil jeho pád.

Ostatní mu pomohli postaviť sa na nohy a on bol schopný pokračovať v ceste a nakoniec skupina bezpečne prešla vojenskú líniu bez toho, aby bola objavená. Keď sa dostal do San Marco v Lamise, po niekoľkých hodinách odpočinku si želal ísť do San Giovanni Rotondo a navštíviť Pátra Pio. Akonáhle ho videl Páter Pio, povedal: „Koľkokrát si na mňa kričal minulú noc?! Koľkokrát?!“

Svätý Pio ho potom objal, dlho ho držal na svojom srdci a nakoniec povedal: „Poďme spoločne ďakovať Pánovi!“

Svedectvo P. Valentina zo San Marco v Lamis. San Severo, Taliansko, 8. apríla 1992

“Takže to bol len sen, hm?”

Manželský pár, ktorý dlho nemohol mať deti, začal sa obracať vo svojich  modlitbách k Pátrovi Piovi, aby sa mohol za nich prihovoriť pred Pánom. Neskôr, keď ostala mladá žena tehotná a veľmi sa obávala, že príde o dieťa, jednu noc, tesne predtým, než mala porodiť, mala sen. Bola v operačnej miestnosti a predtým, než prišiel gynekológ, uvidela muža s bradou stojaceho v rohu miestnosti. Pozeral sa na ňu a usmieval sa. Potom sa zo sna prebudila. Súdiac podľa fotografií, ktoré videla, si myslela, že ten muž sa veľmi podobal Pátrovi Piovi. Hovorila o svojom sne každému a bola ním takmer posadnutá.

O niekoľko dní neskôr porodila syna.  Malý, novonarodený chlapec prišiel na svet úplne bez problémov.

Po pár mesiacoch začala šťastná mama plánovať výlet do San Giovanni Rotondo, pretože sa chcela presvedčiť, či Páter Pio, ku ktorému sa modlili, naozaj pripomína osobu, ktorú videla vo svojom sne, a ak áno, túžila sa mu poďakovať.

Čím viac o svojom sne rozprávala, jej manžel sa ju pokúšal upokojiť a presvedčiť ju, že to bol iba sen. Neustále jej opakovane a opakovane hovoril: „Neboj sa, to bol len sen, len sen – len sen, nič iné.“

Nakoniec však na jej naliehanie absolvovali cestu. Keď dorazili do San Giovanni Rotondo, mladý pár si našiel v kostole také miesto, o ktorom s istotou vedeli, že tadiaľ bude prechádzať Páter Pio. Keď po chvíli prišiel svätec, zastavil sa blízko pri manželovi, pozrel sa naňho láskavým pohľadom a potom ho jemne poklepal po pleci a so širokým úsmevom povedal trochu ironickým aj trochu pobaveným tónom: „Takže to bol len sen, hm?“

Svedectvo Anny Baroni z Chiavari, Taliansko, 12. augusta1994

„Ak budeš plakať, už viac neprídem do tvojho domu.“

Paolo Nigro získal v roku 1936 titul za humanitné vedy a získal aj druhý titul vo filozofii v roku 1940. Považoval sa za ateistu a jeho filozofická práca bola popieraním existencie Boha. Neskôr vyučoval na strednej škole, celú dobu udržiaval svoje nápady. Jeho žena však bola silná vo svojej viere. Pretože bola sirota, bola vychovávaná v kláštore, ktorý viedli karmelitánky, a zostala tam až do svojich dvadsiatich dvoch rokov. Spoločne si založili domov v Tarantu. Paolo, ktorý bol stále veľmi plný intelektuálneho rázu a cítil sa úplne fit, bol náhle zasiahnutý vážnou chorobou. On mal zápal pohrudnice a na jar 1950 ho priviedol blízko k smrti. Lekári v skutočnosti nakoniec vyhlásili, že pre neho nemôžu urobiť už nič.

Jeden sobotňajší večer v apríli o 22:00 hod dvaja muži zaklopali na dvere jeho domu, predstavili sa: Otello Risaliti bol dôstojník vo vojenskom námorníctve a druhý muž bol Carlo Lusardi. Keďže manželka Maria ich nepoznala, samozrejme ich nechcela nechať v dome, lebo bola sama so svojimi dvoma deťmi a jej vážne chorým manželom. V tom čase bol už veľmi vážne chorý a počas celých dvoch týždňov mal veľmi vysokú teplotu 105 ° F (40,5 °C). Občas blúznil a bol už na smrteľnej posteli.

