Naša viera ako aj viera prvotnej cirkvi verí, že Panna Mária bola vzatá aj s telom do neba a teda neexistuje žiadna relikvia v podobe mŕtveho tela svätej Panny. Katedrála talianskeho mesta Prato vzdialená menej ako 12 míľ od Florencie však zachováva dodnes slávnu relikviu spojenú s jej Nanebovzatím – pás uctievaný ako relikvia Panny Márie, ktorú odovzdala apoštolovi Tomášovi.

Podľa starodávnej legendy (o ktorej svedčí napríklad aj sv. Ján Damascénsky v 8. storočí), keď prišiel čas ukončenia pozemského života Panny Márie, všetci apoštoli boli zázračne povolaní do Jeruzalema, aby boli prítomní v čase Jej smrti. Svätý Tomáš však (opäť!) prišiel neskoro. Keď zomrela, vložili jej telo do hrobu, aby odpočívalo v záhrade mimo mesta. O tri dni neskôr prišiel sv. Tomáš do Jeruzalema a chcel si telo uctiť. Po otvorení hrobky však apoštoli zistili, že telo sa v hrobe nenachádza. Ovanula ich pritom sladká vôňa, ktorá potvrdila, že to bolo dielo Toho, „kto si raz vzal telo z Panny Márie, stal sa človekom, narodil sa z Tej, ktorá si po pôrode zachovala svoje panenstvo, a po Jej smrti Ju potešil vzatím Jej nepoškvrneného tela do neba.“

Existuje však viacero verzií tejto legendy. Tak to často býva. Podľa jednej verzie jedenásti (bez Tomáša) verili v Nanebovzatie, pretože počuli hrať anjelskú hudbu vo vzduchu nad hrobom v deň pohrebu a takisto tri dni po ňom. Svätý Tomáš, ktorý prišiel po tom, čo hudba odznela, odmietol uveriť, pokiaľ neotvoria hrob a nepotvrdí sa, že bola vzatá do neba. Podľa inej verzie Tomáš už vedel a uveril v Nanebovzatie pred príchodom do Jeruzalema a priviedol ostatných k hrobu, aby im ukázal, že telo Panny je preč. Tu počuli všetci spoločne nádhernú hudbu. Príbeh však pokračuje slovami, že z kamenného sarkofágu vyrašili kvety a tie šírili sladkú vôňu do okolia.

Legenda však opisuje aj inú informáciu. Tá hovorí o páse, ktorý odovzdala Panna Mária sv. Tomášovi. Jedna verzia hovorí, že vedomá si Tomášovým pochybnostiam zjavila sa nad prázdnou hrobkou, keď okolo neho stáli apoštoli. V tom momente odviazala pás a odovzdala ho Tomášovi ako trvalý dôkaz Nanebovzatia, tak ako mu aj jej Syn dovolil vložiť prst do rany v jeho boku. Ale iná verzia, ktorá nasledovala po príbehu, že Tomáš uveril v Nanebovzatie, predtým, než odišiel k hrobu, zjavuje sa apoštolovi svätá Panna a dáva mu svoj pás ako odmenu za svoju vieru.

Legenda ďalej hovorí, že pás zostal vo Svätej zemi až do 12. storočia, keď sa obchodník z Prata pri návšteve oženil s dcérou kňaza, ktorý ho vlastnil. Obchodník a jeho nová manželka priniesli relikvie do Talianska, no neskôr ho darovali mestskej katedrále. V roku 1312 sa pokúsili relikviu odcudziť. Preto postavili novú katedrálu, aby ju do nej umiestnili a tam zostala v bezpečí až dodnes. Relikvia je vystavená verejnej úcte veriacich päťkrát ročne, na Veľkú noc, 1. mája, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, na sviatok Narodenia Panny Márie a na Vianoce. Na vonkajšej strane katedrály postavil Donatello v tridsiatych rokoch 15. storočia zvláštnu kazateľnicu, pretože davy pútnikov, ktorí si prišli uctiť relikviu, boli často príliš veľké, aby sa zmestili do samotnej katedrály.

V roku 1351 sa mesto Prato stalo súčasťou územia Florentskej republiky. Od tohto obdobia sa zobrazenia svätého Tomáša s pásom stali bežným rysom florentských obrazov Nanebovzatia a na základe sily florentského vplyvu na renesanciu prechádzal motív najprv do zvyšku Talianska a odtiaľ do iných častí Európy. Niekoľko odkazov na opísané tradície sa objavuje v jednom z najkrajších obrazov od Raphaela Sanzia. Namaľoval ho v roku 1502-1503, keď mal umelec len 19 rokov a doteraz je k dispozícii vo vatikánskych múzeách.

V hornej časti obrazu je Panna Mária korunovaná Kristom a obklopená anjelmi, z ktorých štyria hrajú na hudobných nástrojoch. V spodnej časti sú zhromaždení apoštoli okolo hrobu a niektorí z nich sa pozerajú nahor počúvajúc hudbu. Dôležitosť svätého Tomáša v príbehu je zdôrazňovaná faktom, že stojí uprostred skupiny, pričom je priestorovo izolovaný od ostatných jedenástich. Hrobka Panny Márie je plná kvetov vyrastajúcich z kameňa. Úplne vpravo sa do pozície apoštola vložil aj sám autor diela oblečený v čiernom hľadiac priamo na diváka.

Tip na knihu: Život Panny Márie vo videniach Luisy Piccarrety, Mystické mesto Božie, 65 dní s Máriou. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.