V priebehu rokov sme zo všetkých končín mohli spoznať rôzne príbehy o mimoriadnych zázrakoch svätého Pátra Pia. Obracal srdcia a mysle mnohých, ktorí počuli o jeho fenomenálnych daroch, milostiach, sile a neochvejnej viere. Jeden príbeh však zostal nedotknutý: príbeh Pia a mladého Briana. Tento dojemný príbeh pôvodne napísala Anne McGinnová Cillisová v knihe Brian: Úžasný príbeh Pátra Pia a malého anglikánskeho chlapca. Anne bola jednou z duchovných dcér Pátra Pia a kanadskou katolíckou spisovateľkou.

Sila vytrvalej modlitby

Mladý Brian sa narodil Johnovi a Maureen, anglikánskemu páru žijúcemu v Liverpoole. Krátko po narodení bol pokrstený v anglikánskom kostole. Vždy bol radostným a živým dieťaťom. Keď však mal dva roky, život tejto rodiny sa nečakane zmenil. Počas dvojtýždňovej rodinnej dovolenky začal Brian vyzerať unavený a slabý. Nakoniec zistili príčinu jeho zhoršujúceho sa zdravotného stavu: Brian mal leukémiu a zostalo mu iba 6 mesiacov života. Jeho matka, ktorá bola zúfalá a plná úzkosti, sa začala modliť a v horlivosti prosila svojich priateľov, aby sa aj oni modlili za jej syna. Po modlitbe Otčenáš a po prvom naučení sa modlitby Zdravas’ Mária, predniesla svoju poslednú prosbu, keď sa obrátila na svoju priateľku Pat a povedala jej: “Pat, je ešte niekto iný, ku komu by sme sa mohli pomodliť?” Pat odpovedala: “Pomodli sa k sv. Pátrovi Piovi.”

Bolo to v roku 1971, a hoci sv. Páter Pio zomrel v roku 1968, príbehy o jeho zázrakoch sa šírili rýchlosťou blesku. “Kto je Padre Pio?” spýtala sa Maureen. Jej priateľka jej však jednoducho odpovedala: “Len sa modli.

Napriek tomu, že o Piovi nevedela takmer nič, Brianova rodina sa obrátila na tohto veľkého svätého, stigmatizovaného mnícha a divotvorcu a zúfalo hľadala uňho mocný príhovor.

Tajomný návštevník

V jednu noc Briana navštívil nečakaný návštevník. Ako týždne plynuli, Brian opakovane hovoril o akomsi neznámom človeku, ktorý ho pravidelne navštevoval. Ale nikto ho nevidel. Maureen skontaktoval brat jej dobrej priateľky, Eddie, ktorý bol seminaristom u Oblátov Panny Márie v San Vittoríne pri Ríme. Počul o Brianových tajomných stretnutiach a chcel s ním hovoriť. Povedal mu: “Brian, možno by si sa mal toho muža spýtať na jeho meno, keď nabudúce príde.” A tak aj urobil. Jedného dňa sa Brianova matka spýtala svojho syna, či zistil meno onoho cudzinca, a Brian odpovedal: “Ach áno … povedal, že sa volá Páter Pio. Má dlhé hnedé šaty a na rukách a nohách diery.” Od toho momentu prenikla do celého domu nádherná vôňa kadidla.

Brianova prehĺbená viera a žiariaci medailón

Brianov rast viery bol obrovský: vzrastal v silnej oddanosti k Panne Márii a krížu – dvom z veľkých oddaností sv. Pia. Raz povedal svojej matke: “Mami, milujem ťa viac ako ktokoľvek iný na celom svete, ale ešte viac milujem svoju pani.

Jedného dňa vzal Eddie so súhlasom rodičov Briana do františkánskeho kláštora. V okamihu, keď Brian zbadal v rohu kostola veľký kríž, niečo ho ťahalo na toto miesto a začal v detailoch rozjímať o tajomstvách Kristovho utrpenia. Spýtal sa: “Keď tí zlí muži ukrižovali Ježiša, Eddie, išli za kríž a zrazili klince, len aby to viac bolelo?” spýtal sa Brian.

