Depaul Slovensko, nezisková organizácia venujúca sa ľuďom bez domova, oslavila v roku 2016 desať rokov od začiatku činnosti. Od roku 2006 poskytla v nízkoprahovej nocľahárni 64 874 nocľahov, rozdala 90 890 porcií jedla a pomohla 6 255 ľuďom na ulici.

Zima v roku 2006 bola nesmierne krutá, jej následkom zomierali ľudia na ulici. V reakcii na tieto smutné udalosti bola otvorená Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul. Interiér bývalej výrobnej haly blízko bratislavského letiska zútulňovali postele s matracmi a dobrovoľníci netušiaci, čo ich čaká. Každú noc prichádzalo čoraz viac klientov, kapacita nocľahárne rástla.

Postupom času vzišla potreba zriadiť útulky, v ktorých môžu ľudia bez domova zostať aj cez deň. Sú určené pre tých, ktorí sú dlhodobo chorí ako aj pre tých, ktorí si našli prácu, ale nemajú zatiaľ možnosť ubytovania. K základným službám nocľahu, stravy, oblečenia, sociálneho poradenstva pribudli ďalšie, napríklad základné zdravotné ošetrenie či pracovná terapia.

Napriek mnohých zacykleným životným príbehom ľudí bez domova, Depaul Slovensko sa snaží robiť maximum. Jeden z mnohých tých šťastnejších príbehov predstavuje ten Štefanov. Vďaka Depaul Slovensko si našiel prácu a teraz si hľadá podnájom. Pracovníci Depaul Slovensko sa s človekom bez domova väčšinou dostanú do kontaktu až vtedy, kedy dotyčný už dlhší čas čelí životu na ulici. A práve vtedy sa ukazuje, ako náš sociálny systém zabúda na prevenciu či zvyšovanie povedomia o tejto problematike. Lebo ulica nie je domov.