Jeden z najväčších pápežov všetkých čias, ktorého svätosť a vplyv je založený na mariánskej oddanosti, nám odovzdal konkrétne pokyny k tomu, ako môžeme z tejto silnej oddanosti profitovať. Na konci svojho života dôrazne povzbudil svätý pápež Ján Pavol II. k modlitbe ruženca a ako jeden z hlavných dôvodov uviedol, že ruženec je “najefektívnejším prostriedkom podpory kresťanského života rozpoznaného predovšetkým v umení modlitby.”

Dokonca aj keď jeho fyzické sily ochabli, cítil Ján Pavol II., že Boh chcel, aby bol pápežom, ktorý bude viesť Cirkev k začiatku nového tisícročia. Zasiahnutý Bohom dal Cirkvi plán v dokumente s názvom Na začiatku nového tisícročia, ktorý obsahoval víziu o tom, ako môže cirkev priniesť novú jar v kresťanstve týchto časov.

Najvyššou prioritou, ktorú pre Cirkev určil, je cvičenie sa v svätosti a to podľa neho vyžaduje, aby sa “kresťanský život rozpoznával predovšetkým v umení modlitby”. A najefektívnejším spôsobom je ruženec. Roky predtým sv. Josemaria, ktorého Ján Pavol II. opísal ako apoštola laikov pre moderné časy, učil, že ruženec je tajomstvom, ako sa stať veľkým. Vo svojej knihe Svätý ruženec vysvetľuje sv. Josemaria logické prepojenie medzi modlitbou ruženca a spomenutou veľkou svätosťou:

 • aby si sa stal veľkým, staň sa malým
 • aby si sa stal malým, miluj tak, ako milujú deti, daruj sa tak, ako sa deti dávajú a modli sa tak, ako sa modlia aj deti
 • miluj tak, ako milujú deti, miluj Pannu Máriu
 • aby si miloval Pannu Máriu, spoznávaj ju
 • aby si ju poznal, dobre sa modli ruženec.

Vychádzajúc z najucelenejšieho učenia cirkvi o učení sa modlitby a poznaní dnešných výziev, dal Ján Pavol II. konkrétne pokyny a odporúčania, ako sa môžeme dobre pomodliť ruženec tým najefektívnejším spôsobom:

 1. Ruženec nerecitujte len tak. Keď sa modlíte, kontemplujte život Ježiša so srdcom Márie. Bez rozjímania, zdôraznil pápež, stratí ruženec svoj význam. Bude ako telo bez duše. Ruženec je predovšetkým meditáciou o tajomstvách Ježiša Krista. Rozjímame o tom, ako žil Boží život lásky.
 2. Zamerajte sa na to, aby ste sa stali Kristovými priateľmi, učte sa o jeho živote a zjednocujte sa s ním. Ján Pavol II. hovorí, že “ruženec nás mysticky premieňa k obrazu Panny Márie.” Je reakciou na Ježiša a Máriu, pomáha nám počúvať ich, slúžiť im, obdivovať ich, aby sme spoznali ich najhlbšie postoje a cnosti, ich odpovede na výzvy a radosti.
 3. Meditujte o každom tajomstve. Všetky tajomstvá nám pomáhajú spojiť sa v spomienkach s Máriou, ktorá o týchto udalostiach premýšľala. Máme jedinečnú šancu “uvažovať o kráse Kristovej tváre a zažiť hĺbku jeho lásky”.
 4. Povedzte si každé tajomstvo a na jeho zobrazenie použite ikonu. Je to “veľká pomoc pri sústredení mysle na konkrétne tajomstvo.” Boh sa stal človekom presne tak, ako aj my môžeme prejsť k neviditeľnému Bohu prostredníctvom toho, čo je viditeľné. Preto Benedikt XVI. povedal, že posvätné obrazy sú “mimoriadne účinné pri chápaní evanjelia”. Na internete je možné ľahko nájsť takéto ikony.
 5. Po prečítaní tajomstva si pozrite súvisiacu pasáž z Písma. Toto umožňuje Bohu hovoriť, hovoriť s vami. Neexistuje totiž žiadne slovo, ktoré by malo taký účinok ako práve Božie slovo. Benedikt XVI. niekoľkokrát zdôrazňoval silu meditácie cez Písmo, aby prinieslo novú jar do Cirkvi. Dodal, že táto prax nám “pomôže zapamätať si krátkej biblické pasáže, ktoré sú relevantné k tajomstvám Kristovho života.”
 6. Pozastavte na niekoľko sekúnd po prečítaní tajomstva a pasáže, aby ste sa zamerali na daný biblický výjav. Ticho má veľkú silu, aby nám pomohlo modliť sa a meditovať. Svätý Josemaria odporučil pauzu tri až štyri sekundy.
 7. Pozdvihnite svoje srdce k Bohu Otcovi počas modlitby Otče náš. Je to dôležitý okamih na zapamätanie si toho, čo pápež František opakovane nazýva “našou najhlbšou identitou”. Sme Božími deťmi – malými, ktorí potrebujú Boha.
 8. Pamätajte, že v srdci modlitieb je Ježiš. Celý ruženec a hlavne jeho najdôležitejšia modlitba Zdravas’ Mária je modlitba zameraná na Krista. V ruženci je naším hlavným cieľom pozerať na Ježišovu tvár spolu s Máriou, ktorej celé srdce bolo zamerané na jej Syna.
 9. Upriamte dôležitosť k sláve Bohe, pretože vzdávať slávu Najsvätejšej Trojici je cieľom a vysokým bodom kontemplácie. Ježiš nás vedie k Otcovi v Duchu Svätom. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredné tajomstvo viery a kresťanského života. Iba Boh nám ho môže dať poznať tak, že sa nám zjavuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. (KKC 261)
 10. Proste o to, aby vám modlitba zlepšila každodenný život. A tak na konci prosme, aby sme meditovaním o tajomstvách ruženca mohli napodobňovať to, čo nám hovoria a z nich získali to, čo nám sľubujú.

Keď sa pomodlíme ruženec tak, ako to chcel pápež, naplníme skutočný význam modlitby, ktorú sleduje aj katechizmus: “Rozjímanie uvádza do činnosti myslenie, predstavivosť, city a túžby.” (KKC 2708) Na konci dokumentu Jána Pavla II. o modlitbe ruženca dodal: Modlitba taká ľahká a napriek tomu tak bohatá si zaslúži byť znovu objavená. V dôvere pozdvihnite ruženec vo svetle Písma a v kontexte každodenného života. Kiež táto moja žiadosť neostane nevypočutá!

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec, Rozjímanie nad ružencom, 10 zázrakov ruženca. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.