Ako mohol mohol 3-ročný Brian pochopiť krutosť Kristovho utrpenia do takých detailov? Bol to dar, ktorý dostali mystici v priebehu storočí. Brian bol úplne pohrúžený do Božej lásky. Raz darovala Maureenina priateľka Pat Brianovi plastovú sošku Panny Márie Lurdskej, ktorá bola naplnená svätou vodou. O niečo neskôr požiadal Brian svoju matku o zlatý medailón na krk, aby ho mohol umiestniť na krk sošky. “Mami, daj mi ten medailón. Chcem to pre svoju pani,” povedal. Zlatý medailón zvyčajne počas dňa i v noci žiaril. Aj napriek tomu, že sa Brianov otec pokúšal posúvať sošku po miestnosti, aby zistil, odkiaľ dopadá svetlo na žiariaci medajlón, nedokázal to zistiť. Medailón jednoducho stále žiaril.

Brianova skúška

Jedného dňa sa Eddie rozhodol podrobiť Briana testu tým, že mu ukáže dva obrázky kapucínskych bratov a obraz sv. Pátra Pia, aby zistil, či ho skutočne navštevuje. Brian nespoznal dvoch kapucínskych bratov, ktorých mu ukazoval, ale hneď, ako narazil na obraz sv. Pátra Pia, naplnila ho obrovská radosť a zvolal: “To je ten muž, Eddie! To je muž, ktorý ma prichádza navštevovať! To je Páter Pio!

Raz, keď bol Brian s Eddiem, stretli rodinu, ktorá sa modlila zaňho. Bolo tam aj sedemnásťročné dievča, ktoré si nikto v miestnosti nevšímal. Počulo o Brianovom príbehu. A tak si pomyslelo: „Ak naozaj vidí Pátra Pia, nech pobozká krížik.“ A z ničoho nič pred očami všetkých, čo boli v miestnosti, Brian podišiel k stolu, vzal kríž a pobozkal ho.

Mladý Brian nebojácny tvárou v tvár smrti

Brian bol majákom nádeje a zdrojom inšpirácie pre mnohé ďalšie deti bojujúce s leukémiou. Jeho neochvejná sila a vytrvalosť šokovali lekárov. Jeden z nich povedal: „Pani D., niečo alebo niekto udržuje vaše dieťa nažive. Určite by už mal byť mŕtvy.

Počas svojich posledných týždňov rozdával Brian stovky Zázračných medailí ľuďom okolo seba. Preňho bola smrť iba bránou k brehom večnosti. Čím viac sa zdravie trojročného chlapca zhoršovalo, tým bližšie sa cítil pri Kristovi a s väčším zápalom hovoril o Panne Márii. “Mami, budeš musieť poprosiť Boha o ďalšieho malého chlapca,” povedal raz Brian. “Páter Pio mi povedal, že čoskoro príde, aby ma vzal k Panne Márii.” 

Keď v posledných dňoch prežíval malý Brian agóniu na svojej smrteľnej posteli, jednou z jeho posledných prosieb bolo, aby sošku Panny Márie z Lúrd posunuli bližšie k miestu, kde ju mohol vidieť. Brianova matka padla na kolená a úplne sa odovzdala do Božej vôle hovoriac: “Ježišu, ak ho naozaj chceš, potom ti ho dám. Len mi daj znamenie!“ A hneď nato sa dva lúče svetla nasmerovali na Briana. Naposledy sa nadýchol a v pokoji zomrel. Aj keď bol život mladého Briana krátky, dosiahol v troch rokoch svojho života tento malý chlapec k výšinám svätých. Prostredníctvom zázračných stretnutí so sv. Pátrom Piom si toto dieťa za nás na Kalvárii vybudovalo hlbokú vďačnosť ku Kristovej obete a usilovalo sa o neustálu ochranu pod plášťom Panny Márie.

Slovami Anne McGinnovej Cillis, pôvodnej autorky tohto mocného príbehu: možno celý svet a vo všetkých jazykoch spozná príbeh malého Briana, ako svedectvo v týchto zlých časoch o viere v zázraky, o rýchlych odpovediach na modlitby, o účinkoch z veľkej oddanosti k Matke Božej a o prísľube nepochybnej existencie budúceho života v svetle.”

Tip na knihu: 365 dní s Pátrom PiomPáter Pio a očistec61 minút k zázraku. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.