kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 2 z 2 VÝSLEDKOV
Články

Prosba o modlitbu za nový cirkevný sviatok

Otec Donald Calloway, ktorý je zanieteným kňazom s osobitnou oddanosťou Panne Márii a zvlášť svätému Jozefovi. Na našich stránkach sme o ňom písali v článku Z narkomana mariánsky kňaz (zázrak Panny Márie z Medžugoria). Donald oslovil veriacich cez Youtube s prosbou o modlitbu. Vo videu prosí divákov o modlitbu za pápeža, aby v Cirkvi ustanovil záväznú …

Články

Obetovanie Pána vo videní Cecílie Baij (OSB)

Keď uplynulo 40 dní od Ježiškovho narodenia, Márii bolo dané poznať, že jej dieťa chce byť obetované v chráme, aby bol naplnený predpis Zákona. Anjel Jozefovi počas predchádzajúcej noci zjavil, že je vôľou Najvyššieho, aby bola za Ježiška obetovaná tradičná peňažná obeta, rovnako ako pri iných deťoch. Po prebudení začal Jozef chváliť Boha a ďakovať …