Niet divu, že drevo, na ktorom bol Ježiš zavesený už pred takmer 2000 rokmi, je samo o sebe predmetom mnohých mýtov a legiend. Stredovekí kresťania verili, že všetko bolo vytvorené s určitým účelom a že drevo Ježišovho kríža nemohlo pochádzať len tak z náhodného stromu, ale z konkrétneho stromu s veľkým duchovným symbolizmom.

Jeden z najpopulárnejších príbehov nájdeme v rukopise z 12. storočia nazvanom O pôvode dreva kríža zo Stromu poznania. V ňom kresťanský mních Lambertus rozpráva túto legendu:

Keď mal Adam asi stotridsať rokov, vyhlásil, že zomrie, ale že bude trpieť na vážnu chorobu, dokým neucíti vôňu stromu, pri ktorom zhrešil proti Bohu v raji. A povedal svojmu synovi Séthovi: “Choď na východ až na okraj oceánu, zavolaj k Bohu s rukami natiahnutými do neba a môžeš mi pomôcť v tejto záležitosti.” Keď Seth splnil príkaz svojho otca, bol prenesený skrz anjela do raja, zlomil halúzku zo stromu poznania a anjel ho vrátil k Adamovi. Osviežený vôňou stromu Adam zomiera. Vtedy Seth zasadil vetvičku, ktorá vyrástla v strom. Ten tam zostal až do čias Šalamúna. Keď vedúci stavitelia chrámu videli, aký pekný to bol strom, sťali ho. No nepoužili ho. Drevo tam ležalo 1090 rokov nepoužité, až do čias Krista. A z tohto dreva vyrobili kríž.

Aj keď neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa tento príbeh mohol niekedy stať, legenda poukazuje na duchovné spojenie, ktoré však existuje. Svätý Pavol to vo svojom liste adresoval Rimanom: “Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.” (Rim 5, 18-19).

V kontexte dvoch stromov: “Pretože ako cez jeden strom mnohí boli hriešnikmi, tak iným stromom budú mnohí ospravedlnení.” Podľa tejto legendy sa tak stalo skrz ten istý strom, ktorý usmrtil, ale aj oživil ľudstvo.

Svätý Pavol spomína tento duchovný vzťah druhýkrát vo svojom liste Korinťanom: “Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.” (1Kor 15, 22) “Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?” (1Kor 15, 55)

Hoci legendárne spojenie nemusí byť pravdivé, poskytuje nám krásnu meditáciu o kríži a pripomína tajomné pôsobenie Božieho plánu v celej histórii, ako aj fakt, že Ježiš vzal na seba naše hriechy a pribil ich na strom. Strom poznania už teda nie je. Jediný strom, ktorý ostáva stáť, je strom života.

Tip na knihu: Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety, Modlitby ku Kristovej krvi, Duša Kristova, posväť ma. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.