Otec Donald Calloway, ktorý je zanieteným kňazom s osobitnou oddanosťou Panne Márii a zvlášť svätému Jozefovi. Na našich stránkach sme o ňom písali v článku Z narkomana mariánsky kňaz (zázrak Panny Márie z Medžugoria). Donald oslovil veriacich cez Youtube s prosbou o modlitbu. Vo videu prosí divákov o modlitbu za pápeža, aby v Cirkvi ustanovil záväznú spomienku svätých manželov Márie a Jozefa. Ponúkame Vám prepis textu zo spomínaného videa.

Pozdravujem vás, všetkých, tu je otec Calloway a prostredníctvom tohto krátkeho videa by som vás chcel požiadať o modlitbu, pretože som dnes napísal ďalší list pápežovi a v ňom ho žiadam, aby v Cirkvi vyhlásil 23. január ako záväznú spomienku: sviatok svätých manželov Márie a Jozefa. Myslím si, že by to bol obrovský dar pre Cirkev. 

Tých z vás, ktorí ste sa zasvätili svätému Jozefovi, viete, že na stranách 125 až 127 (v knihe Zasvätenie sa svätému Jozefovi, anglická verzia) hovorím o sviatku a jeho pôvode a o svätých, ktorí o ňom rozprávali. Na niektorých miestach sa slávi, ale bohužiaľ nie je tomu tak v univerzálnom liturgickom kalendári, takže o ňom veľa ľudí nevie. Oratórium v ​​Montreale ho samozrejme oslavuje. Práve obláti svätého Jozefa sú tou úžasnou náboženskou komunitou. Oslavujú ho aj na Filipínach, ale okrem toho nepoznám veľa ďalších miest. A tak som napísal list pápežovi a pošlem mu ho s dátumom 11. februára. Chcem ho poslať na mariánsky sviatok Panny Márie Lurdskej v roku svätého Jozefa. Posielam ho v jednej obálke v anglickom a španielskom jazyku, pretože poznám jeho angličtinu a tiež, že nevie tak dobre anglicky, takže tu je ten list: 

Drahý Svätý otec František, pozdravujem vás v roku svätého Jozefa. Volám sa otec Donald Calloway, MIC, som provinciálnym vikárom mariánskych otcov v Spojených štátoch a Argentíne. Oslovujem vás so špeciálnou požiadavkou. Predovšetkým by som sa vám chcel poďakovať za vyhlásenie roka svätého Jozefa. Verím, že prinesie veľa milostí pre farnosti a rodiny. Ďakujem vám Svätý otec. A tak, Svätý otec, keď sa skončí rok svätého Jozefa, čo bude trvalým a večným ovocím tohto roku? V súčasnosti, keď vo svete ocitne toľko rodín v kríze a ich manželstvo bude pod útokom, pouvažovali by ste v modlitbe o ustanovení 23. januára ako záväznej spomienky svätých manželov Márie a Jozefa? Bol by to úžasný dar Cirkvi ako ovocie vyvierajúce z roku svätého Jozefa. Ako iste viete, liturgický sviatok svätých manželov už existuje a slávi sa 23. januára. Avšak sviatok nie je uvedený v univerzálnom liturgickom kalendári a je po celom svete pomerne neznámy. Ak by ste ho vložili do univerzálneho liturgického kalendára a urobili z neho záväznú spomienku, verím, že by to bol úžasný darček pre naše nepokojné časy. Nech je vám známe, že sa za vás modlím. Pokorne vás prosím o vaše apoštolské požehnanie, aby som mohol byť dobrým služobníkom Boha a jeho ľudu. V Ježišovi, Márii a otcovi Jozefovi. Donald Calloway, vikár provinčných mariánskych otcov. 

Takže toto je on, priatelia moji. Skúšam to znova a uvidím, či pápež urobí niečo mimoriadne pre Cirkev, keď prosím o tento špeciálny sviatok. Takže sa za to, prosím, modlite a prosme našu Pani a svätého Jozefa, aby za toto orodovali. Nech vás žehná Boh.

Tip na knihu: Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria, Moje srdce zvíťazí, Zasvätenie sa svätému Jozefovi. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.