Obaja muži trvali na tom, že zostanú a povedali: „Páter Pio nás poslal a musíme sa pomodliť ruženec za tohto muža, ktorý je vážne chorý.“

Úbohá žena nikdy nepočula o Pátrovi Piovi, a preto si nebola istá, čo má robiť. Povedala mužom, aby čakali za dverami a odišla a rozprávala sa so svojim chorým manželom, ktorý počul, že muži hovorili o ňom, že vyslovili slovo ruženec, dal teda aj v horúčke povolenie a tak konečne mohli vstúpiť dnu.

Tu je potrebné povedať, že pred niekoľkými rokmi v roku 1946 profesor Nigro mierne zmenil svoj názor ako ateista. Všetkých prekvapil, keď požiadal o stretnutie s arcibiskupom Tarantom, Monsom Bernardim, s ktorým profesor Nigro napísal príbeh o tom, ako mal nejakú víziu, v ktorej videl Pannu Máriu. Po tomto videní začal chodiť na omšu, aj keď nechodil pravidelne. Môžeme predpokladať, že to bol dôvod, prečo nechal dvoch cudzincov, ktorí sa chceli modliť ruženec za neho k Panne Márii, aby vošli do jeho domu.

Santina, dcéra Paola, ktorá v tom čase bola dieťaťom, nám hovorí, čo sa stalo ďalej:

„Vidím to ako včera. Dvaja muži, Risaliti vo svojej bielej uniforme a Lusardi, obaja kľačali a spoločne odvážne odriekali ruženec. Keď sa však modlili, otec bol nepokojný a povedal mame: „Maria, pošli preč toho kňaza s kapucňou na úpätí mojej postele.“ Mama nič nepovedala.  Myslela si, že videnie bolo spôsobené jeho vysokou teplotou. Pred opustením domu po modlitbe ruženca Pátrovi duchovní synovia diskrétne prosili Máriu, aby prijala nejaké peniaze:  „Sú darom od Pátra Pia. Budúci týždeň budete potrebovať zaplatiť cestu svojho manžela do San Giovanni Rotondo. Páter ho chce vidieť. A zvyšok je na lieky.“

O tomto konkrétnom bode vysvetľuje Santina: „Bolo to, akoby Páter Pio vedel, že sme použili takmer všetky naše peniaze na nákup penicilínu, ktorý bol v tom čase veľmi drahý.“ Nasledujúci pondelok bol chorý muž na tom oveľa lepšie, jeho teplota klesla na normálnu hodnotu a lekári boli ohromení. Jeho zdravie sa zlepšilo tak, že vo štvrtok, o tri dni neskôr, o 9.00 ráno, Risaliti a Lusardi prišli, aby ho vyzdvihli a vzali ho taxíkom na stanicu Taranto, lebo sa veľmi usiloval stretnúť s Pátrom Piom.

K večeru prišli do San Giovanni Rotondo a títo muži sa spoločne ubytovali v malom bielom dome napravo od cesty vedúcej ku kláštoru. V piatok ho odviedli do sakristie, kde Páter Pio spovedal mužov. Na konci spovedania vyšiel Páter Pio spoza závesu, ktorý ho skrýval pred pohľadmi ľudí. „Môj otec!“ povedala Santina, v ňom okamžite rozpoznal brata, ktorý v sobotu stál na úpätí jeho postele, zatiaľ čo sa modlili ruženec. Ihneď prišiel k nemu a hodil sa pred ním na kolená a plakal. Páter Pio mu pomohol späť na nohy, držiac ho za zápästia a povedal v miestnom dialekte: „Ak budeš plakať, už viac neprídem do tvojho domu.“

Druhý deň sa otec vyspovedal Svätému, ktorý ho vrátil do Božej milosti a prijal ho ako duchovného syna. Okamžite sa stal inou osobou. Chodil každý deň na omšu a prijímal sväté prijímanie. Páter naďalej bol prítomný v jeho prvých krokoch k novému životu. On prichádzal duchovne, cez bilokáciu, aby ho navštívil doma. Počas jeho rekonvalescencie mi otec niekedy povedal: „Santina, Páter Pio ti dáva ruku na tvoju hlavu, aby ťa požehnal.“ Potom som ho často videla plakať kvôli svojim minulým hriechom. Snažil sa to vykompenzovať tým, že viedol ľudí k Bohu a tiež k Pátrovi Piovi.“

Svedectvo Santina Nigra, San Giovanni Rotondo, 10. mája 2005

Tip na knihu: 365 dní s Pátrom Piom, Páter Pio a očistec, Novéna k svätému Pátrovi Piovi, Sám sebe záhadou