kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Články

Pýcha, príčina pádu anjelov

S odvolaním sa na Knihu múdrosti (2, 24), kde sa hovorí: „Závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou“, niektorí otcovia, ako svätý Cyprián, svätý Gregor Naziánsky a svätý Ambróz, usudzujú, že vina démonov spočíva v závisti voči Adamovi stvorenému na Boží obraz. Lucifer a anjeli, ktorí patria k nemu, začali na …

Články

Význam slova Lucifer

Prečo nazvali otcovia tohto padlého anjela, ktorý bol na začiatku najžiarivejší zo všetkých, Luciferom? Latinská verzia Svätého písma, Vulgáta, od začiatku prekladala hebrejský výraz „hêlēl“ z Iz 14, 12, čo znamená  „žiarivý“, slovom „lucifer“, latinským výrazom, ktorý znamená „nositeľ svetla“. Je to rovnaký termín, aký používa aj Sväté písmo schválené Konferenciou biskupov Talianska (Commissione Episcopale Italiana, …

Články

Sloboda anjelov a ľudí

Čo znamená sloboda anjelov a ľudí v rámci stvorenia? Bohu nemožno dávať zodpovednosť za objavenie sa zla vo svete. Od neho nemôže pochádzať žiadne zlo ani nemôže byť považovaný za príčinu zla. Zlo bolo spôsobené slobodnými bytosťami a jeho pôvod možno celkom určite pripísať obmedzenej slobode, či už anjelov, alebo ľudí. Len čo sa táto sloboda rozhodne pre zlo …