kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 8 z 8 VÝSLEDKOV
Články

Svedectvo: „Vykonávala som mágiu s dobrým úmyslom“

Toto svedectvo môže vzbudzovať dojem, že medzi mnohými podvodníkmi, ktorí vedia a chcú podvádzať, sa môže nájsť niekto, kto praktizuje mágiu bez vedomého úsilia o podvod. Ide o určitý druh sebaklamu. Osoba je presvedčená, že robí dobro. V skutočnosti bez toho, aby si to uvedomovala, klame samu seba. A klame aj iných. Nasledujúce svedectvo zdanlivo …

Články

Svedectvo: „Prežívala som ťažké obdobie so svojím snúbencom“

Odkedy som sa zasnúbila, prežívala som veľmi ťažké obdobie, pre moju rodinu a aj pre môjho snúbenca. Povedala som o tom jednej kolegyni v práci a tá mi poradila jednu veštkyňu z kariet, ktorej služby aj ona využívala. Dala som sa presvedčiť a navštívila som ju. Po opísaní mojej situácie veštkyňa povedala, že mi porobili, …

Články

Mágovia a mágia v Novom zákone

Celé kázanie Pána Ježiša a apoštolov bolo samo o sebe protijedom proti pohanským zvykom a rôznym praktikám mágie. Aj v Novom zákone máme jasné výroky odsúdenia a dokonca, ako uvidíme ďalej, aj priame konfrontácie medzi Kristovými apoštolmi a mágmi. Príklad jednoznačného odsúdenia nám dáva apoštol Pavol, ktorý medzi skutkami nezlučiteľnými s Božím kráľovstvom menuje aj …

Články

Pýcha, príčina pádu anjelov

S odvolaním sa na Knihu múdrosti (2, 24), kde sa hovorí: „Závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou“, niektorí otcovia, ako svätý Cyprián, svätý Gregor Naziánsky a svätý Ambróz, usudzujú, že vina démonov spočíva v závisti voči Adamovi stvorenému na Boží obraz. Lucifer a anjeli, ktorí patria k nemu, začali na …

Články

Význam slova Lucifer

Prečo nazvali otcovia tohto padlého anjela, ktorý bol na začiatku najžiarivejší zo všetkých, Luciferom? Latinská verzia Svätého písma, Vulgáta, od začiatku prekladala hebrejský výraz „hêlēl“ z Iz 14, 12, čo znamená  „žiarivý“, slovom „lucifer“, latinským výrazom, ktorý znamená „nositeľ svetla“. Je to rovnaký termín, aký používa aj Sväté písmo schválené Konferenciou biskupov Talianska (Commissione Episcopale Italiana, …

Články

Sloboda anjelov a ľudí

Čo znamená sloboda anjelov a ľudí v rámci stvorenia? Bohu nemožno dávať zodpovednosť za objavenie sa zla vo svete. Od neho nemôže pochádzať žiadne zlo ani nemôže byť považovaný za príčinu zla. Zlo bolo spôsobené slobodnými bytosťami a jeho pôvod možno celkom určite pripísať obmedzenej slobode, či už anjelov, alebo ľudí. Len čo sa táto sloboda rozhodne pre zlo …

Články

Skutočný príbeh: „Žiadal odo mňa štyri milióny za jeden amulet!“

Mala som obdobie veľkej depresie a odporúčali mi chodiť k jednému pranoterapeutovi. (Pranoterapia je praktika alternatívnej medicíny, ktorá spočíva v prikladaní rúk na choré miesto tela, aby sa umožnil prechod prány, tzv. životného dychu, z tela vykonávateľa do tela pacienta. Ide o náboženský koncept v hinduizme, čiže energiu v náboženskom vnímaní hinduizmu. Ten, kto vykonáva …

Články

Sviatosti a magické rituály

Katolícka doktrína potvrdzuje, že sviatosť je účinná ex opere operato, čo znamená sama o sebe, zo svojej prirodzenosti. Teda je schopná sama o sebe prinášať svoje vlastné účinky, ak sa uskutoční za určitých podmienok sviatostný znak. Je však potrebné vylúčiť magickú interpretáciu sviatostného znaku. Interpretáciu, od ktorej sa azda nedržia dostatočne ďaleko určití veriaci, ktorí …