Mala som obdobie veľkej depresie a odporúčali mi chodiť k jednému pranoterapeutovi. (Pranoterapia je praktika alternatívnej medicíny, ktorá spočíva v prikladaní rúk na choré miesto tela, aby sa umožnil prechod prány, tzv. životného dychu, z tela vykonávateľa do tela pacienta. Ide o náboženský koncept v hinduizme, čiže energiu v náboženskom vnímaní hinduizmu. Ten, kto vykonáva pranoterapiu, sa nazýva pranoterapeut). Ten mi povedal, že je nutné podrobiť sa dvadsaťminútovým sedeniam trikrát do týždňa počas troch mesiacov. Každé sedenie stojí 50 000 lír. Terapia začala masážou nôh a pokračovala kladením rúk na moju hlavu.

Keď som vošla do jeho pracovne, hlboko ma zasiahli dve veci. Veľký kríž zavesený na stene a rôzne amulety v polici, ktoré ostro kontrastovali s krížom. Pranoterapeut mi dal návrh, že by som mohla na seba pritiahnuť blahodarné vplyvy, ak by som si kúpila jeden z týchto amuletov za „dobrú cenu“ – 4 000 000 lír. Povedala som mu však, že si ho nemôžem dovoliť kúpiť vzhľadom na moje obmedzené finančné možnosti.

Táto prax sa vyskytuje aj v slovenských podmienkach, keď u rôznych liečiteľov možno vidieť kríž, sochy Pána Ježiša, Panny Márie a svätých, ale zároveň aj vykonávanie praktík liečiteľskej mágie (v zmysle KKC 2117), napríklad diagnostikovanie pomocou kyvadla, rituály opaľovania si rúk nad sviečkou, dodávanie tzv. energie, striasanie tzv. negatívnej energie, ktorá však väčšinou nie je nijako overená či verifikovaná v oblasti klasickej medicíny. Pod termínom liečiteľská mágia sa tu myslia postupy, ako je uvedené v KKC, pri ktorých sa ich vykonávateľ uchyľuje k skrytým silám, priamemu či nepriamemu kontaktu so zlými mocnosťami. Inak treba hodnotiť používanie tradičných postupov liečenia, ktoré sú založené na prirodzených spôsoboch, ako napríklad užívanie byliniek, ktoré sú Božím darom. Problém zavádzania a vytvárania zmätku nastáva, keď sa k správnym prirodzeným spôsobom pridávajú aj praktiky povery a postupy liečiteľskej mágie alebo keď sa zneužíva dôverčivosť iných práve odvolávaním sa na sochy alebo obrazy svätých alebo spájaním modlitieb s postupmi liečiteľskej mágie. Niečo úplne iné je charizma uzdravovania, ktorú dáva Duch Svätý. Vtedy sa uzdravenie deje autoritou a v mene Pána Ježiša Krista. Uskutoční sa iba vtedy a takým spôsobom, ako chce Boh, ako to popisuje KKC v bode č. 1508. Človek o niečo prosí Boha, ale podriaďuje sa jeho rozhodnutiu. Avšak liečiteľská mágia chce dosiahnuť požadovaný výsledok za všetkých okolností podľa vôle mága a jeho klienta. V prípade uzdravenia mocou Ducha Svätého nemožno požadovať financie (porov. Mt 10,8). Naproti tomu vykonávatelia liečiteľskej mágie majú často už dopredu stanovené cenníky.

Spomínam si, že mi raz hovoril o výstavbe domu, ktorý nemohli dokončiť, pretože chýbali povolenia mestského úradu. V tú noc mal uskutočniť jedno zo svojich zvyčajných sedení s médiom, aby ovplyvnil osobu, ktorá vystavovala dotyčné povolenia. Inokedy sa mi ponúkol za učiteľa, ak by som sa chcela stať veštkyňou z kariet a následne pranoterapeutkou, ale odmietla som to.

Po troch mesiacoch terapie, počas ktorých som minula toľké peniaze a nevidela žiadne zlepšenie, som bola veľmi sklamaná. Jedna moja priateľka mi poradila porozprávať sa s istým kňazom. Až vtedy som začala chápať, že som sa zmýlila v spôsobe, akým som chcela riešiť môj problém. Na príčine bola moja malá viera v Pána. Začala som kráčať po ceste obrátenia, na ktorej stále viac objavujem, že skutočná záchrana prichádza jedine od Pána Ježiša.

Tento úryvok pochádza z knihy Nebezpečenstvo mágie, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.