„Pozrite sa, koľko slávy sa vzdáva Bohu!“

Otec Antonio Durante z Monterosso, kapucínsky brat, mal možnosť pozorovať, ako Páter Pio prečítal  pri jednej príležitosti jeho myšlienky.

Jedného dňa, keď kráčal s Pátrom pred biskupom, všimol si, že Páter bol predmetom obrovskej lásky a oddanosti od ľudí. Vidiac to, Fr. Durante si povedal: „Ako môže tento človek odolávať pokušeniu márnosti a cítiť sa spokojný sám so sebou?“

Povedal to však sám sebe iba v myšlienkach, keď sa v tom momente Páter Pio obrátil k nemu, usmial sa a jemne mu povedal: „Pozrite sa, koľko slávy sa vzdáva Bohu!“

Svedectvo P. Antonia Duranteho. v Janove P. Riccardo Geminiani, brat kapucín, 20. apríla 1995

„Takže duchovný život vyzerá ako lezenie po skle, čo?“

Otec Pasquale Cattaneo svedčí o tom, že Páter Pio tiež dokáže čítať srdce. Fr.Cattaneo dostal od svojich nadriadených povolenie navštíviť San Giovanni Rotondo a ísť na spoveď k Pátrovi Piovi. Počas svojej cesty autobusom sa pripravil veľmi dobrým spytovaním svojho svedomia, aby bol pripravený vykonať si vskutku úprimnú spoveď svojich hriechov. Pod vedením Ducha Svätého sa pozrel do každého kúta svojej duše a urobil si predsavzatia na zmenu. Nakoľko autobus, ktorý išiel do Gargana, bol v poslednej časti cesty a mesto už bolo na dohľad, zakončil svoje spytovanie svedomia zmäteným uvažovaním a vyslovil myšlienku: „Duchovný život sa niekedy podobá snahe pokúsiť sa vyliezť na sklo.“

Keď prišiel do kláštora, išiel do sakristie a povedal mníchovi, ktorý ho privítal, že prišiel vyznať hriechy Pátrovi Piovi a potom trpezlivo čakal na svoju spoveď. Keď prišiel čas, vstúpil do spovednice, pozdravil Pátra Pia a vyspovedal sa. Po vyznaní svojich hriechov mu Páter Pio dal rozhrešenie. Potom sa postavil na odchod a cítil sa veľmi šťastne, že vykonal úprimnú spoveď. Keď sa naposledy otočil a pozrel na Pátra,  Otec Pio sa naňho usmial a s pobaveným výrazom povedal: „Takže duchovný život sa podobá lezeniu po skle, čo?“

Otec Pasquale bol ohromený a nemohol povedať ani slovo, ale odvtedy bol absolútne presvedčený, že Páter Pio bol osvietený Duchom Svätým, aby viedol duše. Je teda veľmi nezvyčajnou pravdou, že Páter Pio mohol občas vnímať to, čo si mysleli jeho duchovné deti, a to aj bez toho, aby mu to priamo hovorili či vysvetľovali.

Svedectvo o. Pasquale Cattaneo, Fiera di Primiero, Taliansko, 31. júla 1988

Pozoruhodné požehnanie

Žena menom Alma De Concini sa doslova úplne dostala do rúk Pátra Pia, vedená Duchom svätým. Tu je jej svedectvo:

„Páter Pio spovedal ženy a ja som bola v kostole tri alebo štyri metre od neho. V ten deň som určite nemala šancu hovoriť s ním, a preto som s ním hovorila aspoň vnútorne a povedala som: „Otče, pošli mi požehnanie. Naozaj potrebujem jedno požehnanie.“

„Práve som dopovedala svoje želania, keď som videla, ako sa Páter Pio vyklonil zo spovednice,  z okienka spoza závesu, ktorý schovával jeho tvár, pozrel sa priamo na mňa a potom urobil znamenie kríža. Potom sa obrátil, sklonil hlavu, aby pokračoval v spovedaní.“

Svedectvo Almy de Concini, Terzolas, Taliansko, 23. júla 1995

„Tak poď a pobozkaj mi ruku!“

Žena menom Teresa Venezia podala svoje svedectvo.

„Po spovedi som čakala v chodbe z kláštora, aby som mohla pobozkať jeho ruky, keď bude prechádzať okolo. Veriaci vždy chceli pobozkať stigmatizované ruky Pátra Pia, keďže to považovali za veľké privilégium a požehnanie. Keď Páter Pio prišiel, nezastavil sa pri Terese, takže nemohla pobozkať jeho stigmy. Okamžite upadla do smútku a hlbokého náreku nad tým, čo mala v srdci. Zrazu sa však svätec obrátil, podišiel k nej, podal jej svoju ruku a otcovsky s ľahkým úsmevom na tvári povedal: „Tak dobre,  poď a pobozkaj mi ruku predtým, než ťa ňou trošku tľapnem.“

Svedectvo Teresa Venezia, Tolve, Taliansko, 19. októbra 1986

Tip na knihu365 dní s Pátrom PiomPáter Pio a očistec, Novéna svätého pátra Pia, Krížová cesta s Pátrom Piom